petek, maj 11, 2007

Bela knjiga

Da je "bela knjiga" zbirka predlogov in stališč v obravnavi nekega problema in da pojem pogosto uporablja uradna/oblastniška struktura za posredovanje stališč v javnost, sem nekako zaslutil iz konteksta v katerem sem naletel na pojem. Ko pa sem srečal nadaljnje pojme od modre, zelene in podobnih knjig sem pobrskal po spletu, kako naj jih razumem. Poenostavljeno, predvsem iz Wikipedije povzemam:

  • zelena knjiga: diskusijski teksti, ki jih npr. v EU uporabljajo v obravnavi predlogov direktiv in usmeritev v želji izzvati javno in strokovno razpravo. V kontekstu zakonodajne priprave ji sledi običajno
  • bela knjiga: ki poveže pridobljena stališča v uradne zakonske predloge;
  • modra knjiga je predvsem uporabljena za predstavljanje dogodkov iz področja kulture in kulturnih spomenikov;
  • oranžna knjiga: vsebuje stališča o zdravilnih učinkih farmacevtskih pripravkov, ki jih oblikuje ameriška Food and Drug Administration (FDA) ob še nekaterih drugih uporabah pojma;
  • rdeča knjiga: zajema številne uporabe pojma brez jasnejšega skupnega imenovalca;
  • rumena knjiga: pogosto vezana na različna vprašanja iz literature;
  • sivorjava (beige) knjiga: z referencami na ekonomska vprašanja;   
  • črna knjig je zbirka razkritij nemoralnih, ilegalnih in kriminalnih pričevanj oz. dogajanj iz različnih segmentov družbenega in političnega življenja; posebna oblika iz tega segmenta je t. i.
  • rjava knjiga, ki predvsem predstavlja zlorabe in stranpoti ekstremnih desničarskih ideologij (npr. iz fašističnega in  nacionasocialističnega zgodovinskega obdobja);
  • knjige v barvah iz mavrične palete imajo še specifično uporabo v predstavljanju standardov v informacijski tehnologiji, tako vsebuje rdeča knjiga standarde avdio CD, rumena k. standarde podatkovnih CD, oranžna knjiga standarde za različne podatkovne informacijske nosilce ipd.  

Vsaka dopolnitev tega spiska bo dobrodošla, morda nam uspe pripraviti vpis za slovensko wikipedijo  :-)  .

Ni komentarjev:

Objavite komentar