nedelja, januar 26, 2014

Proverbiarium 331

 Horas non numero nisi serenas.
Ne štejem ur, če niso vedre.

Hostes omnibus omnes.
Vsi so vsem sovražniki.

Humanarum rerum fortuna pleraque regit.
Večino človekovih zadev ureja sreča.

PLOS o podpori iniciativi Odprtih podatkov

PLOS želi posodobiti svojo politiko do raziskovalnih rezultatov, na katerih temeljijo objave v njihovih revijah. Že doslej so vzpodbujali avtorje, da bralcem v konceptu Odprtih podatkov omogočijo dostop do čim večjega dela originalnih raziskovalnih podatkov na katerih temelji vsakokratna objava. Zdaj želijo to usmeritev še utrditi in vabijo uporabnike PLOSa k razpravi na to temo, kar naj bi vodilo do izboljšanih navodil za avtorje.   

Ameriški proračun resno misli z odprtim dostopom

Ameriška vlada vse  bolj konkretno sankcionira svojo zavezo, da bo skušala kar se da veliko objav, ki imajo izvor v raziskavah financiranih iz javnega denarja, obvezati k objavam v odprtem dostopu. V nedavno objavljenem proračunu naj bi po tej poti vsaj polovica raziskovalnih sredstev končala v raziskovalnih rezultatih, ki bodo morali biti odprtodostopni znotraj leta dni po objavi. 

nedelja, januar 19, 2014

Nekaj pomembnejših blogov o odprtem dostopu

Open Access Archivangelism  osebni blog Stevena Harnada;
Repositories Support Project Blog  blog o RSP projektu;
SHERPA Services Blog  blog skupine, ki vzdržuje SHERPA projekt;
Open Access Tracking Project  je wiki orodje za spremljanje direktorija odprtega dostopa (OAD);
Open and Shut? osebni blog Richarda Poynderja;
Open Knowledge Foundation Blog  blog gibanja za odprte podatke;
Imaginary Journal of Poetic Economics  osebni blog Heather Morrisonove;
Research@StAndrews blog o odprtem dostopu knjižnice Univerze St. Andrews

Proverbiarium 330

Scientia potestas est.
Znanje je moč.

Scire aliquid laus est, pudor est nihil discere velle.
Pohvalno je nekaj vedeti, sramota pa ničesar se (na)učiti.

Scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.
Poznati zakone ne pomeni obvladovati njihovo besedje, ampak njihovo duh in moč.   

O vrstniškem ocenjevanju (peer review)

Bibliografija Charlesa W. Baileyja Transforming Peer Review Bibliography vključuje izbrane članke v angleškem jeziku, koristne za za razumevanje pomembnih sprememb v postopkih vrstniškega ocenjevanja (peer review process).

nedelja, januar 12, 2014

Proverbiarium 329

Hoc facias homini, quod cupis esse tibi.
Stori drugemu človeku, kar želiš sebi.

Hodie mihi, cras tibi.
Danes meni, jutri tebi.

Homines, dum docent, discunt.
Ljudje se, ko poučujejo, učijo.

Odprti podatki za odprto znanost

Na spletnem naslovu EU CORDIS najdete v odprtem dostopu študijo Riding the wave, ki jo je pripravila ekspertna skupina za znanstvene podatke Evropske skupnosti. Slogan “How Europe can gain from the rising tide of scientific data” najbolje predstavlja namen predložene študije, da s spodbujenjem ponudbe  znanstvenih podatkov v odprti dostop podprejo gibanje Odprte znanosti.   

Študija o zaščiti raziskovalnih podatkov

Na spletnem naslovu Universitätsverlag Göttingen najdete v odprtem dostopu večavtorsko študijo  “Safe to be open” o zaščiti raziskovalnih podatkov in priporočilih za njihovo uporabo in dostop do njih.

nedelja, januar 05, 2014

Proverbiarium 328

Impossibilium nulla obligatio est.
K nemogočemu ni mogoče nikogar siliti.

Imprudens vulgus tantum praesentia curat.
Nespametna drhal skrbi samo za sedanjost.

Improbe facit, qui in alieno  libro ingeniosus est.
Ne dela prav, kdor pametuje o tuji knjigi. 

četrtek, januar 02, 2014

2014 – naj izpolni pričakovanja!

Z zadovoljstvom letošnje bloganje pričenjam z gostujočim zapisom: Novice o Odprtem dostopu v znanosti, ki ga je, kot že tolikokrat v preteklih letih, pripravila kolegica dr. Mojca Kotar iz UL v Ljubljani:

VSEBINA:

· Slovenija
· Odprti dostop v Evropski uniji
· Strategije, politike
· Strategije, politike – Velika Britanija
· Strategije, politike – ZDA
· Odprta znanost
· Nobelov nagrajenec Randy Schekman podpira odprti dostop v znanosti
· Analize stanja, projekti
· Odprte revije
· Financiranje odprte dostopnosti publikacij
· Odprte monografije
· Repozitoriji
· Odprti raziskovalni podatki
· Odprti bibliografski podatki
· Avtorskopravni vidiki
· Zasledovanje odmevnosti objav in raziskovalnih podatkov
· Trajnostno delovanje infrastruktur odprtega dostopa

Slovenija

Odprti dostop v Evropski uniji in v Sloveniji: odprte objave in raziskovalni podatki ter njihovo povezovanje      http://www.openaccess.si/wp-content/uploads/2013/12/Odprti-dostop-v-Evropski-uniji-in-v-Sloveniji-18.12.2013.pdf

Projekt Odprti podatki: 2. delavnica Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki financiranimi z javnimi sredstvi, 15. 3. 2013
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/odpp10D2/index.html

Projekt Odprti podatki, 3. delavnica: Napredne tehnologije za vzpostavitev raziskovalne podatkovne infrastrukture, 22. 5. 2013
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/odpp10D3/index.html

Akcijski načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov, financiranih z javnimi sredstvi: predlog
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/o_arhivu/publikacije/odpp10_akcijski_nacrt/

Projekt Support for Establishment of National/Regional Social Sciences Data Archives (2011-2014)
http://www.serscida.eu/

Videokonferenca s prof. Petrom Suberjem o odprtem dostopu
http://www.arnes.si/storitve/multimedijske-storitve/videoarhiv/obvestilo/article/videokonferenca-s-prof-petrom-suberjem-s-harvarda.html

Centralna tehniška knjižnica osnovala strokovno skupino za odprti dostop
http://blog.ctk.uni-lj.si/2013/10/informacijska-podpora-in-svetovanje-pri.html

Open Access – who pays?
Tomaž Pisanski, Newsletter of the European Mathematical Society, June 2013, str. 54-56
http://www.ems-ph.org/journals/newsletter/pdf/2013-06-88.pdf

Impact of open access on citation of scholarly publications in the field of civil engineering
Teja Koler-Povh, Primož Južnič, Goran Turk, Scientometrics, August 2013
http://link.springer.com/article/10.1007/s11192-013-1101-x

Transparency of research policy and the role of librarians
Franci Demšar, Primož Južnič, Journal of Librarianship and Information Science, September 2013
http://lis.sagepub.com/content/early/2013/09/11/0961000613503002.abstract

 

Odprti dostop v Evropski uniji

Commission welcomes EU Member States' adoption of Horizon 2020
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1088_en.htm

Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf

Fact Sheet: Open Access in Horizon 2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/FactSheet_Open_Access.pdf

Guidelines on Data Management in Horizon 2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf

Commission launches pilot to open up publicly funded research data
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1257_en.htm

Določila o odprtem dostopu v pogodbah o sofinanciranju iz programa Obzorje 2020
H2020 & FP7 reference documents, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html

For the OA policy, see Article 29 (pp. 60ff) of the Multi-beneficiary General Model Grant Agreement, Version 1.0, December 11, 2013: Article 29 – Dissemination of Results – Open Access – Visibility of EU Funding, http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf

Open Access to scientific information [program dela Evropske komisije na področju odprtega dostopa]
http://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/open-access-scientific-information

Digital Science in Horizon 2020
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/digital-science-horizon-2020

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes o odprti dostopnosti raziskovalnih podatkov in objav
Opening up Scientific Data
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-236_en.htm

Neelie Kroes: Open Access to science and data = cash and economic bonanza
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-941_en.htm?locale=en

Open Access policy in the European Research Area and beyond
http://oaspa.org/wp-content/uploads/2012/11/Daniel-Spichtinger-European-Commission.ppt

European Research Area: Fact and Figures 2013
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_progress_report2013/era_progress_report2013.pdf

ERC takes a further step towards open access by joining arXiv
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/ERC_press_release_arXiv.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=ERC+News+Alert&utm_source=Newsletter_June_2012&utm_term=ERC+takes+a+further+step+towar...

Open Access: Practice, Opportunities and Challenges – Report from a COST Strategic Initiative, december 2013
http://www.cost.eu/media/newsroom/open_access

As the European Commission paves the way for open access, a consistent policy environment is needed across the EUhttp://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2013/10/22/swan-eu-open-access-policy/

Science Europe Position Statement
http://www.scienceeurope.org/uploads/Public%20documents%20and%20speeches/SE_OA_Pos_Statement.pdf

Science Europe denounces ‘hybrid’ Open Access
http://blog.okfn.org/2013/05/02/science-europe-denounces-hybrid-open-access/

Proportion of Open Access Peer-Reviewed Papers at the European and World Levels - 2004-2011,
http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Availability_2004-2011.pdf

Open access to research publications reaching 'tipping point', http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-786_en.htm?locale=en

Free Papers Have Reached a Tipping Point, Study Claims, http://news.sciencemag.org/scientific-community/2013/08/free-papers-have-reached-tipping-point-study-claims

Half of 2011 papers now free to read, http://www.nature.com/news/half-of-2011-papers-now-free-to-read-1.13577

 

Strategije, politike

Results of the 'Global Research Council' in Berlin announced, http://www.sciencecodex.com/results_of_the_global_research_council_in_berlin_announced-112994

World’s research funders launch open-access action plan, http://blogs.nature.com/news/2013/05/worlds-research-funders-launch-open-access-action-plan.html

Research Funders Propose Steps to Promote Open Access, http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2013/05/research-funders-propose-steps-t.html?ref=hp

Open Access Policy concerning UNESCO publications
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/oa_policy_rev2.pdf

G8 Science Ministers Endorse Open Scientific Research Data and Open Access to Scientific Research Results
https://www.gov.uk/government/news/g8-science-ministers-statement

Quick guide to 10 recent open access policy and positioning statements
http://ioppublishing.org/newswire/quick-guide-to-10-recent-open-access-policy-and-positioning-statements

The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)
http://am.ascb.org/dora/

Tasman Declaration: Research outputs should be open to increase benefits of research investments
https://sites.google.com/site/nzauopenresearch/tasman-declaration

Results of Workshop 5: Open Access advocacy through Academies of Sciences and other National Scientific Organisations
http://unesco.nl/sites/default/files/dossier/results_of_workshop_5.pdf?download=1

Key Open Access Policy Initiatives in the US, Europe, and Australia
http://vimeo.com/62555757

Scientific articles must be free for everyone to read: minister (Nizozemska)
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2013/11/scientific_articles_must_be_fr.php#sthash.CpYjxvzd.dpuf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Copyright%20%26%20A2K%20Issues%20-%2020%20November%202013

Open Access at the Initiative and Networking Fund (Nemčija)
http://www.helmholtz.de/fileadmin/user_upload/01_forschung/2013-10-14_oa-policy-ivf_e.pdf

Open Access improves returns to public research funding: A perspective from Germany
http://iospress.metapress.com/content/lw217681x19g182r/?id=LW217681X19G182R

Swiss National Science Foundation: a new incentive for Open Access
http://actu.epfl.ch/news/swiss-national-science-foundation-a-new-incentiv-2/

Nordic Open Access Policies
http://www.slideshare.net/libereurope/nordic-open-access-policies-liber2013

Icelandic funder mandate and revised law for publicly supported research in Iceland
http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/sciecominfo/article/view/6123/5250

Position Paper on Open Access to Research Outputs in Italy
http://wiki.openarchives.it/images/f/f4/Position_paper_en.pdf

The law requires that the country's scientific institutions make their research output openly accessible (Argentina)
http://www.mincyt.gob.ar/noticias/es-ley-el-acceso-libre-a-la-informacion-cientifica-9521
.

NIH sees surge in open-access manuscripts
http://blogs.nature.com/news/2013/07/nih-sees-surge-in-open-access-manuscripts.html

800+ scholarly societies embrace open access. Update.
https://plus.google.com/u/0/109377556796183035206/posts/8QQbP8meBZg#109377556796183035206/posts/8QQbP8meBZg

Overview of Open Access Policy Landscape and Implementation Issues
http://vimeo.com/62562719

How to implement Open Access a funder perspective
http://www.ub.uit.no/baser/ocs/index.php/Munin/MC8/paper/viewFile/67/65

Guidelines for implementing open access policies: for research performing and research funding organizations
http://medoanet.eu/sites/www.medoanet.eu/files/documents/MED2013_GUIDELine_dp_EN_ws.pdf

A coordinated approach is key for open access
http://www.nature.com/news/a-coordinated-approach-is-key-for-open-access-1.13610?WT.ec_id=NATURE-20130829

Funders have all the power in OA negotiations. So why aren’t they using it?
http://svpow.com/2013/06/19/funders-have-all-the-power-in-oa-negotiations-so-why-arent-they-using-it/

 

Strategije, politike – Velika Britanija

UK Parliamentary Select Committee Hearing on Open Access, with Rt Hon David Willetts MP, Minister of State for Universities and Science, Department for Business, Innovation and Skills
http://www.parliamentlive.tv/Main/Player.aspx?meetingId=13123

Government mistaken in focusing on Gold as route to full open access, says Committee
http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/business-innovation-and-skills/news/on-publ-open-access/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Copyright%20%26%20A2K%20Issues%20-%2010%20September%202013

UK House of Commons Select Committee publishes report criticising RCUK’s Open Access Policy
http://poynder.blogspot.co.uk/2013/09/uk-house-of-commons-select-committee.html

RCUK Open Access policy
“It is not an option whether UCL authors comply with the RCUK policy. It is a condition of being funded that the publications resulting from RCUK funding are available in Open Access. The RCUK will begin a rigorous monitoring activity on levels of compliance.”
http://www.ucl.ac.uk/news/staff/staff-news/0613/06062013-rcukopenaccesspolicy

Monitoring compliance with Open Access mandates
http://www.goldoa.org.uk/monitoring-compliance-with-open-access-mandates/

Consultation on open access in the post-2014 Research Excellence Framework
http://www.hefce.ac.uk/media/hefce/content/pubs/2013/201316/Consultation%20on%20open%20access%20in%20the%20post-2014%20Research%20Excellence%20Framework.pdf

REF 2020 open access rules not ‘scary’, forum hears
http://www.timeshighereducation.co.uk/news/ref-2020-open-access-rules-not-scary-forum-hears/2008579.article

The University of Kent – Open Access
http://www.kent.ac.uk/researchservices/policies/open-access.html

Wellcome Trust extends open access policy to include scholarly monographs and book chapters
http://www.wellcome.ac.uk/News/Media-office/Press-releases/2013/WTP052746.htm

 

Strategije, politike - ZDA

Notes on the Fair Access to Science and Technology Research Act
http://cyber.law.harvard.edu/hoap/Notes_on_the_Fair_Access_to_Science_and_Technology_Research_Act

Notes on the Public Access to Public Science Act
http://cyber.law.harvard.edu/hoap/Notes_on_the_Public_Access_to_Public_Science_Act

Open Access to Research Articles Act (Illinois)
http://www.ilga.gov/legislation/fulltext.asp?DocName=&SessionId=85&GA=98&DocTypeId=SB&DocNum=1900&GAID=12&LegID=&SpecSess=&Session

A bill for an Act to provide free electronic access to state-funded research (North Dakota)
http://legiscan.com/ND/text/1448/2013

Support California's New Open Access Bill
https://www.eff.org/deeplinks/2013/04/support-californias-new-open-access-bill

A Letter to Congress on Public Access from the Higher Education Community
http://www.sparc.arl.org/letter-congress-higher-education-community-supports-FASTR

University of California Open Access Policy, http://osc.universityofcalifornia.edu/open-access-policy/

UC Open Access Policy Explained, http://www.escholarship.org/about_meet_kelty.html

Statement on Expanded Public Access to Publications
http://www.arl.org/storage/documents/publications/univ-lib-statement-public-access-publications-14may13.pdf

Statement on Expanded Public Access to Data
http://www.arl.org/storage/documents/publications/univ-lib-statement-public-access-data-16may13.pdf

SHared Access Reseach Ecosystem (SHARE), http://www.arl.org/storage/documents/publications/share-proposal-07june13.pdf

ARL Launches Library-Led Solution to Federal Open Access Requirements,
http://lj.libraryjournal.com/2013/06/oa/arl-launches-library-led-solution-to-federal-open-access-requirements/

Scientific Publishers Offer Solution to White House's Public Access Mandate, http://news.sciencemag.org/scienceinsider/2013/06/scientific-publishers-offer-solu.html

"CHORUS": Yet Another Trojan Horse from the Publishing Industry, http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/1009-.html

OA Plan to Appease White House?,
http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/35881/title/OA-Plan-to-Appease-White-House-/

 

Odprta znanost

Open Knowledge
http://www.knowledge-exchange.info/Default.aspx?ID=682

Opening Science
http://book.openingscience.org/

Towards Another Scientific Revolution http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-00026-8_1

Informationsinfrastrukturen für Open Science
http://de.slideshare.net/heinzpampel/informationsinfrastrukturen-fr-open-science

The State of Open Science
http://software-carpentry.org/blog/2013/10/the-state-of-open-science.html

Disclosure or secrecy? The dynamics of Open Science
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167718708001240#

OFA Featured Work #2: Open Science: Tools, Approaches, and Implications
http://www.openforumacademy.org/research/ofa-featured-work-2-open-science-tools-approaches-and-implications

Open Science Course — a cool connected science experience!http://creativecommons.org/weblog/entry/39737

Open Science Training Initiative: Post-Pilot Report
http://www.opensciencetraining.com/OSTI-PostPilotReport.pdf

Gateways for Open Science
http://www.hpcwire.com/hpcwire/2013-08-12/gateways_for_open_science.html

Scientists open up lab notebooks with Figshare
http://www3.imperial.ac.uk/newsandeventspggrp/imperialcollege/newssummary/news_13-9-2013-19-9-5?newsid=129507

Future of Open Science
http://ec.europa.eu/digital-agenda/futurium/en/content/future-open-science

Open Science, the future of scientific research
http://blog.shazino.com/articles/science/open-science-the-future-of-scientific-research/

Celebrating “Open Science” Champions of Change at the White House
http://www.whitehouse.gov/blog/2013/06/21/celebrating-open-science-champions-change-white-house

 

Nobelov nagrajenec Randy Schekman podpira odprti dostop v znanosti

QuickWire: Open-Access Journal Editor Wins Nobel Prize in Medicine
http://chronicle.com/blogs/wiredcampus/quickwire-open-access-journal-editor-wins-2013-nobel-prize-in-medicine/47173?cid=wc&utm_source=wc&utm_medium=en

Nobel winner declares boycott of top science journals
http://www.theguardian.com/science/2013/dec/09/nobel-winner-boycott-science-journals

The problem with Science (and Nature)
http://www.economist.com/blogs/babbage/2013/12/whats-wrong-science

2013 Nobel Prize winner Randy Schekman challenges scientists to “break the tyranny of the luxury journals”
http://www.elifesciences.org/2013-nobel-prize-winner-randy-schekman-challenges-scientists-to-break-the-tyranny-of-the-luxury-journals/

 

Analize stanja, projekti

Peter Suber: Open Access, 2012
http://mitpress.mit.edu/books/open-access

Welcome to the Open Access - Background and Benefits course
http://academy.springer.com/open-access

Taylor & Francis Group explain the basics of Open Access in under 2 minutes,
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?CultureCode=en&ItemId=136942

Open access,
http://www.tandfonline.com/page/openaccess

Making your publications open access
http://crlnews.highwire.org/content/74/9/473.full

Opening up your research: a guide to self-archiving
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2013/09/20/opening-up-your-research-self-archiving-for-sociologists/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Copyright%20%26%20A2K%20Issues%20-%2020%20September%202013

Preserving Research: The top online archives for storing your unpublished findings
http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/36695/title/Preserving-Research/

The State of Open Access
http://richardpoynder.co.uk/the-state-of-open-access.html

The Unstoppable Rise of Open Access
http://www.mpg.de/7644861/S002_Spotlight_006-007.pdf

Is Open Acess just another fad?http://www.slideshare.net/UQSPADS/dr-28028199

Open access: six myths to put to rest
http://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2013/oct/21/open-access-myths-peter-suber-harvard

Open-Access Group Sanctions Three Publishers After Science 'Sting'
http://news.sciencemag.org/people-events/2013/11/open-access-group-sanctions-three-publishers-after-science-sting

Open access and learned societies
http://www.nature.com/nature/focus/accessdebate/8.html

UK wide survey of academics spotlights researchers’ reliance on open access
http://www.jisc.ac.uk/news/stories/2013/05/jisc-rluk-ithaka-survey.aspx

Open access: four ways it could enhance academic freedom
http://www.guardian.co.uk/higher-education-network/blog/2013/apr/22/open-access-academic-freedom-publishing

Ulrich Pöschl on advancing post-publication and public peer review
http://blog.alpsp.org/2013/11/ulrich-poschl-on-advancing-post.html

New forms of open peer review will allow academics to separate scholarly evaluation from academic journals
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2013/08/20/libre-project-open-peer-review-perakakis/

Ten trends in scholarly publishing
http://www.researchinformation.info/news/news_story.php?news_id=1400&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Copyright%20%26%20A2K%20Issues%20-%2021%20October%202013

10 challenges scholarly publishers are facing                         http://exchanges.wiley.com/blog/2013/08/09/10-challenges-scholarly-publishers-are-facing/

Are elite journals declining?
http://arxiv.org/abs/1304.6460

The Impending Demise of Greedy For-Profit Scientific Publishers (Part I)
http://socialevolutionforum.com/2013/07/25/demise-of-greedy-publishers-part-i/

The Impending Demise of Greedy For-Profit Scientific Publishers (Part II)
http://socialevolutionforum.com/2013/08/01/the-impending-demise-of-greedy-for-profit-scientific-publishers-part-ii/

Elsevier is taking down papers from Academia.edu, http://svpow.com/2013/12/06/elsevier-is-taking-down-papers-from-academia-edu/

A comment on takedown notices (with update), http://www.elsevier.com/connect/a-comment-on-takedown-notices

Don’t blame Elsevier for exercising the rights you gave them, http://backupminds.wordpress.com/2013/12/10/dont-blame-elsevier-for-exercising-the-rights-you-gave-them/

Elsevier Takedown Notices for Faculty Articles on UC Sites, http://osc.universityofcalifornia.edu/2013/12/elsevier-takedown-notices/

 

Odprte revije

Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing
http://oaspa.org/principles-of-transparency-and-best-practice-in-scholarly-publishing/

The Journal Selector: Find the right journal for your research
http://blogs.biomedcentral.com/bmcblog/2013/03/25/the-journal-selector-find-the-right-journal-for-your-research/

6 Ways To Identify Predatory Open Access Journal Publishers
http://www.slideshare.net/TAAAuthors/6-waysoa-journalbeall-slideshare

E-Journals and Open Access
http://www.slideshare.net/cavlec/ejournals-and-open-access

Types of Open Access Publishers in Scopus
http://www.mdpi.com/2304-6775/1/1/16

Open-access journals with an impact factor
http://labs.biblioteca.uoc.edu/blog/?p=3827

Open-access Journal Publishing Resource Index
http://www.sparc.arl.org/resources/publishing/journal-publishing-RI

Starting an OA journal,
http://aoasg.org.au/starting-an-oa-journal/

OA publishing case studies,
http://aoasg.org.au/oa-publishing-case-studies/

Clear approaches help publishers deliver good OA experience
http://www.researchinformation.info/news/news_story.php?news_id=1388&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Copyright%20%26%20A2K%20Issues%20-%2021%20October%202013

Report Initial funding for high-quality open access journals in the humanities and social sciences
http://www.fwf.ac.at/en/downloads/pdf/OAJ_Report_ENG.pdf

SCOAP3 to start on 1 January 2014!
http://scoap3.org/news/news102.html

Library Publishing Toolkit
http://opensuny.org/omp/index.php/IDSProject/catalog/book/25/

Library as Scholarly Publishing Partner: Keys to Success
http://jlsc-pub.org/jlsc/vol2/iss1/1/

Tear it down, build it up: the Research Output Team, or the library-as-publisher
http://uksg.metapress.com/content/9tvk4t7324388071/?genre=article&id=doi%3a10.1629%2f2048-7754.25.2.158

UCL presses ahead with open access
http://www.timeshighereducation.co.uk/news/ucl-presses-ahead-with-open-access/2009926.article

Financiranje odprte dostopnosti publikacij

Open Access: The True Cost of Science Publishing
http://www.nature.com/news/open-access-the-true-cost-of-science-publishing-1.12676

Publication fees for open access journals: Different disciplines—different methods
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.22972/full

Implementing Open Access APCs: the role of academic libraries
http://www.uk.sagepub.com/repository/binaries/pdf/apc.pdf

 

Odprte monografije

Europe needs a unified approach to open-access books
http://www.researchresearch.com/index.php?articleId=1338074&option=com_news&template=rr_2col&view=article

Developments in OA monograph publishing
http://aoasg.org.au/oa-monographs-developments/

Measuring monographs: A quantitative method to assess scientific impact and societal relevance
http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/4250

Open access and the humanities: reimagining our future
http://www.guardian.co.uk/higher-education-network/blog/2013/mar/25/open-access-humanities-future

Open Access Monographs in the Humanities and Social Sciences Conference Report
https://www.jisc-collections.ac.uk/Reports/oabooksreport/

 

Repozitoriji

Institutional Repositories: Keys to Success
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01930826.2011.589340#.UoLXG5QadZI

Open Access Subject Repositories – an Overview
http://www.openaccesspublishing.org/repositories/Subject_Repositories.pdf

Open-access repositories worldwide, 2005-2012: Past growth, current characteristics and future possibilities
http://eprints.whiterose.ac.uk/76632/

2012 Census of Open Access Repositories in Germany: Turning Perceived Knowledge Into Sound Understanding
http://www.dlib.org/dlib/november13/vierkant/11vierkant.html

Zenodo - Sharing Research Data across Europe - Making Science More Visible
http://www.openaire.eu/en/component/content/article/9-news-events/457-zenodo-is-launched

Incentives, Integration, and Mediation: Sustainable Practices for Populating Repositories
http://www.coar-repositories.org/files/Sustainable-best-practices_final.pdf

New Opportunities for Repositories in the Age of Altmetrics
http://asis.org/Bulletin/Apr-13/AprMay13_Konkiel_Scherer.html

Report on cost parameters for digital repositories
http://www.alliancepermanentaccess.org/wp-content/uploads/downloads/2013/03/APARSEN-REP-D32_1-01-1_0.pdf

ETD Management and Publishing in the ProQuest System and the University Repository: A Comparative Analysis
http://www.jlsc-pub.org/jlsc/vol1/iss4/1/

Institutional repository software comparison: DSpace, EPrints, Digital Commons, Islandora and Hydra
http://circle.ubc.ca/bitstream/handle/2429/44812/Castagne_Michel_LIBR596_IR_comparison_2013.pdf?sequence=1

Open Access Plagiarism Search
https://oaps.eu/

Deduplication of metadata harvested from Open Archives Initiative repositories
http://iospress.metapress.com/content/6464467162762628/?id=6464467162762628

NISO Open Access Metadata and Indicators Working Group: Creating a Cross-Audience Solution
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0361526X.2013.813892#.Ufuk8j6DTjA

Vocabularies for Open Access (V4OA) Public Consultation Paper
http://docs.v4oa.net/v4oa-public-consultation.pdf

IRUS-UK
http://www.irus.mimas.ac.uk/

 

Odprti raziskovalni podatki

Research Data Management Principles, Practices, and Prospects
http://www.clir.org/pubs/reports/pub160

How to Develop RDM Services - a guide for HEIs
http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/how-develop-rdm-services

Seven rules of successful research data management in universities
http://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2013/jul/16/research-data-management-top-tips

Research Data Management for librarians
http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/events/RDM-for-librarians/RDM-for-librarians-booklet.pdf

Do-It-Yourself Research Data Management Training Kit for Librarians
http://datalib.edina.ac.uk/mantra/libtraining.html

Some answers to the most common misconceptions about sharing research data
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2013/05/06/answers-to-common-misconceptions-about-data-sharing/

European Landscape Study of Research Data Managementhttp://www.surf.nl/en/news/2013/09/european-landscape-study-of-research-data-management.html

Policy RECommendations for Open Access to Research Data in Europe,
http://www.openaire.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=504:recode&catid=76:highlights

Report Stakeholder values and ecosystems, http://recodeproject.eu/research/

Who Will Pay for Public Access to Research Data?
http://www.sciencemag.org/content/341/6146/616.short

Access all areas? Opening up the challenges of sharing data in research
http://blog.wellcome.ac.uk/2013/08/08/access-all-areas-opening-up-the-challenges-of-sharing-data-in-research/

NIH ponders on Reproducibility Rules
http://www.kitware.com/blog/home/post/537

Scientific Data to complement and promote public data repositories
http://blogs.nature.com/scientificdata/2013/07/23/scientific-data-to-complement-and-promote-public-data-repositories/

If We Share Data, Will Anyone Use Them? Data Sharing and Reuse in the Long Tail of Science and Technology
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0067332

Nine simple ways to make it easier to (re)use your data
http://library.queensu.ca/ojs/index.php/IEE/article/view/4608#.UiRhA4uqEFI.twitter

Data reuse and the open data citation advantage
https://peerj.com/articles/175/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Copyright%20%26%20A2K%20Issues%20-%204%20October%202013

Publishing frontiers: The library reboot
http://www.nature.com/news/publishing-frontiers-the-library-reboot-1.12664

Dryad Offers API Access to Scientific Data Underlying Scientific Publications
http://blog.programmableweb.com/2013/09/03/dryad-offers-api-access-to-scientific-data-underlying-scientific-publications/

Guiding data to its best home: PRIME
http://www.openaire.eu/en/component/content/article/76-highlights/464-ensuring-research-data-gets-the-best-home-and-the-widest-exposure-prime

OpenAIRE/LIBER workshop "Dealing with Data. What's the Role for the library?" Ghent, May 28 2013
http://www.openaire.eu/en/component/content/article/9-news-events/462-recordings-available-dealing-with-data

Research Data Alliance
http://rd-alliance.org/

Registry of Research Data Repositories
http://www.re3data.org/

 

Odprti bibliografski podatki

Harvard, Cornell, Stanford Libraries Project Receives Grant
http://library.harvard.edu/12162013-1308/harvard-cornell-stanford-libraries-project-receives-grant

What is Europeana doing with semantic web and linked open data?
http://lodlam.net/2013/06/18/what-is-europeana-doing-with-sw-and-lod/

One year later: Linked Open Data in the German National Library
http://openglam.org/2013/04/19/one-year-later-linked-open-data-in-the-german-national-library/

 

Avtorskopravni vidiki

Open Access Clauses in Publishers' Licenses: Current State and Lessons Learned
http://www.coar-repositories.org/files/OA-Clauses-in-Publishers-Licenses.pdf

Will They Let Me Do That? A brief introduction to copyright and institutional repositories
http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=digirep_outreach&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fscholar.google.com%2Fscholar_url%3Fhl%3Den%26q%3Dhttp%3A%2F%2Flib.dr.iastate.edu%2Fcgi%2Fviewcontent.cgi%253Farticle%253D1002%2526context%253Ddigirep_outreach%26sa%3DX%26scisig%3DAAGBfm1HllxoSg605WHaZiXqapgLIZAxHQ%26oi%3Dscholaralrt#search=%22http%3A%2F%2Flib.dr.iastate.edu%2Fcgi%2Fviewcontent.cgi%3Farticle%3D1002%26context%3Ddigirep_outreach%22

Publisher's Guide to Open Data Licensing
http://theodi.org/guide/publishers-guide-open-data-licensing

Reuser’s Guide to Open Data Licensing
http://theodi.org/guide/reusers-guide-open-data-licensing

CC’s Next Generation Licenses — Welcome Version 4.0!, http://creativecommons.org/weblog/entry/40768

Creative Commons 4.0: it's here!, http://www.openaire.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=502:launch-of-creative-commons-40-license&catid=9:news-events

Welcomes CC v4.0 Licenses, http://blogs.plos.org/plos/2013/12/plos-welcomes-cc-v4-0-licenses/

Guide to Creative Commons for Humanities and Social Science Monograph Authors
http://oapen-uk.jiscebooks.org/ccguide/

Public Access to Publicly Funded Materials: What Could Be
http://creativecommons.org/weblog/entry/39707

 

Zasledovanje odmevnosti objav in raziskovalnih podatkov

A longitudinal comparison of citation rates and growth among open access journals
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S175115771300028X

Self-selection and the citation advantage of open access articles
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1468-4527&volume=36&issue=1&articleid=17004555&show=pdf&PHPSESSID=rvi29ja8694o2gr70p62c95pt7

Access to citation data: a cost benefit and risk review and forward look
http://www.jisc.ac.uk/publications/reports/2013/citation-data

A better way to track citations: Open citation data is coming. It’s a matter of when, not if
http://exquisitelife.researchresearch.com/exquisite_life/2013/09/a-better-way-to-track-citations.html

How to Leave Your Journal Impact Factor
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1468-4527&volume=37&issue=2&articleid=17089256&show=html&PHPSESSID=iat31fpt3u848v1g9qtshsj2a5

Scientific Insurgents Say 'Journal Impact Factors' Distort Science
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130516142537.htm

Information Standards Quarterly (ISQ), Summer 2013 Volume 25, no. 2, Topic: Altmetrics, http://www.niso.org/publications/isq/2013/v25no2

Exploring the Boundaries: How Altmetrics Can Expand Our Vision of Scholarly Communication and Social Impact, http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/11274/IP_Taylor_Altmetrics_Social_Impact_isqv25no2.pdf

The Value of Research Data – Metrics for datasets from a cultural and technical point of view
http://www.knowledge-exchange.info/datametrics

NISO to Develop Standards and Recommended Practices for Altmetrics
http://www.niso.org/news/pr/view?item_key=72efc1097d4caf7b7b5bdf9c54a165818399ec86

Even more journals display ALMs!, http://blogs.plos.org/plos/2013/10/even-more-journals-display-alms/

Overview,
http://article-level-metrics.plos.org/alm-info/

Altmetrics: Rethinking the Way We Measure
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009879131300004X

Altmetrics and open access: a measure of public interest
http://aoasg.org.au/altmetrics-and-open-access-a-measure-of-public-interest/

Research impact: Altmetrics make their mark
http://www.nature.com/naturejobs/science/articles/10.1038/nj7463-491a

Altmetrics Bibliography
http://digital-scholarship.org/alt/altmetrics.htm

Open Access and the Changing Landscape of Research Impact Indicators: New Roles for Repositories
http://www.mdpi.com/2304-6775/1/2/56

 

Trajnostno delovanje infrastruktur odprtega dostopa

Sustainability of Open Access Services Report Phase 3: The Collective Provision of Open Access Resources
http://www.knowledge-exchange.info/Default.aspx?ID=585

Ongoing funding required for open access infrastructure
http://www.knowledge-exchange.info/Default.aspx?ID=676

OpenAIRE: Legal and Licensing Issues, Sustainability Issues
http://www.openaire.eu/en/component/content/article/9-news-events/498-openaire-workshop-videos-and-slides-available