sreda, maj 30, 2007

Preverjanje znanja

Že kar nekaj časa nazaj sva se s kolegico, bralko bloga, pogovarjala o tem, kako bi bilo mogoče blog uporabiti v šolskem preverjanju znanja.  Potem sem pa nekako pozabil na ta izziv. Zdaj nam bo tak način, zaenkrat zgolj v eni od oblik, predstavila blogarka, mikrobiologinja in molekularna biologinja Sandra Porter. Na svojem blogu Discovering Biology in a Digital World je naložila študentom pri študiju evolucije bioinformatično nalogo, da poiščejo rastlinske gene, ki jih inducirajo (sprožijo) poškodbe tkiva. V bazah morajo poiskati ustrezne gene in jih opisati. Vprašanje in navodilo najdete >tukaj, prve odzive pa >tukaj. Radovedno čakam na rezultat.

nedelja, maj 27, 2007

Jezikoslovci, na pomoč

Morda je tudi med bralci tega bloga kdo ki bi se bil pripravljen pozabavati z naslednjim problemom jezika.

sobota, maj 26, 2007

Proverbiarium 11

Tamdiu discendum est, quamdiu vivis.
(Učiti se je treba, dokler živiš.)

Tandem bona causa triumphat.
(Končno je zmagala pravična stvar.)

Tempora mutantur et nos mutamur in illis.
(Čas se spreminja in mi se spreminjamo z njim.)

četrtek, maj 24, 2007

Univerza v Ghentu z Googlom

Google Books Library Project se vse bolj širi tudi v zunajameriški prostor. Zdaj se mu je kot 16 knjižnična ustanova pridružila belgijska Ghent University Library.

sobota, maj 19, 2007

Portal javnega zdravstva

V založniški hiši British Medical Journal pripravljajo portal BMJ Health Intelligence s cilji informiranja in izobraževanja v vsebinah javnega zdravstva.

Proverbiarium 10

Res satis est nota: foetant plus stercora mora.
(Dovolj znano je: premešeno govno bolj zaudarja.)

Responsio mollis frangit iram; sermo durus suscitat furorem.
(Prizanesljiv odgovor umirja jezo; oster govor jo vzpodbuja.)

Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus.
(Tresla se je gora, rodila se je miš.)

Quidquid agis, prudenter agas et respice finem.
(Karkoli delaš, počni preudarno in misli na konec.) 

ponedeljek, maj 14, 2007

Digitalni pouk

Kot lahko preberemo v novi reviji Learning Inquiry, je razmerje študent : računalnik v javnih šolah v ZDA od leta 1983, ko je bilo  168 : 1 padlo na 3,8 : 1 v letu 2005, s tem da se krepi gibanje za dosego razmerja 1 : 1.

sobota, maj 12, 2007

Proverbiarium 9

Poeta nascitur, orator fit.
(Pesnik se rodi, govornik se naredi.)

Pollicitis dives quilibet esse potest.
(Vsakdo je lahko bogat z obljubami.)

Possunt, quia posse videntur.
(prosto: Uspeli bodo, ker kaže, da lahko uspejo.)

petek, maj 11, 2007

OpenAccess.Net

Skupina nemških univerz in Nemška raziskovalna skupnost (DFG) so uredili spletno stran openaccess.net, ki bo zbirala in posredovala specifične informacije na temo Odprtega dostopa.  

IATE

Poznate IATE? Je kratica za Inter-Active Terminology for Europe in ponuja večjezikovni slovar strokovnih izrazov. Zagotavlja prevod v 24 jezikov članic evropske skupnosti.

ReleMed

Za preiskovanje podatkovne baze Medline najpogosteje uporabljamo PubMed, zdaj pa se nam ponuja novo iskalno orodje ReleMed. Za razliko od PubMed storitve novi ponudnik zagotavlja, da iskalec ReleMed razvršča  zadetke v zaporedju, ki začenja z najreleventnejšim zadetkom. Čeprav se bomo PubMedovi zagovorniki težko pustili prepričati, trditev vendar velja preskusiti.

Bela knjiga

Da je "bela knjiga" zbirka predlogov in stališč v obravnavi nekega problema in da pojem pogosto uporablja uradna/oblastniška struktura za posredovanje stališč v javnost, sem nekako zaslutil iz konteksta v katerem sem naletel na pojem. Ko pa sem srečal nadaljnje pojme od modre, zelene in podobnih knjig sem pobrskal po spletu, kako naj jih razumem. Poenostavljeno, predvsem iz Wikipedije povzemam:

  • zelena knjiga: diskusijski teksti, ki jih npr. v EU uporabljajo v obravnavi predlogov direktiv in usmeritev v želji izzvati javno in strokovno razpravo. V kontekstu zakonodajne priprave ji sledi običajno
  • bela knjiga: ki poveže pridobljena stališča v uradne zakonske predloge;
  • modra knjiga je predvsem uporabljena za predstavljanje dogodkov iz področja kulture in kulturnih spomenikov;
  • oranžna knjiga: vsebuje stališča o zdravilnih učinkih farmacevtskih pripravkov, ki jih oblikuje ameriška Food and Drug Administration (FDA) ob še nekaterih drugih uporabah pojma;
  • rdeča knjiga: zajema številne uporabe pojma brez jasnejšega skupnega imenovalca;
  • rumena knjiga: pogosto vezana na različna vprašanja iz literature;
  • sivorjava (beige) knjiga: z referencami na ekonomska vprašanja;   
  • črna knjig je zbirka razkritij nemoralnih, ilegalnih in kriminalnih pričevanj oz. dogajanj iz različnih segmentov družbenega in političnega življenja; posebna oblika iz tega segmenta je t. i.
  • rjava knjiga, ki predvsem predstavlja zlorabe in stranpoti ekstremnih desničarskih ideologij (npr. iz fašističnega in  nacionasocialističnega zgodovinskega obdobja);
  • knjige v barvah iz mavrične palete imajo še specifično uporabo v predstavljanju standardov v informacijski tehnologiji, tako vsebuje rdeča knjiga standarde avdio CD, rumena k. standarde podatkovnih CD, oranžna knjiga standarde za različne podatkovne informacijske nosilce ipd.  

Vsaka dopolnitev tega spiska bo dobrodošla, morda nam uspe pripraviti vpis za slovensko wikipedijo  :-)  .

nedelja, maj 06, 2007

Wikipedia kot učni vir

Kakršnakoli je že vaša izkušnja z Wikipedio velja vedeti, da nekateri svetujejo njeno uporabo pri pouku. Nekaj poročil o taki rabi najdete v zapisu bloga Ragesoss. Sicer pa, saj ste vedeli, da ima W. tudi svoj  Wikipedia Blog

Web 2.0 aplikacije

Na blogu The Museum of Modern Betas (MoMB) boste našli (v glavnem beta) aplikacije iz sveta Web 2.0.  

sobota, maj 05, 2007

Proverbiarium 8

Si tacuisses, philosophus mansisses.
(Če bi molčal, bi ostal modrijan.)

Felix, qui, quod amat, defendere fortiter audet.
(Srečen je, kdor upa braniti to, kar ljubi.)

Feriuntque summos fulgura montes.
(Strele udarjajo v vrhove gora.)

petek, maj 04, 2007

Astronomski wiki

Vsem, ki se ob jasnih nočeh in teh je bilo v letošnji pomladi obilo, radi ozremo v zvezdnato nebo, bo zelo dobrodošla wiki aplikacija WikiSky. Lažje se bomo poslej znašli med vsemi temi ozvezdji (razen če nas ne bo motilo žal pri nas zelo močno svetlobno onesnaženje), ob tem pa boste našli tudi obilo drugih astronomskih podatkov.

Koristni podatki

Tokrat nas Recherchen Blog spomni na koristno zbirko podatkov, ki jo pod naslovom "The World Factbook" pripravlja ameriška CIA, vsebuje pa geopolitične podatke o državah sveta. Ista hiša pa izdaja še neko drugo zanimivo zbirko namreč "Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments", ki jo celo tedensko ažurirajo.