sobota, april 12, 2014

Proverbiarium 341

Cum recte vivas, ne cures verba malorum.
Ker pošteno živiš, se ne oziraj na besede zlih.

Cum tacent, clamant.
Ko molčijo, vpijejo.

Cuneus cuneum trudit.
Klin se s klinom izbija.

Heartbleed nadloga

Tale Heartbleed hrošč pa nam jo je zagodel, če verjamemo  spletnim stranem, ki bijejo plat zvona. No tu sem našel nekaj dobrih napotkov, kje vse se skriva nevarnost. No, da bomo lažje poiskali morebitne grešne strani pa nam pomagajo tu: Heartbleed test, Critical Watch Heartbleed tester ali pa LastPass H. Checker; SSL Server Tester pa nam pokaže vsa SSL serverska mesta. Malo sem v zadregi, kdaj se naj lotim spreminjanja gesel, da ne bi bilo treba zadeve prepogosto ponavljati? 

Blog Open Science

Če še niste naleteli na blog Open Science vam ga toplo priporočam. Naj sem naletel pri brskanju za priporočili, kako spletno pisanje čim bolj optimizirati za iskanje na spletu. In nekaj prav koristnih napotkov sem našel v zapisu “Why and how should you optimize academic articles for search engines?” In ko sem se še malo razgledoval po blogu sem opazil še druge dobre zapise. Sicer vam pa že sam moto bloga pove veliko: “This is your guide to Open Access publishing”. 

Sankcioniranje izogibanja OD

Največja javna naročnika raziskovalnega dela v svetu (ameriški NIH ali britanski Wellcome trust) sta v v zadnjih letih najbolj potrpežljivo uveljavljala odprti dostop  (OD) za objave, ki so rezultat njihovega financiranja. Najprej so to počeli z  priporočili, kasneje pa so pričeli v pogodbe vključevati pogoj odprtodostopnega objavljanja. Zdaj pričenjajo pri  avtorjih, ki obvez ne izpolnjujejo tudi s sankcioniranjem, npr. z zamikom izplačil oz. z odklanjanjem novega financiranja, kot lahko preberemo v nedavnem članku v reviji Nature. Druge primerljive svetovne agencije, ki se sicer tudi že zavezujejo OD, trenutno prisilno še ne uveljavljajo pogodbenih določil, pričakovati pa je mogoče, da bodo sledile zgledom. 

nedelja, april 06, 2014

Proverbiarium 340

Quod in animo sobrii, id est in lingua ebrii.
Kar je treznemu v srcu je pijanemu na jeziku.

Quod latet, ignotum est, ignoti nulla cupido.
Kar je skrito je neznano, neznanega ne pogrešamo.

Quod non opus est, asse carum est.
Kar ni potrebno je drago, tudi če gre za drobiž.

PubPeer

PubPeer je poskus uveljavljanja poobjavne vrstniške presoje (postpublication peer review). Na spletni strani najdete iskalno okno, dostopate pa lahko skoraj do vseh člankov z DOI številko in vseh predodtisov v arXiv. Kadar vam ne uspe najti prispevka z naslovom ali avtorjevim imenom zadostuje, če v iskalno okno vpišete številko DOI, PubMed ID, ali arXiv ID. Sistem tudi avtomatično obvesti avtorja, da je njegov prispevek v komentiranju, pričakuje pa se, da se avtorji vključijo v razpravo. Za obveščanje in komentiranje je na voljo tudi lasten blog.

nedelja, marec 30, 2014

Je že čas za poobjavno vrstniško oceno?

Vrstniška ocena, ki sledi objavi, je pravzaprav varianta odprte vrstniške ocene (“open peer review”). Ker jo že najdemo v praksi je zdaj vprašanje ali in kdaj se bo uveljavila?  

Proverbiarium 339

Stulti sunt, qui pro certis incerta sequuntur.
Neumni so, ki namesto gotovosti sledijo negotovost.

Stultum est hostem irritare potentem.
Neumno je dražiti močnega sovražnika.

Sua vitia fateri honestum est.
Pošteno je priznati svoje napake.

nedelja, marec 23, 2014

4. srečanje konzorcijev

CTK vabi na 4. srečanje članov konzorcijev:

4. srečanje članov konzorcijev CTK bo v četrtek, 3. aprila ob 9.00 uri v TR3, Trg republike 3, Ljubljana.

Udeležba na srečanju je brezplačna. Zaradi omejenih prostorskih možnosti je za udeležbo potrebna prijava. Vabimo vas, da se prijavite na e-naslov tilen.mandelj@ctk.uni-lj.si

Vljudno vabljeni in hvala za prijavo!

OKVIRNI PROGRAM SREČANJA
8.30-9.00
PRIJAVE
9.00-9.15
POZDRAVNI NAGOVOR

9.15-11.00
PREDSTAVITVE
Uvodni nagovor
Dr. Franci Demšar, ARRS

Science belongs to humanity
Alma Swan, BSc, PhD, MBA
Convenor, Enabling Open Scholarship
Director of Advocacy Programmes, SPARC

11.00-11.15
ODMOR

11.15-12.00
PREDSTAVITVE
Zakaj je potrebno oceniti kvaliteto konzorcijske nabave informacijskih virov in kako lahko to storimo?
prof.dr. Primož Južnič, UL FF

Konzorciji CTK: pregled stanja v 2014
Tatjana Intihar, CTK

Novosti na področju konzorcijskih licenčnih pogodb
mag. Karmen Štular Sotošek, NUK

12.00-12.30
ODMOR ZA KOSILO

12.30-14.00
PREDSTAVITVE
Oviralci prostega dostopa
red. prof. dr. Miran Hladnik, UL FF

Vloga knjižničarske stroke v okolju odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji
doc. dr. Janez Štebe, UL FDV

Odprti dostop v luči Snowdenovih razkritij
Vuk Ćosić

Le vkup, le vkup, kreativna gmajna!
Domen Savič

Zagotovitev infrastruktur za odprti dostop
Peter Sterle

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Direktorat za informacijsko družbo

14.00
ZAKLJUČEK

sobota, marec 22, 2014

OAIGjeva navodila za OD

Britanska OAIG (Open Access Implementation Group) je izdala izčrpna navodila po katerih naj bi se ravnali vsi, ki so na kakršenkoli način vpleteni v problematiko odprtega dostopa (OD), tako ponudniki kot uporabniki. Navodila svetujejo tudi vire za poglobljeno spremljanje vprašanj, ki jih OD prinaša.

Nov formular za vključitev revij v DOAJ

DOAJ je izdala nov formular za vključitev revij v nabor revij odprtega dostopa, ki ga spremlja tudi pojasnilo z razlogi te spremembe..

Proverbiarium 338

Fructu, non foliis arborem aestima.
Presojaj drevo po sadežu, ne po listih.

Fruges consumere nati.
Rojeni smo, da uživamo sadove.

Frustra surdas aures fatigare.
Zastonj je mučiti gluha ušesa. (Govoriti gluhemu.)

Google bi rad naredil osebne zdravstvene podatke javne

Na eni od letošnjih TED konferenc je soustanovitelj Googla Larry Page izdal svoje sanje, da bi osebni zdravstveni podatki postali javni. Seveda ob ustrezni in nedvoumni anonimizaciji izvora teh podatkov. To bi namreč omogočilo raziskovalcem, da bi, sledeč načelom odprte znanosti,  lahko zelo razširili obseg svojega raziskovanja in kar bi na koncu morda rešilo številna življenja.

iRights–revija o avtorski lastnini

Naletel sem na zanimivo revijo, pravzaprav, kot sami pravijo, gre za informacijsko platformo in spletno revijo o intelektualni lastnini. Govorim o iRights Info – reviji za razprave o intelektualni lastnini za nemško govorno področje. Presenetili so me z zanimivimi temami; zame zanimivimi zlasti ko gre za področje avtorstva v znanstveni publicistiki. Dober primer je npr. intervju z ameriškim zgodovinarjem Petrom Baldwinom, ko govori o prihodnosti intelektualne lastnine zlasti v akademskem pisanju. 

Wiley “za” altmetriko

Zanimivo in pohvalno; založba Wiley se je odločila podpreti altmetriko.

nedelja, marec 16, 2014

Nasveti pri izbiri OD revij

Odločili ste se objaviti svoj prihodnji članek v odprtodstopni reviji. Pri pregledu možnosti vas je število ponujenih možnosti spravilo v zadrego. Radi bi pridobili več gotovosti, da ne bi slabo izbrali. Na spletni strani RULA boste našli nekaj napotkov, da se boste lažje odločili ali pa svetovali komu, ki je podobno negotov kot ste vi. 

Predatorske revije

Z razmahom odprtega dostopa se je nenavadno močno povečalo število novih revij oz. založniških hiš, ki ponujajo objavljanje v revijah odprtega dostopa. Izkazalo se je, da je veliko teh revij nezanesljivih, nekvalitetnih, skratka brez potrebnega ugleda. Prijelo se jih je ime predatorske revije, saj jim je slej ko prej izključen cilj izvabiti od avtorjev sredstva, ki jih odprtodostopne revije pač običajno zaračunavajo kot stroške objave. Bloger  Jeffrey Beall je pripravil listo revij za katere sumi, da so revije te vrste in razkril je tudi kriterije po katerih je to presodil.

Proverbiarium 337

Intemperantia medicorum nutrix.
Nezmernost je rejnica zdravnikov.

Inter arma silent leges.
V vojni molčijo zakoni.

Inter arma silent Musae.
V vojni molčijo muze.

.

F1000 Research

Ali pozna kdo tole revijo: F1000 Research?  Gre za obetavno novo odprtodostopno revijo, ki obljublja zelo pregleden način vrstniške presoje (peer review), ali pa je to naslednji poskus danes žal tako pogostih predatorskih revij? Brskanje znotraj URL odkrije dovolj dobro izdelan sistem spletnega komuniciranja z uporabniki, tako, da najbrž velja počakati, kaj se bo izcimilo. 

nedelja, marec 09, 2014

Proverbiarium 336

E lingua stulta veniunt incommoda multa.
Iz neumnega jezika pridejo številne težave.

Encomia canere ante victoriam.
Peti zmagovite pesmi pred zmago.

Eo maiora cupimus, quo maiora venerunt.
Kolikor več imamo, toliko več želimo.

Avtorske pravice za osnutke člankov

R.Poynder je ponudil na svojem blogu zanimivo razpravo o pravnih vidikih odprtega dostopa. Namreč o spornem razhajanju mnenj, ali pomeni prepustitev avtorskih pravic revijalnemu založniku tudi prepustitev avtorskih pravic vseh predhodnih verzij, torej t.i.  osnutkov dela (angl. draft). V razpravo (tudi v komentarjih) so vpletena zelo ugledna imena, ki se ukvarjajo z avtorskim pravom, tako in je toliko bolj zanimivo razhajanje v njihovih mnenjih. Najbrž bo potrebno počakati na kakšno pravnomočno sodno razsodbo, ki bo to dilemo dokončno razpletla. Povzročena pa je bila z nedavnim pozivom založbe Elsevier avtorjem, da odstranijo tiste članke, objavljene v Elsevierjevih revijah, ki so jih avtorji kot kopije deponirali v različnih odprtodostopnih depozitnih bazah (npr. Academia.edu), o čemer sem pisal >tukaj.

Objavljenost raziskovalnih podatkov

Zanimiv pregled dostopnosti raziskovalnih podatkov, kot jih omogočajo znanstvene revije, med različnimi disciplinami.