nedelja, februar 12, 2017

Proverbiarium 463

Pro bono pacis.
V dobro miru.

Pro domo sua.
V svojo korist.

Pro praesenti.
Za sedaj. (Za ta čas.)

Pro praeterito.
Za minulo. (Za preteklo.)

sobota, februar 11, 2017

Bodimo razpravno zmernejši

Tale Edionwejin prispevek o spletnem diskusijskem komuniciranju mi je res všeč; ne, kar strinjam se z njim. Res bi bilo potrebno najti načine, kako razprave v spletnih medijih, tako v družbenih omrežjih kot v spletnih časnikih, narediti tolerantnejše. Pa brez potuhnjene želje po cenzuriranju. Seveda politično temeljene razprave razpihajo žerjavico in ker so seveda ponavljajoče predvolilne "vaje v slogu" sestavina demokratičnega okolja, je različnost v stališčih in nato v izjavah razumljiva. A nova spoznanja o vplivanju na javno mnenje so žal povečala ostrino in priklicala načine zlorabe spletne komunikacije. Tu zadeva zlahka zaide v področje manipuliranja. Edionwejina napotitev, da se posvetimo priporočilom, ki jih ponujajo pri Living Room Conversations vsekakor ni od muh.       

ponedeljek, februar 06, 2017

Arhiv projekta "OA good practice"

V sredini leta 2016 je bil zaključen projekt Open access good practice. Zdaj na JISCovi spletni strani najdete arhiv projetnega materiala, namen objave pa je seznanitev visokošolske srenje z uporabo odprtega dostopa.

nedelja, februar 05, 2017

Quo vadis, Domine?Namesto, da mediji z navajanjem podatkov o naraščanju interesa za prebiranje Mein Kampfa puščajo  v javnosti zaskrbljujoče sporočilo, bi bilo bolje, ko bi se zamislili nad opozorili, ki sta nam jih v svojih delih zapustila Orwell in Huxley in nam jih v spomin kliče sveža komunikacijska praksa spletnega družabnega mreženja. K sreči, če prisluhnemo svežim novicam, Orwellova dela v svetu ponovno dosegajo rekordno prodajo.  Ko prebiram članek o novi niši psihološke znanosti, o psihometriki, me namesto občudovanja predstavljenih dosežkov obhaja preganjavica. Bodo Big Data zadeva, ki nas bo torej poslej določala in nas bodo kreatorji javnega mnenja usmerjali in obvladovali s psihometriko? Poznavalci pomirjajo, da so ta vedenja in tudi praksa na voljo že kar nekaj časa pa niso omogočila bistvene prevlade enega pola nad drugim. Vendarle, kot v fizičnih dosežkih, včasih zelo droben zasuk v vadbenem protokolu lahko prinese temeljite rezultatske premike. In če se ti posledično prelevijo v težko popravljive družbene in ekonomske posledice, je sklenjen krog skrbi najbrž upravičen. Predstavljam si lahko in predvsem bi raje videl, ko bi izjemne intelektualne dosežke, kot je omenjena psihometrika, uporabili npr. v izobraževalne namene, namesto da si jih prilaščajo politiki za svoje manipulativne namene. To pač ni prijeten občutek. In to potem ko smo se še pred nedavnim lahko navduševali nad člankom, ki govori o osupljivem napredku na področju strojnega prevajanja.

Proverbiarium 462

Memoria minuitur, nisi eam exerceas.
Spomin peša, če ga ne vadiš.

Mendaces faciunt, ut ne sibi vera dicientibus credatur.
Lažnivcem se dogodi, da se jim tudi, ko govorijo resnico, ne verjame.

Mendax est furax.
Kdor laže, krade.Portal Sci-GaIA

Evropska skupnost v okviru svojega programa Horizon 2020 organizira nov portal za izgradnjo znanstvene e-infrastrukture za Afriko. Portal s kratico Sci-GaIA je rezultat dosedanjega dela številnih konzorcijskih sodelavcev, ki so pričeli z delom leta 2015 in bi ga naj v letošnjem maju zaključili. 

Švicarji uveljavljajo odprti dostop

Rektorska konferenca švicarskih visokošolskih ustanov je na zadnji dan letošnjega januarja sprejela Strategijo odprtega dostopa. Strategija predvideva, da morajo biti vse publikacije, ki jih financirajo z javnimi sredstvi, v prostem dostopu z letom 2024.

nedelja, januar 29, 2017

Publiciranje v odprtem dostopu

Morda ste se že kdaj vprašali, kakšna je razlika med pogostejšimi oblikami odprtodostopnih arhivov, kot so npr. ResearchGate, Academia.edu in odprtodostopni arhivi tipa repozitorijev. Ni dvoma, vsaka od teh oblik je za raziskovalno srenjo koristna, vendarle pa vam natančnejše branje Fortney/Gonderjevega prispevka razkrije posebnosti, zaradi katerih se boste lažje odločili, katero od odprtodostopnih oblik publiciranja boste izbrali za svoje delo. 

nedelja, januar 22, 2017

Proverbiarium 461

Quia ventum seminabunt, et turbinem metent.
Ker bodo posejali veter in poželi vihar.

Quid faciemus nos?
Kaj naj storimo?

Quid hic statis otiosi?
Zakaj tu stojite brez dela?


Suberjeva knjiga v odprtem dostopu

Na spletni strani "Open Access (the book)" dr. Peter Suber predstavlja svojo knjigo in oblike dostopa do nje, kar vključuje poleg kupljivih klasični knjižnih verzij tudi različne formate spletnega branja, ki so odprtodostopni. Ob tem avtor sem vključuje tudi vse spremembe, dodatke, recenzije in obvešča o prevodih. Kdor se želi kompetentno seznaniti s konceptom odprtega dostopa je to gotovo najbolj zanesljivo po poti branja dela guruja odprtega dostopa.   

ponedeljek, januar 16, 2017

Proverbiarium 460

Bene docet, qui bene distinguit.
Dobro poučuje, kdor dobro razlikuje.

Beneficia non obtruduntur.
Dobra dela se ne vsiljujejo.

Bonis quod bene fit, haud perit.
Kar je storjeno dobrim, ni zgubljeno.

petek, januar 13, 2017

Odprta dostopnost za Obamo

Kot sporočajo pri reviji Science je Obama prvi aktualni ameriški predsednik, ki je objavil članek v njihovi recenzirani reviji. Članek, ki je posvečen tematiki klimatskih sprememb je dostopen tudi v odprtem dostopu, kar je seveda za to revijo posebnost. In posebnost tudi zato, ker je mogoče članek brati tudi kot jasno politično poslanico nasledniku v predsedniški vlogi.

Gatesova podpora odprtemu dostopu

Z letom 2017 je pričelo veljati posebno določilo Gatesove fundacije, da je mogoče raziskave in z njimi povezane raziskovalne podatke, ki jih financira ta sklad, objavljati le v revijah, ki brez omejitev sprejemejajo načela popolnega odprtega dostopa, vključno s takojšnjo dostopnostjo in neomejeno možnostjo uporabe. Tako zaenkrat npr. takih prispevkov ni mogoče objavljati  v revijah kot so NatureScience, New England Journal of Medicine (NEJM) in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Zdaj seveda strokovna javnost čaka, kdo bo prej odnehal, večina jih pričakuje, da to ne bo Gates. 

nedelja, januar 08, 2017

Proverbiarium 459

Quae mutatio rerum!
Kakšne spremembe!

Quaerit aquas in aquis.
Išče vodo v vodi.

Qualis homo ipse est, talis est eius oratio.
Kakršen je sam človek, takšna je njegova govorica.


Zakaj so dejstva plačljiva

Všeč  mi je tole vprašanje: "Če so "dejstva" za plačljivimi zidovi in so "mnenja" prostodostopna, čemu smo potem začudeni nad razširjanjem lažnih podatkov in goljufivih novic?", ki si ga je postavil Joshua Finnel

Znanstveno objavljanje v družbenih omrežjih

Zanimivo predstavitev možnosti sporočanja in promocije znanstvenih vsebin v različnih družbenih omrežjih nam ponuja Atanasov v tem zapisu. Brez dvoma v želji vzpodbujanja teh poti, kljub omenjanju njihovih slabosti. 

nedelja, januar 01, 2017

Srečno 2017

Bralcem želim v novem letu veliko dobrega.

ponedeljek, december 26, 2016

Proverbiarium 458

Ex ore parvulorum veritas.
Iz otroških usta (prihaja) resnica.

Ex ore tuo te iudico.
Sodim te po izrečenem.

Ex oriente lux.
Svetloba prihaja iz vzhoda.

Proti embarguBerem članek Wilderja in Levinejeve in se navdušujem nad zgodbo o Jayju Bradnerju, ki je uporabil pot odprtega dostopa (OD), da je ta pospešila uveljavitev uporabe njegove najdbe, pomembne v zdravljenju raka. Kot zmeraj sem zadovoljen ob vsakem podatku, ki utrjuje idejo OD, tako kot je npr. nedavna vest, da bodo nemške raziskovalne knjižnice bojkotirale naročila Elsevierjevih revijalnih zbirk, ker se založnik slabo odziva na pozive k večji naklonjenosti OD. Vendar mi ob vseh uspehih, ki jih naraščajoče beleži OD, še vedno manjka strožji odnos do režima tako imenovanega embarga, ki ga večina odprtodostopnih rešitev tolerira. Saj je vendar osnovna misel v ozadju OD hitro razširjanje novih spoznanj v kolegialnem in tudi siceršnjem, znanosti naklonjenem okolju.

Prepogosto rešitve nacionalnih programov uveljavljanja OD za raziskovalne objave financirane z javnimi sredstvi (EU Open Research Data iniciativa, Wellcome sklad, NASA PubSpace in pd.) pristajajo na zadržanje nedostopnosti podatkov v obdobju med 12  in 24 meseci, to je v času t. i. embarga, kadar gre za objave v komercialnih revijah. Pristajanje na odlog takojšnje dostopnosti seveda podaljšuje čas dostopa novega znanja do bralcev.  In to do bralcev, raziskovalnih kolegov, ki jim bi novo spoznanje morda pospešilo njihove lastne raziskave ali jih vzpodbudilo k novim potem iskanja. Pa do bralcev, študentov, ki jim bodo novosti pomembno dopolnile do tedaj osvojeno znanje. In tudi do radovednih bralcev, ki sami sicer niso aktivni raziskovalci, jim pa radovedno spremljanje novega znanja sproži prenekatero misel, ki bi tudi avtorje-raziskovalce, če bi jim bila na ustrezen način sporočena, morda napotila, da bi v naslednjem koraku spremenili ali pot svojega iskanja ali pa način sporočanja novosti uporabnikom. Ta pot bi npr. močno povečala obseg t. i. odprtega vrstniškega ocenjevanja (open peer review).       

nedelja, december 18, 2016

Proverbiarium 457

Iacta alea est.
Kocka je vržena.

Idem per idem.
Isto (dokazovati z) istim.

Idem est ergo beate vivere et secundum naturam.
Živeti srečno je isto kot živeti v skladu z naravo.


Nemški bojkot Elsevierja

V nemškem konzorciju raziskovalnih knjižnic, ki se povezujejo v DEAL projektu, napovedujejo, da bodo vsi njihovi člani (60 po številu) s 1. januarjem 2017 odpovedali naročila Elsevierjevih revij. Bojkot utemeljujejo z nepripravljenostjo založbe, da bi v večji meri zagotovila odprtost publikacij.

Prihaja PsyArXiv

Predodtisni arhiv arXiv je brez dvoma pojem uspešne odprtodostopne prakse. Zdaj se ideja širi tudi v mehke vede; z delom je namreč pričel PsyArXiv, odprtodostopni arhiv psiholoških znanosti. Več o tem na blogu.

Občutljivo ocenjevanje

Ocenjevanje z vrstniki (peer review) je v znanstvenem objavljanju gotovo praksa, ki bi se ji težko odpovedali. Kljub temu se velja ob opozorilih, kot nam jih ponuja Sneha Kulkarni, zamisliti.  

sreda, december 14, 2016

Kam nas pelje splet?

Trenutno berem knjigo Nicholasa Carra "The Shallows: What the Internet is Doing to Our Brains."  In pravkar sem prebral pasus (Kindle loc. 2368): "... To s čimer smo soočeni je v metaforičnem smislu obrat zgodnjih ciljev civilazacije: iz stanja ko smo gojili osebno znanje, postajamo lovci in nabiralci v elektronskem podatkovnem gozdu." Zanimiva, razmisleka vredna misel!  Knjigo pa toplo priporočam.

nedelja, december 11, 2016

Proverbiarium 456

Ieiunus raro stomachus vulgaria temnit.
Lačen želodec redko prezira vsakdanjo hrano.

Ignis aurum probat, miseria viros fortes.
Zlato se preskuša v ognju, pogumni možje v težavah.

Ignorantia iuris nocet. 
Nepoznanje zakona škoduje.

Univerze urejajo odprto dostopnost

Upam, da se bodo naše univerze odzvale na poziv Evropske univerzitetne zveze (European University Association - EUA), da sodelujejo v izdelavi pregleda, kako institucionalno uveljavljajo odprto dostopnost pri objavljanju raziskovalnih del in upravljanju z raziskovalnimi podatki.