nedelja, januar 29, 2012

Cell Reports

Po velikem uspehu, ki ga  v področju znanosti o življenju dosegajo revije PLoS, zlasti revija PLoS Biology, se zdaj odločajo za režim odprtega dostopa tudi renomirani komercialni založniki. Založniška hiša Cell Press je pričela z izdajanjem odprtodostopnih Cell Reports.

Proverbiarium 247

Sapiens omnia sua secum portat.
Modrec vse svoje nosi s seboj.

Sat celeriter fit, quidquid fit satis bene.
Dovolj hitro se dogaja tisto, kar se dogaja dovolj dobro.

Satis quod sufficit.
Dovolj je tisto, kar zadošča.

četrtek, januar 26, 2012

Open Access Slovenia

No zdaj smo se že kar navezali na spletni portal Open Access Slovenia, ki nas obvešča o dogajanju na temo odprtega dostopa do objav slovenske znanstvene produkcije in o gibanju odprtega dostopa doma in v svetu. Spremljamo ga lahko tudi preko Twitterja in na Facebooku.  Čakam le še, da ga umestijo na Google+.

Enhanced by Zemanta

nedelja, januar 22, 2012

Figshare - nov izziv za odprti dostop

Kot lahko beremo na blogu ustanove Wellcome (ki je sicer dobro znana kot odločna podpornica odprtega dostopa - OD) se v zavetju OD rojeva nova ideja, ki naj bi omogočila objavljanje tudi “surovih” raziskovalnih podatkov in tudi negativnih rezultatov. Torej vsega tistega iz množice podatkov, kar nastaja v raziskovah pa na najde poti v redke, formalno objavljene raziskovalne članke. Na spletnem portalu Figshare je  mogoče odložiti nabore podatkov, slike, tabele in videoklipe v enem od dostopnejših formatov. Odložene podatke, ki so seveda v odprtem dostopu  je mogoče tudi zavarovati z licencami Creative Commons. Vsekakor nova možnost iz okrilja t. i. odprte znanosti, ki naj pomaga raziskovalcem slediti aktualne raziskovalne trende, iz njih črpati navdih za lastno delo in se izogniti napakam, ki so jih storili sovrstniki. 

Digitalna prihodnost javnih knjižnic v VB

Društvo knjižničnih vodij Združenega kraljestva je oblikovalo nove standarde za digitalno dostopnost v javnih knjižnicah. Tako naj bi med drugim v prihodnje zagotavljali: prost dostop do interneta v vsaki knjižnici vsaj za minimalno obdobje; celodnevno in celotedensko online delovanje virtualne knjižnice; usposobljenost knjižničarjev za pomoč obiskovalcem pri vstopanju na splet ter dodatne usluge, kot jih bodo posamezne knjižnice pač uspele zagotoviti.

Proverbiarium 246

Semper agricola in novum anum dives.
Kmet je vedno bogat v novem letu.
(Kmet vedno upa na prihajajočo boljšo letino.)

Semper homo bonus tiro est.
Dober človek je vedno učenec.

Senectus ipsa est morbus.
Starost je sama po sebi bolezen.

četrtek, januar 19, 2012

V ZDA se odprti dostop bori za obstoj

V ZDA zadnje tedne pozornost osveščene znanstvene javnosti veže zakonodajno dogajanje, ki grozi z ukinitvijo sicer že uveljavljene prakse  odprtega dostopa do javno financirane znanstvene publicistike. Ko je pred leti sistem zveznih Inštitutov za zdravje (NIH) uveljavil obvezo po kateri avtorji rezultate iz javno financiranih projektov morajo objaviti tako, da bodo odprto dostopni, je to pomenilo olajšanje tako za raziskovalce in uporabnike v javnosti, med njimi še zlasti za študente in njihove učitelje. Zdaj pa se je v ameriškem zakonodajnem postopku pojavil predlog zakona - Research Works Act (RWA), ki naj bi dosedanjo prakso ugasnil. Podrobnosti o ozadju, kot tudi podatke o finančnih tokovih v založniški industriji (in njihovih dobičkih ter posledični nehigienski kampaniji z njihove strani) je mogoče prebrati v Guardianu. Morda bo kdo rekel, da se nam pač ne splača ukvarjati z zakonskim predlogom, ki bo sprejet v ZDA. Vendar ne pozabimo, da je projekt odprtega dostopa svoje korenine pognal prav tam in da bodo tudi posledice njihovih današnjih rešitev še kako odigrale vlogo tudi drugod. 

K sreči se v ameriški akademski srenji dvigajo močni glasovi proti zakonu in želimo jim lahko, da bodo uspeli.    

nedelja, januar 15, 2012

Proverbiarium 245

Olim meminisse iuvabit.
Nekoč se bo prijetno spomniti tudi tega.

O mihi praeteritos referat si Iupiter annos.
O, da bi mi Jupiter vrnil pretekla leta.

Omitte haec!
Tega se ogibaj!

SpringerPlus

Založba Springer nadaljuje s preskušanjem alternativnih oblik znanstvene žurnalistike. Nova revija SpringerPlus bo objavljala članke iz vseh znanstvenih področij, dostopni pa bodo v režimu odprtega dostopa pod Creative Commons licencami.

nedelja, januar 08, 2012

Proverbiarium 244

Inflat se tamquam rana.
Napihuje se kot žaba.

Infunde, si habes unde!
Natoči, če imaš od kod!

Ingratus unus omnibus miseris nocet.
En nehvaležnež škoduje vsem revežem.

petek, januar 06, 2012

Znova črni dnevi za odprti dostop

Potem ko so Američani imeli doslej za odprti dostop dopadljivo zakonodajo, vsaj za objavo raziskav, financiranih s strani državnih agencij, se zdaj nad to rešitvijo zgrinjajo črni oblaki. Kot nam razloži Peter Suber je v fazi uveljavljanja nov zakon, ki jemlje odločitev o odprtosti publikacije iz rok avtorja in jo znova daje v roke založnika.   Škoda, doslej je bil ameriški vzorec dobra vzpodbuda za uveljavljanje odprtega dostopa tudi npr. v Evropi. Morda bi zdaj bil čas, ko bi evropski zakonodajalci povzeli pobudo in povsod zakonsko udejanili obvezo odprtega dostopa (vsaj) za vse objave raziskav, ki se financirajo iz javnih sredstev.

torek, januar 03, 2012

Novosti v odprtem dostopu

Kolegica dr. Kotarjeva iz Univerzitetne službe za knjižnično dejavnost UL  je znova pripravila aktualen in izčrpen nabor novic o odprtem dostopu. V celoti ga kopiram v ta zapis:

VSEBINA:

- SLOVENIJA

- DEKLARACIJE, POLITIKE, ANALIZE STANJA, PROJEKTI

- DOLOČILA USTANOV O OBVEZNEM SHRANJEVANJU OBJAV V REPOZITORIJE IN PRIPOROČILA ZA OBJAVLJANJE V ODPRTIH REVIJAH

- AVTORSKOPRAVNI VIDIKI

- ODPRTE REVIJE

- PROBLEMATIKA NAROČNIŠKIH REVIJ

- REPOZITORIJI

- ODPRTI PODATKI RAZISKAV

- PROSTO IN ODPRTO DOSTOPNA UČNA TER ŠTUDIJSKA GRADIVA

SLOVENIJA

Portal znanstvenih in literarnih revij
http://www.jakrs.si/portal_znanstvenih_in_literarnih_revij/ 
Forum: http://www.jakrs.si/forum/index.php

Digitalni repozitorij UL FGG
Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo UL so v tednu Univerze v Ljubljani v začetku decembra 2011 odprli dostop do digitalnega repozitorija s 1100 visokošolskimi deli, izdelanimi od leta 2005 naprej. Načrtujejo tudi shranjevanje celotnih besedil objav učiteljev in raziskovalcev fakultete.
http://eprints.fgg.uni-lj.si/

Open Access in the Balkans: Old Mountains and a Wishing Well?
"Croatia, Serbia, Macedonia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Monte-Negro and Albania, I’d dare to call them the Old Mountains countries, or the Balkans, but some will adhere to the naming partially, some wholly, some will say they are left out. Some think there’s more to the Balkans name than the mountains. Me as well, but I see Open Access advocates in all of these countries, reaching as deep down the wishing well as they can, while most researchers and students and librarians are still left merely to gaze at the water surface...."
http://intechweb.wordpress.com/2011/12/01/open-access-in-the-balkans-old-mountains-and-a-wishing-well/

DEKLARACIJE, POLITIKE, ANALIZE STANJA, PROJEKTI

National open access and preservation policies in Europe: Analysis of a questionnaire to the European Research Area Committee
As highlighted by Commissioner Máire Geoghegan-Quinn in her Foreword, the report shows that open access is backed by a growing number of universities, research centres and funding agencies across Europe.  Recent developments, such as the commitment in early December 2011 of the UK government to make publicly funded research free to access, confirm this dynamic growth. The information contained in the report is a milestone that serves as valuable input for the development of a Commission policy on access and dissemination of scientific outputs in the European Research Area and in Horizon 2020.
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/open-access-report-2011_en.pdf

Main references to open access in package of measures, backing Horizon 2020
On 30 November 2011, the European Commission presented a package of measures backing Horizon 2020, the next framework programme for research and innovation. The main references to open access are summarized here:  http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/open-access-in-horizon-2020_en.pdf.
Parliament and Council negotiations are now on-going.  The adoption of legislative acts is foreseen in 2013.  Horizon 2020 will start on 1 January 2014.

Paving the way to an open scientific information space: OpenAIREplus – linking peer-reviewed literature to associated data
"OpenAIREplus (2nd Generation of Open Access Infrastructure for Research in Europe) was launched in Pisa in early December. The 30 month project, funded by the EC 7th Framework Programme, will work in tandem with OpenAIRE, extending the mission further to facilitate access to the entire Open Access scientific production of the European Research Area, providing cross-links from publications to data and funding schemes. This large-scale project brings together 41 pan-European partners, including three cross-disciplinary research communities. The project will capitalise on the successful efforts of the OpenAIRE project which is rapidly moving from implementing the EU Open Access Pilot project into a service phase, enabling researchers to deposit their FP7 and ERA funded research publications into Open Access repositories. The current publication repository networks will be expanded to attract data providers from domain specific scientific areas....Access to and deposit of linked publications via the OpenAIRE portal will be supported by a Help Desk, and OpenAIRE's collaborative networking structure will be extended to promote the concept of open enhanced publications among user communities. Liaison offices in each of the project's 31 European countries work to support the needs of researchers in Europe. The project will also actively leverage its international connections to contribute to common standards, data issues and interoperability on a global level."
http://www.openaire.eu/en/component/content/article/326-openaireplus-press-release 
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_EN&ACTION=D&DOC=66&CAT=PROJ&QUERY=0130d4ffe108:f01f:61d5b17e&RCN=100079

EC-funded projects on scientific information in the digital age: conclusions of a strategic workshop
Brussels, 14-15 February 2011
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/sharing-knowledge-digital-age_en.pdf

Innovation and Research Strategy for Growth: Presented to Parliament by the Secretary of State for Business, Innovation and Skills, by Command of Her Majesty, December 2011
"To succeed in the global innovation economy, the UK must strengthen its ability to accelerate the commercialisation of emerging technologies, and to capture the value chains linked to these....We are also seeking to ensure that government policies stimulate, rather than hinders, UK innovation through...Increasing access to public data or to knowledge created as a result of publicly-funded research; and Accepting all the recommendations in the review of intellectual property by Professor Ian Hargreaves..... We believe publicly funded research should be freely available. We have commissioned independent groups of academics and publishers to review the availability of published research, and to develop action plans for making this freely available. We will also create an Open Data Institute, which will develop semantic web technologies for using data more effectively, and will advise the public sector and business as to how best to use these and manage their data so it can be exploited for economic and social beneits....We will make data and research indings widely available online for anyone to remix and reuse..."
http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/innovation/docs/i/11-1387-innovation-and-research-strategy-for-growth.pdf

UK to make publicly funded research free to read
"All scientific research funded by British taxpayers will be made available online free of charge, according to a government report published earlier this week. And it doesn't stop there – the government intends the website, to be named Gateway to Research, to eventually incorporate research funded by other bodies. Much of the high-energy physics research community currently uses a system of open-access online publishing, and Janet Finch, former vice-chair of Keele University, UK, has been charged with investigating how the UK might set up something similar for all its taxpayer-funded science. The arxiv.org website, an online repository set up in 1991, offers almost all high-energy physics research for free. Despite this, established physics journals have reported no decrease in subscriptions....British science minister David Willetts suggests that peer-reviewed journals could become open-access by charging their contributors, rather than their readers. "One of the clear options is to shift from a system in which university libraries pay for journals to one in which the academics pay to publish," he says. "But then you need to shift the funding so that the academics could afford to pay to publish." ..."
http://www.newscientist.com/article/dn21269-uk-to-make-publicly-funded-research-free-to-read.html

Results of publicly funded research will be open access – science minister
"The [UK] government has signalled a revolution in scientific publishing by throwing its weight behind the idea that all publicly funded scientific research must be published in open-access journals. The policy is in the government document Innovation and Research Strategy for Growth published on Monday....The commitment to making publicly funded research free to access is a direct challenge to the business models of the big academic publishing companies, which are the gatekeepers for the majority of high-quality scientific research....Dame Janet Finch, a former vice chancellor of Keele University, has been asked by Willetts to investigate how a similar open-access scheme [similar to SCOAP3] might work in the UK....Finch is expected to report in the first half of 2012 but, meanwhile, Willetts said the UK research councils would be reminded that research papers from the work they fund should be as widely available as possible...."
http://www.guardian.co.uk/science/2011/dec/08/publicly-funded-research-open-access?newsfeed=true

Cameron Neylon, An Open Letter to David Willetts: A bold step towards opening British research
"On the 8th December David Willetts, the Minister of State for Universities and Science, and announced new UK government strategies to develop innovation and research to support growth. The whole document is available online and you can see more analysis at the links at the bottom of the post. A key aspect for Open Access advocates was the section that discussed a wholesale move by the UK to an author pays system to freely accessible research literature with SCOAP3 raised as a possible model. The report refers not to Open Access, but to freely accessible content. I think this is missing a massive opportunity for Britain to take a serious lead in defining the future direction of scholarly communication. That’s the case I attempt to lay out in this open letter...."
http://cameronneylon.net/blog/an-open-letter-to-david-willetts-a-bold-step-towards-opening-british-research/

Global Portal Throws Spotlight on Open Access Movement
http://www.scidev.net/en/science-communication/open-access/news/global-portal-throws-spotlight-on-open-access-movement-.html

A Call At OHCHR For Policy Action On Right To Enjoy Benefits Of Scientific Progress
"The right of people to enjoy the benefits of scientific progress, the subject of an article in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, has received little attention and needs new attention in UN agencies, according to panellists yesterday at the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Human rights need to enter the arena in fora where scientific progress and its application are being discussed, they said in a public consultation on the ideas....There is also a concern that intellectual property restrictions can impede access to data needed for research, and policies need to prevent this from happening, said [Audrey Chapman, professor at the University of Connecticut School of Medicine]...."
http://www.ip-watch.org/weblog/2011/12/08/a-call-at-ohchr-for-policy-action-on-right-to-enjoy-benefits-of-scientific-progress/

EIFL responses to UN consultation on scientific progress
EIFL responded to the Consultation on the right to enjoy benefits of scientific progress and its applications announced by the Civil Society Section, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, UN expert on cultural rights. Read the EIFL response to Question 5. What legal, administrative, policy or other measures have been adopted/are under consideration to eliminate barriers to scientific communication and collaboration, such as censorship, restrictions on access to the Internet or on free availability of scientific literature and journals? The consultation provides an opportunity for interested stakeholders to contribute their views for the Independent Expert’s annual report to the Human Rights Council, to be presented in June 2012.
http://www.eifl.net/news/eifl-responses-un-consultation-scientific-pro

Force11 White Paper: Improving Future Research Communication and e-Scholarship
From the Abstract: Force11 is a community of scholars, librarians, archivists, publishers and research funders that has arisen organically to help facilitate the change toward improved knowledge creation and sharing. Individually and collectively, we aim to bring about a change in scholarly communication through the effective use of information technology. Force11 has grown from a small group of like-minded individuals into an open movement with clearly identified stakeholders associated with emerging technologies, policies, funding mechanisms and business models. While not disputing the expressive power of the written word to communicate complex ideas, our foundational assumption is that scholarly communication by means of semantically-enhanced media-rich digital publishing is likely to have a greater impact than communication in traditional print media or electronic facsimiles of printed works. This document highlights the findings of the Force11 workshop on the Future of Research Communication and e-Scholarship held at Schloss Dagstuhl, Germany, in August 2011: it summarizes a number of key problems facing scholarly publishing today, and presents a vision that addresses these problems, proposing concrete steps that key stakeholders can take to improve the state of scholarly publishing.
http://www.force11.org/node/1688

What Is To Be Done About Public Access to Peer-Reviewed Scholarly Publications Resulting From Federally Funded Research?
Response to US OSTP RFI
http://eprints.ecs.soton.ac.uk/23080/

PLoS Biology: Why Full Open Access Matters
"Scientific authors who pay to publish their articles in an open-access publication should be congratulated for doing so. They also should be aware that they may not be getting full open access from some publications that charge for publication under the “open access” label. Two features define an open-access publication: (1) the published contents are freely accessible through the Internet, and (2) readers are given copyright permission (see Box 1) to republish or reuse the content as they like so long as the author and publisher receive proper attribution. Recently, some publications have begun offering an open-access option that charges for Internet publication without granting readers full reuse rights, such as Springer's Open Choice or Nature's Scientific Reports. These publishers have adopted a business model through which authors pay for immediate publication on the Internet but the publisher nonetheless keeps commercial reuse rights for itself. This is not full open access...."
http://www.plosbiology.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1001210

Gratis Open Access Vs. Libre Open Access
There is Gratis OA and there is Libre OA: Gratis OA means (1) immediate, permanent online access, free for all on the Web -- to peer reviewed research journal articles. (Note that along with free online access, the following also automatically comes with the territory: (2) clicking, (3) on-screen access, (4) linking, (5) downloading, (6) local storage, (7) local print-off of hard copy, and (8) local data-mining by the user, as well as global harvesting and search by engines like google.) Libre OA means immediate, permanent online access, free for all on the Web (i.e., Gratis OA) plus certain further re-use, re-publication and re-mix rights. (Note that many peer-reviewed journal article authors may not want to allow others to make and publish re-mixes of their verbatim texts. Journal article texts are not like music, videos, software or even research data, out of which creative modifications and remixes can be valuable. All scholars and scientists desire that their findings and ideas should be accessed, re-used, applied and built-upon, but not necessarily that their words should be re-mixed or even re-published -- just accessible free for all online, immediately and permanently.)
http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/862-guid.html

There Is Such a Thing as a Free Lunch | Peer to Peer Review
"There are a lot of reasons that it's difficult to change the way we publish scholarship. A majority of faculty don't think there's anything wrong with the system that giving the library more money won't fix. Since research is a major part of their job, getting published is important to them. And though there's a lot of inflation in the total number of publications faculty are expected to produce, nobody wants to risk being seen as a slacker....Those who are eligible for tenure don't want to rock the boat. Like the school lunch program, their research is largely funded by public dollars, funding that's just too good a free lunch for corporations to pass up. It's startling to join a scholarly society and find yourself paying Taylor & Francis or Wiley for the membership, but a lot of organizations do that now; it beats trying to run things yourself....Where there's lots of public money, corporations will follow, and they can get congress to work against taxpayers' interests because, hey, it costs a lot to get elected these days....As in the case of school lunches, we spend a lot of money for a good thing...in the case of scholarly research, a proliferation of expensive publications that include fourth and fifth-rate niche journals that proliferate to publish all the stuff productive faculty churn out to prove how productive they are...."
http://www.libraryjournal.com/lj/newsletters/newsletterbucketacademicnewswire/892987-440/there_is_such_a_thing.html.csp

Is free inevitable in scholarly communication? The economics of open access
http://crln.acrl.org/content/72/11/642.full

The morality of scientific openness
Abstract: The ideal of scientific openness — i.e. the idea that scientific information should be freely accessible to interested parties — is strongly supported throughout the scientific community. At the same time, however, this ideal does not appear to be absolute in the everyday practice of science. In order to get the credit for new scientific advances, scientists often keep information to themselves. Also, it is common practice to withhold information obtained in commissioned research when the scientist has agreed with his or her employer to do so. The secrecy may be intended for ever, as in the military area, but also temporarily until a patent application has been made. The paper explores to what extent such secrecy is undesirable, as seems to be suggested by the ideal of scientific openness. Should this ideal be interpreted as having certain exceptions which make the above-mentioned practices acceptable? Are there, on closer inspection, good arguments for the ideal of scientific openness, and for officially upholding it? Possible versions of the ideal of scientific openness are explored and the issue is found to be rather complex, allowing for wide variations depending on the acting parties, beneficiaries, types of information and moral requirements involved. We conclude that the arguments usually given in favour of this ideal are weaker than what seems to be generally believed, and that, on closer inspection, they leave plenty of room for exceptions to it. These exceptions only partly cover the actual practice of withholding scientific information, and there may still be good reason to advocate, teach and enforce the ideal of scientific openness within the scientific community.
http://www.springerlink.com/content/574w44364811l2jv/

Strategic Publishing Rules – a Manual for Researchers
Peter Linde and Håkan Grahn at Blekinge Institute of Technology, Sweden, describe how they try to handle the conflict between the research assessment system with its emphasis on publishing in ISI-ranked journals and the demands for OA-publishing. 
http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/sciecominfo/article/view/5337/4707

Exploring open access in higher education: live chat best bits
http://www.guardian.co.uk/higher-education-network/blog/2011/dec/07/promoting-open-access?newsfeed=true

The Open Access conversation – more than just advocating for a mandate
http://indico.cern.ch/contributionDisplay.py?sessionId=7&contribId=14&confId=103325

David C. Prosser im Interview (VÖB-Mitt. 3-4/2011)Quoting Prosser: "The fundamental problem is that library budgets do not scale with the international increase in research output. We need a new system that does scale and ties communication costs in to increasing research spending....In the long term open access will succeed. It best fits with the desires of researchers and research funders – for the widest dissemination of research – and it best fits with the new technology where disseminations costs fall to almost zero. Over the past ten years the subscription model has been artificially sustained by two drivers – the success of the big deals and the use of journal publications in funding and promotion decisions. The big deals have a lot of benefits, but one side-effect is that they distort the market and allow weak, underperforming journals to survive as part of the deals. If these journals stood alone, competing for subscription revenues they would fold, so hastening the move to open access. As budgetary pressures force libraries to look carefully at the number of big deals they can afford we will see a reduction in the weakest subscription journals and a growth open access journals. At the same time, the funders of research will increasingly insist on open access routes....In the medium-term we will see a mix of green open access (author selfarchive) and gold, open access journals....The publishers who will best succeed in this new environment are those who move from the model of content-owners, who mediate access to a select few, to a new model of service-providers. So the providers of peer review services to authors, of specialized finding services to readers, of archiving services to libraries, etc. will stand most chance of success. They will realize that new models reward those who disseminate knowledge widely, not those who erect artificial barriers to knowledge. Basically, those who accept that open access will become the dominant mode of scholarly communication."
http://www.univie.ac.at/voeb/blog/?p=19446, str. 467-472

Open Access & Scholarly Societies: A Panel Discussion about the Opportunities and Challenges, November 18, 2011
Slides: http://www.acrlnec.org/scig/?p=216
Videos: http://www.acrlnec.org/scig/?p=228

The Case for an Open Science in Technology Enhanced Learning
In International Journal of Technology Enhanced Learning, forthcoming paper. Abstract: In this paper, we make the case for an Open Science in Technology Enhanced Learning (TEL). Open Science means opening up the research process by making all of its outcomes, and the way in which these outcomes were achieved, publicly available on the World Wide Web. In our vision, the adoption of Open Science instruments provides a set of solid and sustainable ways to connect the disjoint communities in TEL. Furthermore, we envision that researchers in TEL would be able to reproduce the results from any paper using the instruments of Open Science. Therefore, we introduce the concept of Open Methodology, which stands for sharing the methodological details of the evaluation provided, and the tools used for data collection and analysis. We discuss the potential benefits, but also the issues of an Open Science, and conclude with a set of recommendations for implementing Open Science in TEL.
http://know-center.tugraz.at/download_extern/papers/open_science.pdf

Humanities researchers and digital technologies: Building infrastructures for a new age
" Europe's leading scientists have pledged to embrace and expand the role of technology in the Humanities. In a Science Policy Briefing released November 2 by the European Science Foundation (ESF), they argue that without Research Infrastructures (RIs) such as archives, libraries, academies, museums and galleries, significant strands of Humanities research would not be possible. By drawing on a number of case studies, the report demonstrates that digital RIs offer Humanities scholars new and productive ways to explore old questions and develop new ones....The report argues that while there are many sophisticated RIs in other domains of science that can inform and further Humanities research, ultimately, it is also necessary for Humanities scholars to build and have access to 'fit for purpose' Humanities RIs, given the nature of their data sets, research methods and working practices....The report's focus in on developing a common strategy on RIs in the Humanities at a European level; it identifies seven key areas of priorities and future research directions: ...3. Strategic directions: ...focus on open access policy; ...."
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/11/111102093041.htm

Welcome to AGORA
"Current scholarship in philosophy takes place in a context of revolutionary change in accessibility and availability of resources. The Internet and the fast-growing number of digital archives and repositories makes an ever-increasing number of philosophical texts more available. Material which was difficult to access and to include in scholarship has become more accessible to a larger public and has opened up new avenues of scholarship. At the same time, we face real challenges on two fronts. The first of these is to safeguard this new enlarged accessibility of resources, and to ensure that ‘Open Access’ is not limited by technical issues or commercial interests. The second is to fulfill the potential of new modes of scholarship offered by digital publication and digital repositories. The AGORA project aims to address these challenges by: [1] building on existing Open Access resources, primarily Philosource, extending Open Access to secondary literature and creating new Open Access resources, and [2] exploring different ways of enhancing these open access resources through a series of experiments relating to: [2a] New models of open peer review, [2b] Advanced scholarly semantic linking and contextual linking, [2c] Linked Open Data, [2d] Open Access business models, [3] Through these experiments, the AGORA project aims to establish guidelines for best practice in Open Access relating to philosophical scholarship...."
http://www.project-agora.eu/

Open-Source Ecology Takes Root Across the World
"During a coffee break at NCEAS, Borer and a few others hatched a plan: They would each set up a small research plot, use the same methods, then pool their data. The vision was a network of sites that would be quick and cheap to set up without the need for major grants, enabling simple experiments around the world. “It's like big science on a shoestring,” says Scott Collins of the University of New Mexico, Albuquerque, who later joined the network. The collaboration, called the Nutrient Network—now known as NutNet—has grown far beyond initial expectations, with scientists volunteering at 68 sites in 12 countries. In part, it's popular because the simple experiments are designed to answer a broad set of questions about how grasslands respond to global change—without disproportionate effort by any one individual. “It's not a brand-new idea, but it's novel that they've pulled it off,” says Alan Townsend of the University of Colorado, Boulder, who is not involved. The network also provides an easy way for young faculty members, postdocs, and grad students to get involved in a large collaboration and contribute to high-profile papers...."
http://www.sciencemag.org/content/334/6054/308.full?sid=2f9e2fc2-3dfb-43bf-abcd-aebf41c0c55d

DOLOČILA USTANOV O OBVEZNEM SHRANJEVANJU OBJAV V REPOZITORIJE IN PRIPOROČILA ZA OBJAVLJANJE V ODPRTIH REVIJAH

Open Access policy at the University of Oslo
Charlotte Børde Senior Legal Adviser at the University of Oslo, illustrates the political background and the legal aspects of the Open Access policy adopted by the Board of the University of Oslo University in December. The author presents the policy itself and the institutional process leading up to it. Oslo University, Norway, has adopted an OA-policy. All personnel employed after 1 January 2012 shall deposit a post-print version of scientific articles created in the course of their duties in the university institutional repository
http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/sciecominfo/article/view/5334/4704

AVTORSKOPRAVNI VIDIKI

Michael Carroll on Copyright and Open Access
http://www.sparcspaces.org/video/2011/12/michael-carroll-on-copyright-and-open-access/

Do We Really Need Copyright For Academic Publishing? | Techdirt
"Perhaps copyright protects the wrong thing for academics: what they really care about is credit for the ideas their papers contain, not how they phrased them. This analysis echoes suggestions I've heard elsewhere that one approach to reforming copyright would be to abolish it completely for academic publishing. Not only do scholars not need copyright for their work, if it's ideas not expression that counts, it gets in the way by putting obstacles between them and the research of others. Moreover, as the QuestionCopyright article points out, fully opening up research would also be the best way of tackling what seems to be the chief fear of academic authors: plagiarism. More readers able to access more works would mean a greater likelihood that unacknowledged copying between them would be noticed and exposed...."
http://www.techdirt.com/articles/20111216/09500417106/do-we-really-need-copyright-academic-publishing.shtml

ODPRTE REVIJE

Why ONE Is More Than 5
"PLoS ONE is five years old this month. Though still young in age, the journal has grown up remarkably rapidly, to the extent that it is now the largest peer-reviewed journal in the world. In the past five years, it has both garnered huge respect and support from authors, readers, and editors, and drawn the criticism and ire of many commercial publishers and establishment figures still fighting to maintain the science publishing status quo. Their fight now appears to be in vain, however: this past year a series of journals emerged that are very similar in scope to PLoS ONE.... PLoS ONE clearly fills an unmet need in the world of scientific publishing, or publishers and scholarly societies wouldn't want to copy it....The success of PLoS ONE has surprised even us. The journal is now publishing about 70 papers a day (i.e., currently around 4,000 papers every quarter), and this figure continues to grow....If the trend continues, it will publish 14,500 articles in 2011: approximately 1 in 60 of all the papers indexed by PubMed in that calendar year will have been published in PLoS ONE. It has even attracted a new term —“megajournal”— to characterize it and the other journals of its ilk...."
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.1001235

Open Access journal publishing in the arts and humanities: workshop report
Abstract: A summary of discussions at the launch event for SAS [School of Advanced Study, University of London] Open Journals. Issues covered include staffing, marketing and publicity and alternative business models for OA journals. Also discussed were the particular issues for journals making the transition from print to web.
http://sas-space.sas.ac.uk/3210/

Open access journals from society publishers
http://www.earlham.edu/~peters/fos/newsletter/12-02-11.htm

Hrčak: Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske
http://hrcak.srce.hr/

SCIndeks: srpski citatni indeks
http://scindeks.nb.rs/Default.aspx?lang=sr

A Study of Innovative Features in Scholarly Open Access Journals
Abstract: ...The objective was to study how open access journals have experimented with innovations concerning ways of organizing the peer review, the format of journals and articles, new interactive and media formats, and novel publishing revenue models....The features of 24 open access journals were studied. The journals were chosen in a nonrandom manner from the approximately 7000 existing OA journals based on available information about interesting journals and include both representative cases and highly innovative outlier cases....Most early OA journals in the 1990s were founded by individual scholars and used a business model based on voluntary work close in spirit to open-source development of software. In the next wave, many long-established journals, in particular society journals and journals from regions such as Latin America, made their articles OA when they started publishing parallel electronic versions. From about 2002 on, newly founded professional OA publishing firms using article-processing charges to fund their operations have emerged. Over the years, there have been several experiments with new forms of peer review, media enhancements, and the inclusion of structured data sets with articles. In recent years, the growth of OA publishing has also been facilitated by the availability of open-source software for journal publishing....The case studies illustrate how a new technology and a business model enabled by new technology can be harnessed to find new innovative ways for the organization and content of scholarly publishing. Several recent launches of OA journals by major subscription publishers demonstrate that OA is rapidly gaining acceptance as a sustainable alternative to subscription-based scholarly publishing.
http://www.jmir.org/2011/4/e115/

Commons: Open Access File of the Day - Wikimedia Commons
"This page hosts the prototype of an Open Access File of the Day initiative, as introduced in this blog post. Since December 2011, it highlights files on Wikimedia Commons that are: [1] clearly linked to scientific or scholarly research, [2] in the Public Domain (by ways other than copyright expiration) or licensed under CC0, CC BY or CC BY-SA, [3] used on at least two wiki pages outside user namespace, either on Wikimedia projects or on sites using InstantCommons, from the day of nomination until the day of posting. These criteria will continue to evolve, and you can edit them. The idea is to launch Open Access File of the Day on Wikimedia Commons more formally in February 2012 on the occasion of the 10th anniversary of the Budapest Open Access Initiative going public...."
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Open_Access_File_of_the_Day

Making OJS and EPrints play nicely
http://sasopenjournals.blogspot.com/2011/11/making-ojs-and-sword-play-nicely.html

PROBLEMATIKA NAROČNIŠKIH REVIJ

Purdue re-signs contract for online scholastic access
"Purdue is looking to use open access as a way to eventually get away from paying publishing companies [for high-priced big deals]. This is a method being looking into by other universities such as Harvard, MIT, Penn State and Stanford. Purdue will be the second public university to implement this policy. With the open access policy, Purdue faculty and researchers would be able to put the last drafts of their articles online for free access...."
http://www.purdueexponent.org/campus/article_779ca6a6-2839-11e1-bf49-001a4bcf6878.html

Deadlock breaks as RLUK announces new ‘big deal’ with Elsevier
"Earlier this year, Research Libraries UK said that it would not renew the “big deals” to secure access to the entire journal portfolios of Elsevier and fellow publishing company Wiley-Blackwell if they did not make “significant real-terms price reductions”. Wiley-Blackwell announced in late October that a three-year deal had been reached with Jisc Collections, the negotiating body for libraries, on “mutually beneficial terms”. Announcing yesterday that it had now also struck a five-year deal with Elsevier, RLUK estimated that the deal with the two publishers will save the sector around £20 million over the course of the deals. The organisation said that this was money “that institutions would otherwise have had to find from cancelled journal subscriptions, fewer book purchases and reduced services for students and researchers.” ...Phil Sykes, chair of RLUK, also welcomed the deal and said that it heralded “new benchmarks” for relations between the libraries and publishers. “RLUK’s members will no longer accept massive unjustified price rises,” he said...."
http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?sectioncode=26&storycode=418328

Wiley Annual Report 2011: costs down, profits up
"The John Wiley &; Sons 2011 Annual Report is now available. From the Overview, in brief, revenue from Wiley's Scientific, Technical, Medical and Scholarly division (STMS) increased slightly to just under a billion U.S., while direct contribution to profit rose from 5 to 9% (for a direct contribution to profit of $425 million, or 42.5%) - from the Detailed Financials, p. 22...."
http://poeticeconomics.blogspot.com/2011/12/wiley-annual-report-2011-costs-down.html

REPOZITORIJI

Embedding repositories: A guide and self-assessment tool
The Repositories Support Project Embedding Guide and Toolkit has been published by the Repositories Support Project and will help institutions to get the best value from their institutional repositories through integration with other university systems, particularly research management systems.
It is aimed at repository staff but will be of interest to other groups such as academic librarians and research management staff.
Over the past few years, there have been a number of JISC funded projects and other institutional initiatives which have focused on the embedding of research repositories into organisational systems, policies and workflows. The results have been documented in websites, blogs, conference presentations etc but they have not been synthesised into a coherent whole. This guide aims to do just that.
You can visit the guide at: http://www.rsp.ac.uk/embeddingguide/ and read more on our blog post: http://rspproject.wordpress.com/2011/12/13/rsp-embedding-guide/

The ISO 16363 Standard for Trusted Digital Repositories
"The prospective standard is based upon the Trusted Digital Repositories and Audit Checklist (TRAC)...Review of the draft standard is being undertaken by an International Standards Organization (ISO) technical committee (TC 20/SC 13). If approved, the standard is expected to be introduced by June of 2012...."
http://www.crl.edu/Archiving%20%2526%20Preservation/Digital%20Archives/Metrics%20for%20Assessing%20and%20Certifying-0

ODPRTI PODATKI RAZISKAV

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS: Open data: An engine for innovation, growth and transparent governance
"The central aim of the EU 2020 strategy is to put Europe’s economies onto a high and sustainable growth path. To this end, Europe will have to strengthen its innovative potential and use its resources in the best possible way. One of these resources is public data — all the information that public bodies in the European Union produce, collect or pay for. Examples are geographical information, statistics, weather data, data from publicly funded research projects, and digitised books from libraries. This information has a significant — currently untapped — potential for re-use in new products and services and for efficiency gains in administrations. Overall economic gains from opening up this resource could amount to €40 billion a year in the EU. Opening up public data will also foster the participation of citizens in political and social life and contribute to policy areas such as the environment....A recent study estimates the total market for public sector information in 2008 at €28 billion across the EU. The same study indicates that the overall economic gains from further opening up public sector information by allowing easy access are around €40 billion a year for the EU27. The total direct and indirect economic gains from PSI applications and use across the whole EU27 economy would be in the order of € 140 billion annually....The shift in the scientific process brought about by e-science will increase research productivity and prompt new and unexpected solutions to societal challenges. Furthermore, the cross-fertilisation between publicly funded research and the commercial sector in the ‘online European Research Area’ will increase the pace and impact of innovation....Member States can contribute to making open data a reality through the rapid adoption, transposition and implementation of the revised Directive on the re-use of public sector information. This will create the conditions for economic activity based on open data, and will stimulate cross-border applications. In addition, Member States should formulate and implement open data policies, taking up good-practice examples from across the EU. Support should for example be given to open data pilots and open data competitions, in particular those targeting the development of crossborder products and services....Open data strategy, key measures: ...Open data for science: [1] Communication and Recommendation to the Member States on scientific information, early 2012; [2] Expansion of the open access pilot for scientific publications to the whole of Horizon 2020 + pilot with open access to research data. Research and innovation: [1] Research and innovation projects relevant for open data, in particular through FP7, CIP and Horizon 2020, with funding for research infrastructures supporting open access to research articles and data; [2] Open data competitions (2012-2013) + improving access to capital for entrepreneurs in this area...."
http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/opendata2012/open_data_communication/opendata_EN.pdf

EUROPA - Press Releases - Neelie Kroes, Vice-President of the European Commission, responsible for the Digital Agenda: Data is the new gold; Opening Remarks, Press Conference on Open Data Strategy, Brussels, 12th December 2011
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/872&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Digital Research Data Sharing and Management (December 2011)
A report from the Task Force on Data Policies, Committee on Strategy and Budget, National Science Board. Excerpt: "The Board is committed to the development, implementation, and assessment of policies that promote efficient management of, and broad access to, digital research data that result from NSF-funded activities. This commitment includes sharing of results, data, physical collections, and other supporting materials created or gathered in the course of NSF-funded research. Policies that ensure efficient management and broad access are critically important to NSF as it carries out its mission to promote the progress of science and engineering. The Board, in taking up this topic, strongly encourages NSF to seize the opportunity to exercise national and international leadership to promote sharing and management of digital research data for the benefit of the science and engineering community and society....[Principles:] Investigators are expected to share with other researchers, at no more than incremental cost and within a reasonable time, the primary data, samples, physical collections and other supporting materials created or gathered in the course of work under NSF grants....Investigators and grantees are encouraged to share software and inventions created under the grant....Openness and transparency are critical to continued scientific and engineering progress and to building public trust in the nation’s scientific enterprise. This applies to all materials necessary for verification, replication and interpretation of results and claims, associated with scientific and engineering research....Open Data sharing is closely linked to Open Access publishing and they should be considered in concert. This principle is included because there need to be bidirectional pointers between peerreviewed and other published literature and the available supporting materials...."
http://www.nsf.gov/nsb/publications/2011/nsb1124.pdf

The Open Knowledge Foundation: Open Data Means Better Science
"Data provides the evidence for the published body of scientific knowledge, which is the foundation for all scientific progress. The more data is made openly available in a useful manner, the greater the level of transparency and reproducibility and hence the more efficient the scientific process becomes, to the benefit of society. This viewpoint is becoming mainstream among many funders, publishers, scientists, and other stakeholders in research, but barriers to achieving widespread publication of open data remain. The Open Data in Science working group at the Open Knowledge Foundation is a community that works to develop tools, applications, datasets, and guidelines to promote the open sharing of scientific data. This article focuses on the Open Knowledge Definition and the Panton Principles for Open Data in Science. We also discuss some of the tools the group has developed to facilitate the generation and use of open data and the potential uses that we hope will encourage further movement towards an open scientific knowledge commons...."
http://www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1001195

PLoS ONE: Willingness to Share Research Data Is Related to the Strength of the Evidence and the Quality of Reporting of Statistical Results
There is an inverse correlation between willingness to give raw data and quality of research.
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0026828

Essay on ways to prevent scientific misconduct
"The most recent case of scientific fraud by Dutch social psychologist Diederik Stapel recalls the 2010 case against Harvard University of Marc Hauser, a well-respected researcher in human and animal cognition. In both cases, the focus was on access to and irregularities in handling of data. Stapel retained full control of the raw data, never allowing his students or colleagues to have access to data files. In the case of Hauser, the scientific misconduct investigation found missing data files and unsupported scientific inference at the center of the accusations against him. Outright data fraud by Stapel and sloppy data management and inappropriate data use by Hauser underscore the critical role data transparency plays in preventing scientific misconduct. Recent developments at the National Science Foundation (and earlier this decade at the National Institutes of Health) suggest a solution — data-sharing requirements for all grant-funded projects and by all scientific journals. Such a requirement could prevent this type of fraud by quickly opening up research data to scrutiny by a wider community of scientists."
http://www.insidehighered.com/views/2011/12/08/essay-ways-prevent-scientific-misconduct

Dryad
Dryad is pleased to announce that the 100th journal with data in Dryad is Ecological Monographs.  For more about Dryad's growing diversity of journals, see the blog post at
http://blog.datadryad.org/2011/12/21/celebrating-a-diversity-of-journals/

PROSTO IN ODPRTO DOSTOPNA UČNA TER ŠTUDIJSKA GRADIVA

California Bill Pushes for Free Online College Books
"State Senate President pro Tem Darrell Steinberg is proposing a bill today that will allocate $25 million of state coffers to create 50 free online college book titles that teachers can use, remix, add to, or edit as they see fit. The bill establishes the online California Digital Open Source Library, which will house the 50 most commonly used books for required lower-division courses....[S]tudents and teachers will be able to access and adapt the texts online for free, or pay $20 for either printed form or interactive app form for tablets or mobile devices....The bill calls for a request for proposal (RFP) to be submitted from all content providers, electronic platform providers, as well as publishers, that will fall under a Creative Commons license..."
http://mindshift.kqed.org/2011/12/california-bill-pushes-for-free-online-college-books/#top

Taking a Bite Out of Textbook Costs: Open Education Initiative Grants Save Students more than $70,000
"The high cost of commercial textbooks, both print and electronic, is a major concern for today’s students and their parents. In an effort to reduce these costs, the UMass Amherst Provost’s Office and the University Libraries launched a program in the spring of 2011—the Open Education Initiative—that supports faculty interested in pursuing non-traditional educational resources as an alternative to the traditional commercial textbook....Eight faculty members were awarded a total of 10 grants, $1,000 per course, to adopt a new curricular resource strategy using easily identified digital resources. Under the program, faculty developed a variety of alternatives, from creating an online open access lab manual to utilizing e-books and streaming media available through the Libraries’ numerous databases....During the 2011-2012 academic year, it is estimated this $10,000 investment will save 700 students more than $72,000 – money that would have been spent on commercial textbooks for these courses...."
https://groups.google.com/a/arl.org/group/sparc-oaforum/browse_thread/thread/001fd291919c2736

Open Education Resources
http://www.ksde.org/Default.aspx?tabid=4995

Open Learning: the Bridge to Success Project
http://www.itcnetwork.org/resources/itc-newsletter/577-open-learning-the-bridge-to-success-project.html

e-Tutoring
http://www.etutoring.org/

Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija
-----Original Message-----
From:
boai-forum-bounces@ecs.soton.ac.uk [mailto:boai-forum-bounces@ecs.soton.ac.uk] On Behalf Of Herbert Hrachovec
Sent: Monday, December 12, 2011 4:56 PM
To:
boai-forum@ecs.soton.ac.uk
Subject: [BOAI] First Newsletter of the project AGORA

First Newsletter of the project AGORA: Scholarly Open Access Resources in European Philosophy (www.project-agora.euhttp://www.project-agora.eu/)
Philosophers are increasingly accessing resources in digital form and participating in the scholarship of the new digital era. The AGORA project aims to experiment with new ways of realising the full potential of the technical resources for digital and electronic publication to add new dimensions to philosophical scholarship.
Launched in January 2011, the project is adding to existing open access content, and developing resources in semantic linking and linked open data to create new ways of searching and browsing texts, and of linking texts and citations. The project will also explore open peer review as an additional mode of peer review afforded by digital publication.
Open access to scholarly resources is increasingly important in philosophy, but cannot be taken for granted. Technical resources alone will not guarantee open access. Thus, the project will also experiment with different open access business models to make open access an institutionally and economically sustainable enterprise. The first newsletter of the project is available at
http://www.project-agora.eu/first-agora-newsletter.

Herbert Hrachovec
---------------------------------------------------------
Hochschullehrer Philosophie, Universität Wien

-----Original Message-----
From:
boai-forum-bounces@ecs.soton.ac.uk [mailto:boai-forum-bounces@ecs.soton.ac.uk] On Behalf Of Stevan Harnad
Sent: Friday, December 23, 2011 3:22 PM
To: SPARC Open Access Forum
Cc:
JISC-REPOSITORIES@JISCMAIL.AC.UK
Subject: [BOAI] Integrating Institutional and Funder OA Mandates

** Cross-Posted **

From: Stevan Harnad <amsciforum -- gmail.com>

Date: December 23, 2011 8:18:22 AM EST

To: "Global Open Access List (Successor of AmSci)" <goal@eprints.org>

Subject: [GOAL] Re: Belgium: Funder's Green OA mandate for 2013

On Fri, Dec 23, 2011 at 1:46 AM, Bernard Rentier <brentier -- ulg.ac.be> wrote:

> It is my pleasure to announce that the Board of Administrators of the
> FRS-FNRS (Fund for Scientific Research in French-speaking Belgium) has
> officially decided to use exclusively Institutional Repositories as
> sources of bibliographic data in support of grant or fellowship
> submission (except for foreign applicants) starting in 2013 (strongly encouraged in 2012).
> FRS-FNRS is by far the main funder for basic research in the Wallonia-Brussels Federation.

> Bernard RENTIER

> Rector of the Université de Liège

> Vice-President of the FRS-FNRS

> Chairman, Enabling Open Scholarship (EOS)

I am sure that many readers will not quite realize the significance of this development in Belgium, so I would like to spell it out:

This represents the first instance of extending one of the key features of Professor Rentier's "Liege model"  research institution repository deposit

(ID/OA) mandate to a research funder.

The Liege model institutional mandate is to

(i) require deposit and, in order to ensure compliance, to
(ii) designate institutional repository deposit as the sole mechanism for submitting publications for institutional performance review.

The FRS-FNRS is the research funding council for French-speaking Belgium.

Its Flemish-speaking counterpart, FWO, mandated OA deposit in 2007, but, like most funder mandates, FWO did not specify where to deposit, and did not provide any system for monitoring and ensuring compliance: http://roarmap.eprints.org/57/

FRS-FNRS has has now designated institutional repository deposit as the sole mechanism for submitting publications in support of a research funding application.

This one stipulation has six major knock-on benefits: It not only:

(1) extends the Liege institutional mandate's compliance/monitoring clause to funder mandates,
but it also
(2) helps integrate institutional and funder mandates,
(3) ensuring that deposit is made,
(4) ensuring that deposit is made in the author's institutional repository (rather than in diverse institution-external repositories),
(5) encouraging institutions that have not yet done so to adopt deposit mandates, so as to complement funder mandates for all institutional research output, funded and unfunded, and
(6) ensuring that institutional and funder mandates are convergent and mutually reinforcing rather than divergent and competitive, with deposits for both mandates being made institutionally, and with institutions hence monitoring and ensuring compliance with funder mandates.

Bravo FRS-FNRS! Let us hope other research funders world-wde will adopt (or upgrade to) the Belgian model.

How to Integrate University and Funder Open Access Mandates http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/369-guid.html

Optimize the NIH Mandate Now: Deposit Institutionally, Harvest Centrally http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/344-guid.html

Optimizing OA Self-Archiving Mandates: What? Where? When? Why? How?
http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/136-guid.html

Which Green OA Mandate Is Optimal? http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/494-uid.html

Stevan Harnad

To unsubscribe from the BOAI Forum, use the form on this page:
http://www.soros.org/openaccess/forum.shtml?f

Proverbiarium 243

Ab initio nullum, semper nullum.
V začetku nič, vedno nič.

Ablata iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia?
Če odvzamemo pravičnost, kaj so vladavine drugega kot velika lopovščina.

A bove maiori discit arare minor.
Starejši vol uči orati mlajšega.