četrtek, december 31, 2015

Vse najboljše!


Vsem bralcem želim v novem letu 2016 veliko zdravja in osebnega zadovoljstva, vaš bloger Franc.

nedelja, december 20, 2015

Proverbiarium 413

Virtus aeterna  in tempora durat.
Vrlina je večna.

Virtus nobilitat.
Vrlina plemeniti.

Virtus, non copia vincit.
Zmaguje hrabrost, ne množica.

Rangiranje OD repozitorijev

Spletna stran Ranking Web of Repositories objavlja rangiranje svetovnih repozitorijev odprtega dostopa (OD). Med slovenskimi arhivskimi bazami OD najvišje, na 699tem mestu najdemo repozitorij ePrints.FRI (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko), na 920tem mestu je Digitalni repozitorij UL FGG (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo), na 1044tem mestu je zbirka PeFprints (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta) in na 1753tem mestu je digitalna knjižnica DKUM (Univerza v Mariboru). In kje so se izgubili drugi?

 

Open Access EC ima nov naslov

V twitter zapisu Open Access EC nas obveščajo, da so vesti o dogajanju v evropskem odprtem dostopu (OD) odslej dostopne na novem spletnem naslovu evropske odprte znanosti Open Science, kjer najdemo ohranjeno povezavo do domače strani OD Open Access

nedelja, december 13, 2015

Proverbiarium 412

Litus arare.
Orati morsko obalo (brezplodno opravilo).

Longe inferiorem esse aliquo.
Daleč zaostajati za nekom.

Longum est omnia enumerare.
Predolgo je vse naštevati.

Nizozemci uspevajo

Nizozemci so v konfliktu/dialogu z znanstvenimi založbami vendarle v delu uspeli. Kot sem že pisal, so si zastavili pogumen cilj, da do leta 2024 100% vseh znanstvenih objav postane odprtodostopnih. Z založbo Elsevier so sklenili sporazum, da bo v njihovih revijah 30% člankov raziskovalcev nizozemskih univerz dosegljivih v odprtem dostopu (OD) do leta 2018. To jim bo, morda v nadaljnjih pogajanjih, celo omogočilo, da načrtovani cilj njihovega znastvenega ministra: 60% OD do leta 2019 in 100% do leta 2024, dosežejo prav z omenjeno založbo. 

torek, december 08, 2015

Naši v tujini...

Čudim se in tudi povpraševal sem o tem že koleg(ic)e, ki o tem več vedo, čemu naš bibliografski sistem COBISS sistematično ne vključuje slovenskih raziskoval(k)(cev), ki trajno delujejo v tujini. Npr. tako, da bi zanje pripravljal osebne bibliografije. To bi bilo v dvostransko korist, domač(i)(e) raziskoval(ke)(ci) bi se tako gotovo lažje odločal(i)(e) za navezovanje kontaktov s tujimi raziskovalnimi ustanovami, kjer delujejo naši rojaki, zdomski raziskoval(ke)(ci) pa bi morda poskušali posredovati take stike v domačijsko okolje. In morda bi se kdaj kasneje kater(i)(a) celo odločil(a) za vrnitev v domovino.  

nedelja, december 06, 2015

Proverbiarium 411

Loqui senibus res est gratissima cunctis.
Vsi starci zelo radi govorijo.

Lucri bonus est odor ex re qualibet. 
Vonj dobitka je dober od koderkoli že prihaja.

Lupo agnum eripere.
Volku ukrasti jagnje.  

AI naj bi varovala Wikipedijo

Poslej bo urednikom Wikipedije v nadzoru zlonamernih vnosov v bazo pomagal poseben servis, temeljen na umetni inteligenci. Orodje je rezultat projekta skupine raziskovalcev iz ekipe Wikimedia Research, ki deluje v okviru Wikimedia Founation.

OD in družbena omrežja

Občasno se pojavi vprašanje ali je objavljanje znanstvenih del v namenskih družbenih omrežjih mogoče enačiti z objavljanjem v arhivih odprtega dostopa (repozitorijih). Konkretno na vprašanje ali je servisa ResearchGate in Academia.edu mogoče primerjati z institucionalnimi odprtodostopnimi arhivi obširneje odgovorja zapis Urada za znanstveno komunikacijo kalifornijske Univerze in seveda jasno pove, da tega ni mogoče izenačevati.

OD v Avstriji

Naša soseda Avstrija načrtuje, da bi do leta 2025 vsaka končna oblika znanstvene objave, ki je rezultat financiranja z javnimi sredstvi, bila takoj dostopna bralcem v načinu zlatega odprtega dostopa. Financer bi avtorju zagotovil sredstva za izpolnitev te obveze.