ponedeljek, januar 16, 2017

Proverbiarium 460

Bene docet, qui bene distinguit.
Dobro poučuje, kdor dobro razlikuje.

Beneficia non obtruduntur.
Dobra dela se ne vsiljujejo.

Bonis quod bene fit, haud perit.
Kar je storjeno dobrim, ni zgubljeno.

petek, januar 13, 2017

Odprta dostopnost za Obamo

Kot sporočajo pri reviji Science je Obama prvi aktualni ameriški predsednik, ki je objavil članek v njihovi recenzirani reviji. Članek, ki je posvečen tematiki klimatskih sprememb je dostopen tudi v odprtem dostopu, kar je seveda za to revijo posebnost. In posebnost tudi zato, ker je mogoče članek brati tudi kot jasno politično poslanico nasledniku v predsedniški vlogi.

Gatesova podpora odprtemu dostopu

Z letom 2017 je pričelo veljati posebno določilo Gatesove fundacije, da je mogoče raziskave in z njimi povezane raziskovalne podatke, ki jih financira ta sklad, objavljati le v revijah, ki brez omejitev sprejemejajo načela popolnega odprtega dostopa, vključno s takojšnjo dostopnostjo in neomejeno možnostjo uporabe. Tako zaenkrat npr. takih prispevkov ni mogoče objavljati  v revijah kot so NatureScience, New England Journal of Medicine (NEJM) in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Zdaj seveda strokovna javnost čaka, kdo bo prej odnehal, večina jih pričakuje, da to ne bo Gates. 

nedelja, januar 08, 2017

Proverbiarium 459

Quae mutatio rerum!
Kakšne spremembe!

Quaerit aquas in aquis.
Išče vodo v vodi.

Qualis homo ipse est, talis est eius oratio.
Kakršen je sam človek, takšna je njegova govorica.


Zakaj so dejstva plačljiva

Všeč  mi je tole vprašanje: "Če so "dejstva" za plačljivimi zidovi in so "mnenja" prostodostopna, čemu smo potem začudeni nad razširjanjem lažnih podatkov in goljufivih novic?", ki si ga je postavil Joshua Finnel

Znanstveno objavljanje v družbenih omrežjih

Zanimivo predstavitev možnosti sporočanja in promocije znanstvenih vsebin v različnih družbenih omrežjih nam ponuja Atanasov v tem zapisu. Brez dvoma v želji vzpodbujanja teh poti, kljub omenjanju njihovih slabosti. 

nedelja, januar 01, 2017

Srečno 2017

Bralcem želim v novem letu veliko dobrega.

ponedeljek, december 26, 2016

Proverbiarium 458

Ex ore parvulorum veritas.
Iz otroških usta (prihaja) resnica.

Ex ore tuo te iudico.
Sodim te po izrečenem.

Ex oriente lux.
Svetloba prihaja iz vzhoda.

Proti embarguBerem članek Wilderja in Levinejeve in se navdušujem nad zgodbo o Jayju Bradnerju, ki je uporabil pot odprtega dostopa (OD), da je ta pospešila uveljavitev uporabe njegove najdbe, pomembne v zdravljenju raka. Kot zmeraj sem zadovoljen ob vsakem podatku, ki utrjuje idejo OD, tako kot je npr. nedavna vest, da bodo nemške raziskovalne knjižnice bojkotirale naročila Elsevierjevih revijalnih zbirk, ker se založnik slabo odziva na pozive k večji naklonjenosti OD. Vendar mi ob vseh uspehih, ki jih naraščajoče beleži OD, še vedno manjka strožji odnos do režima tako imenovanega embarga, ki ga večina odprtodostopnih rešitev tolerira. Saj je vendar osnovna misel v ozadju OD hitro razširjanje novih spoznanj v kolegialnem in tudi siceršnjem, znanosti naklonjenem okolju.

Prepogosto rešitve nacionalnih programov uveljavljanja OD za raziskovalne objave financirane z javnimi sredstvi (EU Open Research Data iniciativa, Wellcome sklad, NASA PubSpace in pd.) pristajajo na zadržanje nedostopnosti podatkov v obdobju med 12  in 24 meseci, to je v času t. i. embarga, kadar gre za objave v komercialnih revijah. Pristajanje na odlog takojšnje dostopnosti seveda podaljšuje čas dostopa novega znanja do bralcev.  In to do bralcev, raziskovalnih kolegov, ki jim bi novo spoznanje morda pospešilo njihove lastne raziskave ali jih vzpodbudilo k novim potem iskanja. Pa do bralcev, študentov, ki jim bodo novosti pomembno dopolnile do tedaj osvojeno znanje. In tudi do radovednih bralcev, ki sami sicer niso aktivni raziskovalci, jim pa radovedno spremljanje novega znanja sproži prenekatero misel, ki bi tudi avtorje-raziskovalce, če bi jim bila na ustrezen način sporočena, morda napotila, da bi v naslednjem koraku spremenili ali pot svojega iskanja ali pa način sporočanja novosti uporabnikom. Ta pot bi npr. močno povečala obseg t. i. odprtega vrstniškega ocenjevanja (open peer review).       

nedelja, december 18, 2016

Proverbiarium 457

Iacta alea est.
Kocka je vržena.

Idem per idem.
Isto (dokazovati z) istim.

Idem est ergo beate vivere et secundum naturam.
Živeti srečno je isto kot živeti v skladu z naravo.


Nemški bojkot Elsevierja

V nemškem konzorciju raziskovalnih knjižnic, ki se povezujejo v DEAL projektu, napovedujejo, da bodo vsi njihovi člani (60 po številu) s 1. januarjem 2017 odpovedali naročila Elsevierjevih revij. Bojkot utemeljujejo z nepripravljenostjo založbe, da bi v večji meri zagotovila odprtost publikacij.

Prihaja PsyArXiv

Predodtisni arhiv arXiv je brez dvoma pojem uspešne odprtodostopne prakse. Zdaj se ideja širi tudi v mehke vede; z delom je namreč pričel PsyArXiv, odprtodostopni arhiv psiholoških znanosti. Več o tem na blogu.

Občutljivo ocenjevanje

Ocenjevanje z vrstniki (peer review) je v znanstvenem objavljanju gotovo praksa, ki bi se ji težko odpovedali. Kljub temu se velja ob opozorilih, kot nam jih ponuja Sneha Kulkarni, zamisliti.  

sreda, december 14, 2016

Kam nas pelje splet?

Trenutno berem knjigo Nicholasa Carra "The Shallows: What the Internet is Doing to Our Brains."  In pravkar sem prebral pasus (Kindle loc. 2368): "... To s čimer smo soočeni je v metaforičnem smislu obrat zgodnjih ciljev civilazacije: iz stanja ko smo gojili osebno znanje, postajamo lovci in nabiralci v elektronskem podatkovnem gozdu." Zanimiva, razmisleka vredna misel!  Knjigo pa toplo priporočam.

nedelja, december 11, 2016

Proverbiarium 456

Ieiunus raro stomachus vulgaria temnit.
Lačen želodec redko prezira vsakdanjo hrano.

Ignis aurum probat, miseria viros fortes.
Zlato se preskuša v ognju, pogumni možje v težavah.

Ignorantia iuris nocet. 
Nepoznanje zakona škoduje.

Univerze urejajo odprto dostopnost

Upam, da se bodo naše univerze odzvale na poziv Evropske univerzitetne zveze (European University Association - EUA), da sodelujejo v izdelavi pregleda, kako institucionalno uveljavljajo odprto dostopnost pri objavljanju raziskovalnih del in upravljanju z raziskovalnimi podatki.

nedelja, december 04, 2016

Proverbiarium 455

Quod scriptum est, scriptum est.
Kar je zapisano, je zapisano.

Quod tegitur, magnum creditur esse malum.Velja, da se veliko zlo skriva.

Quod tentabam scribere, versus erat.
Kar sem skušal zapisati, je bil verz.

Če se je zgodil Brexit, čemu se ne bi še Elsexit

Znani britanski matematik T. Gowers, med drugim znan tudi kot borec proti monopolu znanstvenih založb je tudi tokratni zapis na svojem blogu Gower's Weblog posvetil tej temi. In posrečeno ga je naslovil z aluzijo na britanski izstop, ob tem pa dodal zanimive podatke o nekaterih naročninah za ScienceDirect, ki se pogosto skrivajo za zaupnostnimi klavzulami ter odlično razpravo o različnih dilemah "zaprtega dostopa".  

Vrstniška presoja v odprtem dostopu

Sem izrazit zagovornik odprte vrstniške presoje (open peer review), saj rešuje kopico problemov s katerimi so obremenjene različne oblike klasične vrstniške presoje (VP), bodisi enosmerno slepe ali dvosmerno slepe VP. Več razmišljanja o različnih dilemah, ki spremljajo vrstniško presojo v prostoru odprtega dostopa najdemo v prispevku N.H. Korosa in v referenčnih zapisih.

nedelja, november 27, 2016

Proverbiarium 454

Altera pars revocat quidquid pars altera fecit.
Ena stran prekliče, karkoli druga stran stori.

Alteri semper ignoscito, tibi ipsi numquam.
Drugemu vedno oprosti, samemu sebi nikoli.

Alterius non sit, qui suus esse potest.
Ne pokori se drugemu, če si lahko samosvoj. 

Kako kvalitetne so objave o izobraževalni tehnologiji

The Australasian Journal of Educational Technology objavlja zanimivo študijo kako uporabniki presojajo odprtodostopne revije v področju izobraževalne tehnologije. Z razmahom odprtega dostopa so namreč močnejši tudi pomisleki o kvaliteti objavljenih tekstov.  

Učinkovito informacijsko orodje v OD

Založba CellPress je pripravila intuitivno grafiko za dostop do zbirke odprtodostopnih (OD) člankov, ki jih je pripravil mednarodni konzorcij humanega epigenoma (IHEC) in predstavljajo komentirane epigenomske mape za različna patološka in fiziološka stanja.     

nedelja, november 20, 2016

Intervju s P. Suberjem

Vedno znova velja prisluhniti prof. Petru Suberju, direktorju Urada za znanstveno sporočanje na Harvardu. Guru gibanja odprtega dostopa po pravilu postreže z zanimivim in dragocenim razmišljanjem o prihodnosti odprtega dostopa. 

Proverbiarium 453

Caelum non animum mutant, qui trans mare surrunt.
Podnebje a ne nravi menjajo tisti, ki gredo čez morje.

Caesar non supra grammaticos.
Cesar ni nad gramatiki (vsaka oblast ima meje).

Canis timidus vehementius latrat quam mordet.
Plašen pes močneje laja kot grize.

Prihaja Wellcome Open Research

Britanska fundacija Wellcome odpira svoj spletni portal Wellcome Open Research, ki raziskovalcem, prejemnikom njihovih sredstev omogoča objavljanje prispevkov v odprtem dostopu. Avtorjem servis zagotavlja tudi odprto presojo z vrstniki (open peer review) in komentiranje s strani bralcev.  

Dostop do odprtega dostopa

Eno od poti do odprtodostopnih člankov ponuja servis oaDOI. Z vnosom doi identifikatorja  v iskalno polje skuša servis najti verzijo prispevka, ki je v odprtem dostopu.

nedelja, november 13, 2016

Proverbiarium 452

Vigilantibus leges sunt scriptae.
Zakoni so pisani za budne.

Virtute semper praevalet sapientia.
Modrost je vedno boljša od poguma.

Virtutis uberrimum alimentum est honos.
Najizdatnejša hrana pogumu je čast.

Odprti dostop je boljši za vas

Zakaj je dobro, da svoje prispevke objavljate v odprtem dostopu (OD); citiram Randyja Southerja, ki pravi tako:
"...To je dobro za vas, ker so članki v OD citirani pogosteje od tistih, ki to niso..."
in to podpre tudi s konkretnimi številčnimi podatki. 

nedelja, november 06, 2016

Velja se pokesati

Ko se akademik pokesa za svojo hipokrizijo; res je vredno prebrati Moriartyjev članek, ki nam ob kesanju ponudi tudi obilo racionalnega razmišljanja čemu se akademska srenja podreja uveljavljenemu modelu objavljanja v znanosti. . 

Proverbiarium 451

Insano nemo in amore videt.
Nihče ne vidi, da je noro zaljubljen.

Insipiens esto, cum tempus postulat aut res.
Bodi neumen, ko je za to čas in prilika.

In sudore vultus tui vesceris pane.
V znoju svojega obraza boš jedel kruh.


Načela odprtega dostopa

Teh 12 načel odprtega dostopa, ki so nastala v Avstrijski mreži odprtega dostopa (OANA) pod imenom Dunajska načela (Vienna principles) je vsekakor vrednih branja in pritrjevanja..

Absurd odprtega dostopa

Tale šala (avtor jo označi kot metaforo!) o odprtem dostopu pa mi je res všeč: Dva akademika prideta v restavracija. S sabo imata svojo pijačo in plačata 5000$. 

sobota, oktober 29, 2016

iGEM2016 v odprtem dostopu

Dogodilo se je posrečeno (skoraj) sovpadanje Tedna odprtega dostopa (TOD) in letošnje prireditve iGEM 2016. Naj spomnim, da je iGEM mednarodno, pravzprav globalno tekmovanje mladih sinteznih biologov, ki ga zdaj že kar tradicionalno organizira Fondacija iGEM (The International Genetically Engineered Machine (iGEM) Foundation). In vredno je priklicati v spomin, da so na tem tekmovanju že nekajkrat odmevno sodelovali tudi mladi slovenski raziskovalci. In tudi letos sodelujejo. In kje je povezava med TOD in iGEM2016: v letošnjem letu je odprtodostopna založniška hiša PLOS zagotovila možnost objave dosežkov v odprem dostopu.

Odprti dostop v ZDA

Bela hiša ZDA je na svojem blogu, tudi zaradi Tedna odprtega dostopa, predstavila pomemben napredek, ki so ga federalne službe in agencije dosegle pri povečanju javnega dostopa do znanstvenih raziskav, ki so podprte z javnimi sredstvi.

Proverbiarium 450

Carent laude dona sera.
Zamujena darila ostanejo brez pohvale.

Carpent tua poma nepotes.
Tvoja jabolka bodo nabirali vnuki.

Casta placent superis.
Čistost je všeč bogovom.