nedelja, julij 28, 2013

Proverbiarium 309

Utrumne divitiis homines an sint virtute beati.
Ali so ljudje srečni zaradi bogastva ali zaradi kreposti.

Utrumque enim vitium est: et omnibus credere  et nuli.
Oboje je napaka: verjeti vsem ali nikomur.

Ut salutabis, ita et resalutaberis.
Kakor boš pozdravil, tako ti bo odzdravljeno.

torek, julij 23, 2013

Kažipot za vse, ki vas mika šolanje preko spleta

Vsi, ki me pogosteje (in torej prijazno) spremljate na tem in še na kakšnem blogu (NaFaksu) veste, da se zelo ogrevam za pouk, posredovan preko svetovnega spleta. Tistim, ki vam je tak način tudi blizu, ali pa vam je vsaj zbudil radovednost, lahko priporočim portal, ki je namenjen prav temu: da na enem mestu zbere podatke o vseh “online” učnih možnostih. Govorim o portalu OEDb (pomeni: Open Education Database), ki z dobro zasnovanim iskalnikom omogoča iskanje visokošolskih učnih vsebin na spletu. Opozorim pa naj, da baza zajema za zdaj (upam, da zgolj zaenkrat) le učne vsebine ameriških kolidžev in univerz (izjema: Kanada in na nek način Puero Rico), ki pa so k sreči, zahvaljujoč globalnosti spleta na voljo vsem. Odprtost je poudarjena značilnost izbora vsebin, razen tega pa zagotavlja portal tudi rangiranje ustanov oz. programov, ki jih boste našli v naboru. Portal zagotavlja kvalitetne poti informiranja, tudi z lastnim blogom, s tviterskim promoviranjem in tudi na Facebooku so prisotni.

nedelja, julij 21, 2013

Proverbiarium 308

Gladiator in harena consilium capit.
Gladijator se odloča v areni.

Gloriam qui spreverit, veram habebit.
Kdor jo odklanja bo dosegel pravo slavo.

Gloria vanum et volubile quiddam est auraque mobilius.
Slava je nekaj praznega in prehodnega in krajša od daha.

Ali prihaja CHORUS?

Združenje ameriških založnikov (The Association of American Publishers - AAP) se je odzvalo na načrte ameriškega Urada za znanost in tehnologijo (Office of Science and Technology Policy - OSTP), da uveljavi odprti dostop za vse raziskave, ki jih financirajo iz zveznih sredstev. Kot lahko preberemo v Library Journal, ponuja AAP rešitev v obliki konzorcijskega portala za odprtodostopno znanost v ZDA (Clearinghouse for the Open Research of the United States – CHORUS). V tem trenutku seveda še ni jasno, kakšna bo usoda predloga, javili pa so se že številni kritiki, ki mu pripisujejo vlogo trojanskega konja v sicer hvalevredni OSTP iniciativi. Da pa projekt vendarle ni brez možnosti, kažejo nekatere vzporedne pobude, kot je nedavna predstavitev prototipnega sistema za dostop do publikacij, ki zadevajo energetiko in ga je pripravilo minstrstvo za energetiko (The US Department of Energy - DOE) pod imenom PAGES (“Public Access Gateway for Energy and Science”) ter bi naj bil vezan na CHORUS.  

Blogi v pomoč učiteljem

Učitelji, ki ste spletni zasvojenci; če ste v kakšnem varnem počitniškem senčnem zavetju in ste za svoj netbook ali tablico ujeli kakšen zastonjski WiFi, si lahko privoščite malo dopustniškega doizobraževanja. Za to vam bo v pomoč nabor (kaj to, jagodni izbor) blogov, ki jih blogerka Sylvia priporoča na svojem WizIQ blogu.

nedelja, julij 14, 2013

Proverbiarium 307

Laus alit artes.
Pohvala podpira umetnost.

Levius dicere quam facere est.
Lažje je reči kot storiti.

Lis litem parit.
Prepir rojeva prepir.

Odprti dostop do monografij in knjig

Potem ko je britanska raziskovalna fondacija Wellcome Trust uspešno uveljavila odprtodostopni koncept v objavah originalnega raziskovanja, se je zdaj odločila za naslednji korak. Želi v večji meri zagotoviti tudi odprti dostop do monografskega in knjižnega materiala. O tem nas obvešča LSE blog v nedavnem zapisu.

Raziskovalci založnikom in knjižnicam

Zanimiva predstavitev študije v e-reviji Research Information kako raziskovalci vidijo možnosti, da jim založniki in knjižnjice s prilagoditvijo svojih produktov in storitev pomagajo v preiskovanju informacijskih virov, zlasti takih v spletni ponudbi.