nedelja, maj 26, 2013

Proverbiarium 301

Malo arboris nodo malus clavus infligendus est.
V trdo drevesno grčo je treba zabiti čvrst žebelj.

Malos faciunt malorum falsa contubernia.
Zlagana druženja z zlobnimi naredijo ljudi zlobne.

Malum consilium consultori pessimum est.
Slab nasvet je najslabši za tistega, ki ga daje.  

Tesni in stiske odprtega dostopa

Brez dvoma  je prodornost odprtega dostopa v zadnjih letih učinkovita in zato opazna, opazna z nejevoljo (s strani profesionalnih založnikov ) in prijazno pozdravljana s strani uporabnikov aktualne znanstvene informacije. Da pa kot vsak drug razmah, tudi odprti dostop čakajo pasti nas opozarja zapis na Greenbergovem blogu OpenBioMed.info, ki jim velja prisluhniti in se nad njimi zamisliti. Zlasti v kontekstu eksplozivne produktivnosti znanstvene misli, neprilagojenih standardov presoje znanstvene odličnosti in nezanesljivih zaposlitvenih možnosti za presežek sicer računalniško pismenih visokošolskih diplomantov z neredko pomanjkljivo strokovno usposobljenostjo.      

nedelja, maj 19, 2013

Proverbiarium 300

Imperare sibi maximum imperium est.
Obvladovati sebe je največja oblast.

Imperat aut servit collecta pecunia cuique.
Zbran denar človeku ukazuje ali koristi.

Imperitia confidentiam, eruditio timorem creat.
Neizkušenost rodi zaupanje, izkušnja (pa) strah.

UNESCO z odprtim dostopom

UNESCO se je kot prva med organizacijami Združenih narodov odločila, da bo svoje publikacije ponudila v odprtem dostopu.

Poznamo iniciativo DORA?

Nedavno tega je skupina založnikov in urednikov ob podpori American Society for Cell Biology (ASCB) pripravila izjavo z imenom San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA, s katero zavrača obstoječe oblike ocenjevanja znanstvene odličnosti, zlasti pa še uporabo famoznega “faktorja vpliva” (Journal Impact Factor), ki ga je uveljavil Thomson Reuters (prej Thomson ISI in še prej ISI). Iniciativa DORA vabi k podpisu podpore; v trenutni listi nisem med kolektivnimi ali med individualnimi podpisniki zasledil nikogar iz Slovenije.

Enhanced by Zemanta

sreda, maj 15, 2013

Slovarska zbirka ASPplus

Pri Amebisu so nas nedavno razveselili z novim programom za dostop do slovarskega portala Termania, ki so ga poimenovali ASPplus. Zbirka slovarjev ASPplus deluje v Windows okolju, vsebuje 35 brezplačnih, splošnih jezikovnih in terminoloških slovarjev s preko 1.600.000 gesli. Posebno dragocene so napredne rešitve kot je npr. iskanje gesel v ciljni skupini slovarjev z vključitvijo namenskih filtrov. Skratka, izjemen slovarski projekt, ki zasluži navdušujoč aplavz!  Vredno si je o tem prebrati tudi zapis na blogu Bibliotekarska terminologija

nedelja, maj 12, 2013

Proverbiarium 299

In omnibus aliquid, in toto nihil.
Od vsega nekaj, od celote nič.

Inopiae desunt multa, avaritiae omnia.
Siromaštvu manjka marsikaj, lakomnosti (pa) vse.

Inopi beneficium bis dat, qui dat celeriter.
Revežu dvakrat dobro da, kdor hitro da.

Katera baza je boljša

Gotovo ste si podobno vprašanje kot so si jo zastavili A. A. Chadegani in sod., katera od dveh velikih podatkovnih baz za preiskovanje znanstvene literature, Web of Science ali Scopus je boljša. Avtorji so si s primerjavo kvalitativnih in kvantitativnih značilnosti skušali pravzaprav odgovoriti na več vprašanj:  …kako različni sta bazi?; …v čem sta si podobni? in …če raziskovalec stoji pred izbiro med obema, katero naj izbere?

Twitter v pomoč raziskovalcem-avtorjem

Če sem v prejšnjem tednu omenil koristne možnosti, ki jih uporaba twitterja ponuja študentom, naj  tokrat opozorim na obsežnejši članek E. S. Darlinga in sodelavcev o tem, kako je lahko twitter v pomoč raziskovalcem v pripravi, pisanju, izdaji in promociji znanstvenih del.

sobota, maj 04, 2013

Proverbiarium 298

Poetis licet, quidquid velint.
Pesnikom je dovoljeno, karkoli hočejo.

Podobno izpoveden je rek:
Poetica et pictoria licentia.
Pesniška in slikarska svoboda.

Pone gulae metas, ut sit tibi longior aetas.
Obrzdaj svojo požrešnost, da boš dlje živel.

Twitter tudi v pomoč študentom

Miro, hvala, tvoj tvit bo brez dvoma pomagal marsikateremu študentu. Najbrž preredko pomislimo, da lahko tudi tvitanje pomaga npr. pri pisanju esejskih nalog. Tudi zato sem nasvete  v originalnem zapisu na spletu Emerging EdTech v poglavitnih točkah povzel v svojem blogu.