sreda, december 31, 2008

Srečno 2009

Želim vsem veliko zadovoljstva in zdravja v letu 2009.

nedelja, december 28, 2008

Internet Archive 2008

Interent Archive (IA), saj veste to je servis, ki shranjuje ves globalno dostopen spletni material, je objavil letni povzetek svojega delovanja. Naj vas k obisku vzpodbudi vsaj ta podatek: na IA je skladiščenih 150 milijard spletnih strani!

USA znanost 2.0

Ali pomeni prihod novega ameriškega predsednika in nove administracije tudi nov veter v znanstveni politiki Amerike? Nekaj takega je mogoče slutiti vsaj v enem od segmentov. Po Suberju povzemam novico, da naj bi vodila Predsednikov Svet svetovalcev za znanost in tehnologijo (PCAST) nobelovec Harold Varmus in eden od vodilnih raziskovalcev v projektu humanega genoma Eric Lander. Oba imata tudi izrazite zasluge v zagovarjanju Odprtega dostopa (Open Access), tako, da je mogoče pričakovati v prihodnje še večjo podporo tej zdaj že kar globalni iniciativi.

Semantični iskalnik

Seveda je prilastek “semantični” lahko marketinško zavajajoč, vendar pa sem ob hitrem pogledu na “semantični iskalnik” hakia postal pozoren na posebno rubriko z “verodostojnimi stranmi” (credible sites). V teh zadetkih se pojavljajo viri, ki izpolnjujejo nekatere kriterije zanesljivosti kot so: ocena z vrstniki (peer review), odsotnost komercialnih vplivov, aktualnost vira z delujočimi povezavami in avtentičnost vira, ko je ponudnik informacije tudi njen avtor.

Hakia ima svoj blog, ponujajo pa tudi stran my hakia, kjer si lahko sami ustvarjate svoj časnik. Zanimivi bodo odmevi s strani uporabnikov!

sobota, december 27, 2008

Proverbiarium 93

Qui habet aures audiendi audiat.
(Kdor ima ušesa, ki slišijo, naj posluša.)

Qui in altum mittit lapidem, super caput eius cadet.
(Kdor meče kamen kvišku, temu bo padel na glavo.)

Qui in pergula natus est, aedes non somniatur.
(Kdor je rojen v lopi, ne sanja o dvorcu.)

sreda, december 24, 2008

Voščim prijetne praznike

Vsem svojim bralcem želim prijazno božično praznovanje, v novem letu pa zdravja in veliko blogarskih užitkov.

nedelja, december 21, 2008

Odprti dostop v 2008

Peter Suber na svojem blogu v izvlečku povzema zapis Heather Morrison: “Dramatic Growth of Open Access: 2008 Early Annual Edition” iz njenega bloga. Vseakor spoštovanja vredni podatki.

Lawrence Lessig gre na Harvard

Ekspert ustavnega prava, spletnega prava in pravnega urejanja intelektualne lastnine Lawrence Lessig odhaja iz Stanforda na Harvard, kjer bo prevzel direktorstvo Edmond J. Safra Foundation Centra za etiko. V svoji vlogi želi poglobiti delo centra na etičnih vprašanjih javnega in profesionalnega življenja. Posebno zanimiv bo petletni projekt v katerem naj bi raziskali, kakšne so posledice, ko so javne ustanove odvisne od sredstev iz virov, ki imajo seveda lahko na ustanove vpliv. Npr. ko gre za medicinske raziskave, ki so podprte s sredstvi farmacevtskih firm, katerih proizvode testirajo  ali ko gre za raziskovalce, v katerih delo so vključene posebne interesne skupine.

Lessig objavlja tehtna znanstvena dela, ob tem je odmeven v živahnem popularnem publicističnem delu in si je ime ustvaril tudi kot ploden knjižni avtor. Posebnost njegovih petih knjig : “Remix” (2008), “Code v2” (2007), “Free Culture” (2004), “The Future of Ideas” (2001), in “Code, and Other Laws of Cyberspace” (1999) pa je, da so tri od njih: Code v2, Free Culture in The Future of Ideas na njegovi spletni strani na voljo v odprtem dostopu z licenco Creative Common. Lessig je namreč tudi eden od duhovnih očetov globalne organizacije CC.

O koristnosti Twitterja

Med bolj svežimi “modnimi” storitvami Spleta 2.0 je tudi Twitter. Nekaj koristnih nasvetov in opozoril k njegovi (tudi poslovni) rabi  najdete na blogu Chrisa Brogana.  

O znanstvenih iskalnikih

Pojdite na blog “spineless?” in si oglejte predstavitev desetih znanstvenih iskalnikov s kratkimi anotacijami za vsakega od njih.

JICS na YouTube

Britanski The Joint Information Systems Committee (JISC) je javno financirana ustanova, ki skrbi za inovativno uporabo IKT v visokošolskem izobraževanju in raziskovanju. Zdaj so odprli tudi svoj kanal na YouTube.

sobota, december 20, 2008

Proverbiarium 92

Non numeranda, sed ponderanda argumenta.
(Dokaze je potrebno tehtati, ne šteti.)

Non omne licitum honestum.
(Ni vse častno, kar je dovoljeno.)

Non omnes qui habent citharam, sunt citharoedi.
(Niso vsi, ki imajo kitaro, kitaristi.)

nedelja, december 14, 2008

AccessApps

AccessApps, je skupek 50 programskih aplikacij, ki so odprtokodne in brezplačne saj jih je JISC zato izbral in priporočil. Poganjate jih lahko iz USB ključka. Nabor vsebuje najrazličnejše pripomočke za urejanje teksta, slikovnega in avdiogradiva, sicer si je pa najbolje pogledati spisek ponujenih aplikacij.

iBOL

iBOL je kratica za "The International Barcode of Life project", za projekt z izjemno obsežnim ciljem - zbrati in povezati knjižnice sekvenc in oblikovati tehnologijo za hitro in ceneno identifikacijo organizmov.  Naloga je podprta s predpostavko, da raznolikost v sekvencah v kratkih, standardiziranih genskih regijah (DNK črtnih kodah) omogoča tako identifikacijo znanih kot odkrivanje novih organizemskih vrst. Z vzpostavitvijo identifikacijskega sistema na temelju digitalnih DNK  nizov namesto s pomočjo analognih lastnosti, DNK črtno kodiranje ponuja  močno izboljšavo naših možnosti spremljanja biotske raznovrstnosti z vsemi njenimi globokimi socialnimi in ekonomskimi vplivi.

Kazala revij

Spomnim se, kako koristna za rešerširanje je bila  tiskana publikacija Current Contents, v kateri nas je ISI (sedaj Thomson Reuters) seznanjala s kazali znanstvenih revij, ki so jih pokrivali v svojih bazah. Danes je ta servis znan kot Currents Contents Connect in je seveda naročniško dostopen na spletu. Na spletu pa JISC ponuja podobno orodje, Journal Table of Contents System (s kratico ticTOCs).  Na voljo je v odprtem dostopu, iščemo lahko kazala 11.394 revij 414 založnikov. Iskanje vedno ponudi zadnjo številko revije, s povezavami pa lahko nato vstopamo tudi v baze s polnim tekstom, če smo na revijo/založnika naročeni.  Pripravimo si lahko tudi lasten nabor revij, ki jih sledimo (MyTOCs).

Proverbiarium 91

Omnia, quae sunt, aliquando coeperunt.
(Vse ima svoj začetek.)

Omnia tempus revelat.
(Čas vse razkrije.)

Omnia vertuntur.
(Vse se spreminja.)

nedelja, december 07, 2008

Technorati obnovljen

Med iskalniki blogov je Google Blogsearchu, ki mu k popularnosti nedvomno pripomore že močno ime, vedno uspešno konkuriral Technorati. Zdaj se je Technorati pomladil, tako v podobi kot v funkcionalnosti. In kot vedno je Technorati znova pripravil letni statistični pregled blogosfere, kjer ob tem, da izvemo marsikaj splošnega o blogu in bloganju, najdemo tudi podatke o trendih uporabe tega izjemnega fenomena na Spletu 2.0.

sobota, december 06, 2008

Proverbiarium 90

Non luctu, sed remedio opus est in malis.
(Težav ne rešujemo z žalostjo, ampak z zdravilom.)

Nec minor est virtus, quam quaerere, parta tueri.
(Nič manjša vrlina ni pridobljeno ohraniti, kot ga je pridobiti.)

 Non, nisi parendo, vincitur.
(Ne moremo zmagati, če se ne pokorimo.)

petek, december 05, 2008

Vrednotenje starih tiskov dobiva veljavo

Prof. dr. Andrej Šalehar nas je razveselil s pripravo bibliografije "Slovenske knjige in tiski s področja živinoreje do leta 1945". Dostop je urejen na spletni strani Javne službe ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji.

Preiskovanje knjižnega teksta s telefonom

Razvijalci novega odprtokodnega mobilnega operacijskega sistema Androida med številnimi aplikacijami ponujajo tudi možnost tekstovnega preiskovanja knjig (full-text search). Možnost je mogoče uporabiti pri knjigah, ki so vključene v Googlov projekt digitaliziranja knjig (Google Book Search), postopek pa je za uporabnika zelo enostaven. S kamero ustreznega mobilnega telefona prečitamo ISBN kodo fizične knjige, nato se spletno povežemo z Googlovo bazo digitaliziranih tekstov in z geslom iz celotnega teksta poiščemo mesto v knjigi, kjer se izbrano geslo pojavlja. Uporabnost je široka, zelo je npr. olajšana presoja knjige v knjigarni, ko lahko na hitro preverimo ali knjiga vsebuje informacijo, ki jo iščemo.

Zdaj torej ne bom več čakal na iPhone, tudi ne na RIMov BB Storm, ampak držim pesti, da se pri naših ponudnikih čimprej pojavi telefon z Androidom.