nedelja, avgust 02, 2015

Proverbiarium 394

Quantulum enim studiis impertimur?
Zakaj (se) tako malo posvečamo učenju?

Quantum potes, tantum aude.
Toliko si drzni, kolikor zmoreš.

Quasi re bene gesta.
Kot da vse je dobro opravljeno.

"Nova" vloga knjižnic

V državah, kjer postaja prostodostopno objavljanje raziskovalnih del avtorska obveza, npr. v Vel. Britaniji, v ZDA in slej ko prej tudi v EU, se univerzitetnim knjižnicam obeta nova naloga: nuditi raziskovalcem pomoč pri objavljanju v odprtem dostopu.  

Dostopno slikovno bogastvo


Britanska knjižnica (British Library - BL) je preko portala Flickr sprostila več kot milijon slik iz 17., 18. in 19. stol., ki jih je digitaliziral Microsft, nato pa prepustil BL, da jih dajo v javno rabo. Zbirka vsebuje najrazličnejše tematske sklope: zemljevide, geološke diagrame, ilustracije, satirične slike, dekorativen pisemski material, panoramske slike, stenske poslikave in drugo.
We have released over a million images onto Flickr Commons for anyone to use, remix and repurpose. These images were taken from the pages of 17th, 18th and 19th century books digitised by Microsoft who then generously gifted the scanned images to us, allowing us to release them back into the Public Domain. - See more at: http://britishlibrary.typepad.co.uk/digital-scholarship/2013/12/a-million-first-steps.html#sthash.pJXBdGy3.dpuf
We have released over a million images onto Flickr Commons for anyone to use, remix and repurpose. These images were taken from the pages of 17th, 18th and 19th century books digitised by Microsoft who then generously gifted the scanned images to us, allowing us to release them back into the Public Domain. - See more at: http://britishlibrary.typepad.co.uk/digital-scholarship/2013/12/a-million-first-steps.html#sthash.pJXBdGy3.dpuf
We have released over a million images onto Flickr Commons for anyone to use, remix and repurpose. These images were taken from the pages of 17th, 18th and 19th century books digitised by Microsoft who then generously gifted the scanned images to us, allowing us to release them back into the Public Domain.
The images themselves cover a startling mix of subjects: There are maps, geological diagrams, beautiful illustrations, comical satire, illuminated and decorative letters, colourful illustrations, landscapes, wall-paintings and so much more that even we are not aware of.
- See more at: http://britishlibrary.typepad.co.uk/digital-scholarship/2013/12/a-million-first-steps.html#sthash.pJXBdGy3.dpuf
We have released over a million images onto Flickr Commons for anyone to use, remix and repurpose. These images were taken from the pages of 17th, 18th and 19th century books digitised by Microsoft who then generously gifted the scanned images to us, allowing us to release them back into the Public Domain.
The images themselves cover a startling mix of subjects: There are maps, geological diagrams, beautiful illustrations, comical satire, illuminated and decorative letters, colourful illustrations, landscapes, wall-paintings and so much more that even we are not aware of.
- See more at: http://britishlibrary.typepad.co.uk/digital-scholarship/2013/12/a-million-first-steps.html#sthash.pJXBdGy3.dpuf
We have released over a million images onto Flickr Commons for anyone to use, remix and repurpose. These images were taken from the pages of 17th, 18th and 19th century books digitised by Microsoft who then generously gifted the scanned images to us, allowing us to release them back into the Public Domain.
The images themselves cover a startling mix of subjects: There are maps, geological diagrams, beautiful illustrations, comical satire, illuminated and decorative letters, colourful illustrations, landscapes, wall-paintings and so much more that even we are not aware of.
- See more at: http://britishlibrary.typepad.co.uk/digital-scholarship/2013/12/a-million-first-steps.html#sthash.pJXBdGy3.dpuf

sobota, julij 25, 2015

Proverbiarium 393

Ex alieno incommodo suam petere occasionem.
V tuji nesreči iskati zase ugodno priložnost.

Exanclare omnes labores.
Pretrpeti vse napore.

Exempla docent.
Zgledi nas učijo.

S kooperativo v odprti dostop

The Public Knowledge Project je z zajetnim finančnim hrbtom MacArthur Foundation pričel dveletno Open Access Publishing Cooperative študijo, v kateri želi z aktiviranjem deležnikov preveriti možnosti oblikovanja kooperativ, v katerih bi se povezale knjižnice, revije, znanstvena združenja, založbe in drugi zainteresirani v vzdržnem odprtodostopnem modelu znanstvenega publiciranja.

Velterop o bojkotu VSNU

V svetu jih ni veliko, ki bi poznali znanstveno založništvo bolje kot Jan Velterop. Svojo založniško kariero je začel pri Elsevierju, bil krajši čas pri založniški hiši revij Nature, sledove pa je pustil tudi pri založbi Springer. Razen tega je pomembno sodeloval pri oblikovanju budipeštanske Open Access iniciative in pomagal je pri ustvarjanju BioMed Central založbe odprtega dostopa. Nedavno  se je na blogu SciELO in Perspective oglasil s kritičnim komantarjem k najnovejšemu nizozemskemu bojkotu velikih založb (o tem tudi >tukaj)   

Olajšano iskanje odprtodostopnih publikacij v Scopusu.

29. julija bo Scopus pričel objavljati kazalo revij s statusom odprtega dostopa, ki jih spremlja. Tako bo mogoče hitreje prepoznati odprtodostopne publikacije. Velja opozoriti, da je med pribl. 21.000 aktivnimi revijami, ki jih indeksira Scopus, trenutno že 3.785 takih, ki imajo tak status. 

sobota, julij 18, 2015

Proverbiarium 392

Tranquillas etiam naufragus horret aquas.
Brodolomec se boji tudi mirnih vod.

Tranquillo quilibet gubernator est.
V mirnem je vsakdo lahko krmar.

Tua quod nihil refert, ne cures.
Kar te ne zadeva, naj te ne skrbi.


DOAJ Seal za PeerJ

O PeerJ sem pred časom že pisal. Zdaj je DOAJ podelila temu projektu svojo posebno priznanje DOAJ Seal, ki je namenjeno “revijam, ki izpolnujujejo posebno visoke standarde objavljanja in dobrih praks".

nedelja, julij 12, 2015

Zakaj se odprti dostop še vedno obotavlja...

Sprašujem se, kako  bi bilo mogoče povečati sodelovanje naših raziskovalcev pri uveljavljanju odprtega dostopa (OD) v objavljanju znanstvene produkcije. Potem ko je za nami zdaj že več kot ducat let od prve konkretnejše formulacije koncepta OD, zagovorniki še vedno pogrešamo njegov prehod v prevladujočo obliko znanstvene publicistike. Seveda verjamem, da večina pozna osnove koncepta, nisem pa prepričan, če je vsem jasno celotno ozadje predvsem pa vse oblike koristi, ki jih ta oblika nediskriminiranega razširjanja novega znanja prinaša javnosti in znanosti. In najbrž vsem tudi ni jasna vloga založb, ki še vedno pretežno obvladujejo znanstveno periodiko. Gotovo bi s celovito predstavitvijo v obliki obligatnega tečaja, ki bi ga INDOK službe univerz in drugih raziskovalnih ustanov ponudile npr. vsaj vsem mladim raziskovalcem, še bolje pa, ko bi ga ponudile vsem sodelavcem, ki v kakršnikoli že obliki sodelujejo v raziskovalnem procesu, storili korak naprej. Potem bi bilo najbrž tudi mogoče pričakovati, da bi raziskovalci z več razumevanja prisluhnili različnim pristopom, ki širijo sprejemljivost te pobude oz. omejujejo samovoljo profitne založniške dejavnosti. Ne nazadnje je to tudi garancija za pospešeno osvajanje širšega koncepta odprte znanosti. In potem bi se popravile tudi skrb zbujajoče statistike o seznanjenosti z OD, kot o njih poročajo Chopra in sod
           

Proverbiarium 391

Nemo repente fuit turpissimus.
Nihče ni nenadoma postal skrajno pokvarjen.

Nemo restituet annos.
Nihče ne bo vrnil let.

Nemo servus potest duobus dominis servire.
Noben sluga ne more služiti dvema gospodarjema.

Twitter pomaga promociji

Ali se najavlja nova, zanimiva naveza med znanstveno publicistiko in družbenimi omrežji? Raziskovalci, ki želejo objavljati v reviji BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology morajo članek opremiti tudi s povzetkom v twiterski obliki, torej v dolžini 110 znakov, kar naj bi služilo učinkovitejšemu razširjanju vedenja o objavljenem prispevku.

sobota, julij 04, 2015

Proverbiarium 390

Donec eris sospes, multos numerabis amicos.
Dokler boš srečen, boš imel mnogo prijateljev.

Donis vincitur omnis amor.
Darovi premagajo vsako ljubezen.

Dotata mulier virum regit.
Žena z doto obvladuje moža.

Zanimiv pritisk na Elsevier

Nizozemsko združenje univerz (The Association of Universities in the Netherlands - VSNU) skuša ugotoviti, kakšne bi bile posledice odstopa nizozemskih glavnih urednikov Elsevierjevih revij kot oblika pritiska na založbo v nadaljnjih naročniških pogajanjih. Če bi to ne delovalo bi bil naslednji predlog, da nizozemski raziskovalci prenehajo recenzirati za založbo Elsevier.

Wikipedija v vrednotenju znanosti

Članek Teplitskiyja in sod., ki je odprtodostopen v arxiv-u, se na zanimiv način loteva vrednotenja Wikipedije (W.) v razširjanju objavljenega znanja. Faktor vpliva (IF) pomembno določa uporabo članka v W. vendar tudi njegova odprta dostopnost povečuje njegovo uporabo, imajo pa kupljivi članki z večjim IF večjo verjetnost pojavljanja v W. kot odprtodostopni. Vendarle pa avtorji opozarjajo na previdnost pri presoji svojih rezultatov, ker je seveda uporaba vira za namene W. različna kot je njegova uporaba s strani raziskovalcev-vrstnikov. Poudarjen pomen W. je v širjenju novega znanja tudi zunaj kroga njegovih ustvarjalcev in na nek način predstavlja W. medij, ki kot kontrabant nediskriminirano omogoča dostop do sicer kupljivih vsebin najširšemu občinstvu.

torek, junij 30, 2015

Poročilo s konference ERA za inovacije

Informativno poročilo s konference "Nov začetek za Evropo: odpiranje obdobja inovacij oziroma Evropskega raziskovalnega prostora inovacij", Bruselj, 22. – 23. 6. 2015, izpod peresa dr. Mojce Kotar. UL, USzaKD. Odprti znanosti se napoveduje dobra prihodnost!

sobota, junij 27, 2015

Proverbiarium 389Hinc ira!
Odkod (ta) bes!


Historia quoquo modo scripta delectat.
Zgodovina razveseljuje, kakorkoli je že napisana.

Histrio et actor quilibet est hominum.
Vsak človek je glumač in igralec.

Revija EuroScientist

Kot se nam predstavi na svoji domači strani je revija The EuroScientist uradna publikacija organizacije EuroScience. Objavljajo članke, mnenja, ekspertne ocene in redakcijske vsebine različnih vsebin, ki zadevajo evropske raziskovalce, vključno z znanstveno politiko.

DOAJ obljublja razvoj

Vsem, ki ste stalni uporabniki storitev, ki jih ponuja Directory of Open Access Journals - DOAJ, bo gotovo zanimiv pogled v prihodnost, kot ga najavljajo na svojem blogu

Časovnica o raziskovalnem vplivu

Brez merjenja raziskovalnaga vpliva si danes težko predstavljamo objektivno akademsko karierno napredovanje, financiranje javnega raziskovalnega dela in različne oblike zaslužnostnih presoj v znanosti. Kakšna je zgodovinska komponenta ocenjevanja vpliva nam prikazuje časovnica, ki jo je v svojem blogu pripravila Marieke Guy.