nedelja, september 24, 2006

Zakon o obveznem izvodu publikacij

Če sem včeraj omenil novosti v delovanju nemške nacionalne knjižnice, je prav, da rečemo besedo še o naši NUK in njenih obvezah v zvezi z obveznimi izvodi publikacij. Po novem Zakonu o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub), katerega izvajanje v praksi prične 19. oktobra 2006, zajema obvezni izvod tudi elektronske publikacije. Zavezanec oddaje je založnik, izdajatelj oziroma distributer, elektronske publikacije, objavljene na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu prevzemajo v enem izvodu, kolofon pa je obvezen element vseh, tudi elektronskih publikacij. Za namen prevzema elektronskih publikacij bo NUK do dneva uveljavitve ZOIPub pripravil tudi Pravilnik o vrstah in naboru elektronskih publikacij, ki bo urejal prevzem, zbiranje in hranjenje elektronskih publikacij.

Naj samo iz besednjaka Zakona... citiram nekaj pojmov:
"publikacija" je po tem zakonu vsak zapis informacije na kateremkoli nosilcu, ki je izdan, založen, izdelan, prirejen ali fizično ali elektronsko distribuiran za uporabo v javnosti;
" elektronska publikacija" - so elektronske knjige, elektronski časopisi in časniki, spletne strani in podobno, ki so objavljene na fizičnih nosilcih (npr. na magnetnih trakovih, kasetah, disketah, CD-romih ipd.) ali so dostopne na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu (zanimivo je, da podlegajo obravnavi po tem zakonu. cit: ...elektronske publikacije, distribuirane na fizičnih nosilcih in elektronske publikacije, dostopne na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu, če so objavljene v Republiki Sloveniji ali namenjene za pretežno dostopnost v Republiki Sloveniji);
"kolofon" je del besedila publikacije, iz katerega so razvidni podatki o njej.

Za elektronske publikacije je posebno pomemben še 7. člen ZOIPub, cit:
"(obvezni izvod elektronskih publikacij):
(1) Elektronske publikacije, ki so predmet obveznega izvoda, morajo biti predložene brez elektronske zaščite dostopa ali pa morajo zanje založniki ali drugi primerljivi subjekti zagotoviti nacionalni depozitarni organizaciji dostopno geslo za prevzem.
(2) Dostopno geslo za prevzem elektronske publikacije z njenimi bistvenimi spremembami in dopolnitvami, ki ustrezajo pojmu izdaje iz 12. točke 2. člena tega zakona, zagotavlja nacionalni depozitarni organizaciji prevzem publikacije in njeno trajno hranjenje v pomnilniških kapacitetah organizacije.
(3) Dostopna gesla za končne uporabnice ali uporabnike elektronskih publikacij in pogoji uporabe se določijo s posebnimi dogovori med založniki oziroma izdelovalkami ali izdelovalci (v nadaljnjem besedilu: izdelovalci) elektronskih publikacij in nacionalno depozitarno organizacijo, tako da je mogoča uporaba obveznega izvoda vsaj v prostorih te organizacije ali za študijske in raziskovalne namene."

Zanimivo bo zdaj še počakati na besedilo Pravilnika o vrstah in naboru elektronskih publikacij, ki bo gotovo še odprl kakšno vprašanje, saj hranjenje elektronskih medijev nikakor ni nekonfliktna zadeva.

Ni komentarjev:

Objavite komentar