nedelja, april 24, 2016

Proverbiarium 428

Taciturnior est statua.
Je bolj molčeč od kipa.

Taedium praesentium.Nezadovoljstvo s sedanjim stanjem.

Tam deest avaro, quod habet, quam quod non habet.Skopuhu manjka tako tisto kar ima, kot tisto, česar nima.

Nizozemska podpora OD široko odmeva

Celo reviji Science se je zdelo vredno, da poudari pogum Nizozemske, ki je s prevzemom predsedovanja Evropski uniji med prednostnimi poudarki posamičnih politik za prioriteto v znanosti izbrala promocijo odprtega dostopa, kot sem na to opozoril že v januarju.  

Administracija v podporo odprtemu dostopu.

V letos sproženi iniciativi ameriške administracije Cancer Moonshot, za katero stoji sam podpredsednik Joe Biden, je posebne pozornosti vredna tudi izrecna podpora odprtemu dostopu. Pravzaprav v najširšem kontekstu, s podporo odprtim podatkom, odprti znanosti in kar gre zraven, kot to preberemo v SPARCovem prispevku.

ponedeljek, april 18, 2016

Proverbiarium 427

Exemplis discimus.
Na primerih se učimo.

Exercitatio artem parat.
Vaja zagotavlja spretnost.

Ex fructibus eorum cognoscetis eos.
Po njihovih plodovih jih boste prepoznali.

Odprti dostop tudi za laične uporabnike

Zanimiv prispevek v podporo odprtemu dostopu (OD) najdemo v zapisu na blogu Martin Paul Eve, kjer avtor v zagovor OD predstavi tezo, da so lahko bralcu zanimive in ne nazadnje koristne tudi vsebine, ki na videz ležijo zunaj njegove strokovnega profila. Tako je lahko strokovna literatura  z medicinskega področja še kako pomembna tudi za strokovnjaka literarnih ved, ko se ta znajde v zdravstvenih težavah in si zanje želi oblikovati lastno presojo strokovnih tekstov s tega področja.

Na podoben način in v podporo gornjega avtorja opiše svojo izkušnjo in potrebo po odprtem dostopu do medicinske strokovne literature tudi bloger McBlawg.           

nedelja, april 10, 2016

Proverbiarium 426

Duabus sedere sellis.
Sedeti na dveh stolih.

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
Usoda vodi tistega je voljan in vleče tistega, ki ni.

Dulce bellum inexperto.
Vojna je prijetna tistemu, ki je ni izkusil.

"Peer review" v odprtem dostopu

Projektna skupina Open Scholar se je odločila oblikovati servisno storitev, s katero bo mogoče nadgraditi institucionalne repozitorije odprtega dostopa z možnostjo vrstniškega ocenjevanja (peer review). Tega bodo zagotavljali vabljeni ali prostovoljni ocenjevalci, s tem pa bo odprtodostopnim publikacijam, predvsem tistim, ki niso bile vključene v revijalne ocenjevalne rutine, mogoče zagotoviti dodaten atribut kvalitete. 

nedelja, april 03, 2016

Proverbiarium 425

Vox faucibus haesit.
Beseda se mu je zataknila v grlu.

Vox populi, vox dei.
Ljudski glas je božji glas.

Vulpes pilum mutat, non mores.
Lisica menja dlako, nravi ne.


UCL je OD

University College London Press (UCL Press) je prva britanska univerzitetna založba, ki svojo knjižno in žurnalistično produkcijo od lanskega leta ponuja v odprtem dostopu

Kako "odprt" je OD?

Pri SPARC nam ponujajo orodje za preverjanje stopnje odprtosti revij/člankov v odprtem dostopu. Open Access Spectrum Evaluation Tool količinsko in opisno ovrednoti posamezne kategorije pravic za posamezno revijo: pravice bralca, licenčne pravice, avtorske pravice, kvaliteto odložišč in kvaliteto zapisa.