sreda, marec 22, 2017

Evropska komisija za Odprto znanost

Evropska komisija je pripravila nov spletni portal za spremljanje odprte znanosti Open Science Monitor. Uvodni stavki predstavljajo projekt: "Odprta znanost predstavlja korak v znanost, ki je sodelovalna, transparantna in dostopna; nastaja v raziskovanju in številne so poti, ki predstavljajo ta del znanstvene evolucije. Open science monitor sledi trendom v področjih s trdnimi in zanesljivimi podatki."

nedelja, marec 19, 2017

Proverbiarium 466

Diliges proximum tuum.
Ljubi svojega bližnjega.

Diligitur nemo, nisi cui fortuna secunda est.
Ljubijo le tistega, ki mu je sreča mila.

Discordia maximae res dilabuntur.
Nesloga pokonča tudi največje stvari. 

Kaj je LibreTexts?

Poznate LibreTexts? Če ne, si preberite ta zapis; priznali boste, da gre za zanimivo rešitev. Seveda je mogoče zanjo najti tudi ugovore, a kot avtor zapisa opozarja je vmes podobna zadrega, kot jo srečujemo pri uporabi Wikipedije v učnem proecesu. Brez izkušnje bo težko izreči dokončno sodbo.   

JSTOR obvešča o e-knjigah

JSTOR je pripravil rastoč spisek e-knjig v odprtem dostopu uglednih založnikov.

Odprtodostopni arhiv Svetovne banke

V okviru World Bank Group deluje tudi digitalni arhiv Open Knowledge Repository, kjer lahko najdete v odprtem dostopu (!) okoli 23.000 knjig in poročil Svetovne banke.

Pregled raziskav o PISA testiranju

Pregledni članek o tem kako so raziskovalne študije o rezultatih Programa mednarodne primerjave dosežkov učenk in učencev PISA uporabljane v načrtovanju nacionalnih izobraževalnih programov med leti 2000 in 2015 v avtorstvu T. N. Hopfenbeckove in sod. najdete v odprtem dostopu v reviji Scandinavian Journal of Educational Reserach. Kogar zanima letna analiza PISA 2015 za Slovenijo, ki jo je pripravil Pedagoški inštitut RS, lahko tudi to najdete v polnem tekstu na spletu.

nedelja, marec 12, 2017

Proverbiarium 465

Mors ultima linea rerum est.
Smrt je zadnja meja stvari.

Mortales laetos vinum facit atque facetos.
Vino naredi ljudi vesele in krasne.

Mortuo leoni et lepores insultant.
Mrtvemu levu se posmehujejo še zajci.

Obvarujmo splet!

Sir Tim Berners-Lee, avtor svetovnega spleta, se v nedavnem zapisu v Guardianu s skrbjo razpiše  o treh poglavitnih pomanjkljivostih, ki ogrožajo splet in nakaže tudi rešitve zanje. Zapisa se je lotil ob 28. obletnici svojega predloga, čutiti pa je, da ga bolj kot obletnica, v pisanje silijo trendi zadnjega leta, ki ogrožajo njegov neprecenljiv opus.

ponedeljek, marec 06, 2017

Družbena omrežja pri študijuSplošna vpletenost v družbena omrežja, v katerih dnevno sodelujemo ima seveda tudi specifične posamične vplive na določene dejavnosti. Nekoliko starejši razmislek Jeffa Dunna v reviji Edudemic o neugodnih in ugodnih vpliv družbenih omrežij v izobraževanju je vsekakor trajno aktualen. Avtor našteje pet neugodnih in pet ugodnih vplivov mreženja na študente, kaj odtehta pa je seveda vsakomur prepuščena presoja:
1. Študent se pretirano osredotoča na informacije, ki mu jih zagotavljajo splet in družbena omrežja, kar seveda pomeni zmanjšan vložek v študij in pomnjenje.  
2. Istočasno spremljanje omrežja ob študiju omejuje učinkovitost osnovnega početja, saj se zmanjšuje koncentriranost zaradi množice informacij, ki jih prinašajo spletni viri.  
3. Več časa kot preživijo študenti na spletu manj imajo prilike za osebno druženje z vrstniki, to pa pomeni izgubo vplivov, ki jih ima osebna komunikacija. Pomembno se zmanjšuje njihova sposobnost ustvarjanja osebnih stikov.
4. Popularnost sodelovanja v družbenih omrežjih in način posredovanja informacij v njih zaradi hitrosti in površnosti zmanjšuje kvaliteto ubesedene misli.   
5. Prenos osebnih podatkov in varljiv občutek anonimnosti zmanjšuje kritičnost do zapisanega v družbenih omrežjih. To pa med drugim lahko pomeni izdajo slabosti, ko npr. to izkoristijo potencialni zaposlovalci, ki analizirajo aplikantove spletno publicirane izdelke.
Med pozitivnimi vplivi pa seveda velja poudariti te:
1. Preko družbenih omrežij se brez dvoma poveča obseg in v določeni meri tudi kvaliteta sodelovanja med študenti. Poveča se hitrost izmenjave informacij, s tem produktivnost in izboljša se delo v skupinah.  
2. Omrežne aktivnosti naučijo študente veščin, ki so koristne v poslovnem svetu; povečujejo obseg stikov med ljudmi in izboljšajo možnosti kariernega zorenja.
3. Pri delu z informacijskimi tehnologijami se študenti dobro seznanijo s opremo, ki jih bo neogibno spremljala vse kasnejše življenje.
4. Predstavitev lastnega profila je veščina, ki je učni proces ne nudi, lahko pa študentom koristno pomaga v kasnejšemu kariernemu predstavljanju na spletu
5. Osvojitev različnih vsebinskih (grafičnih, zvočnih, tekstovnih) medijev na spletu študentom zagotavlja možnosti predstavitve svojega ustvarjanja na spletu in istočasnega pridobivanja sprotnih odzivov vrstnikov, ne nazadnje pa je v pomoč v priložnostih, ko sami splet uporabijo kot poučevalno orodje.  

nedelja, februar 26, 2017

Internet Archive

Saj vem, da večina pozna Internet Archive. Pa vendar si preberite tale zanmiv članek  M. K. Magistadove, ki vam med drugim opiše tudi zgodovino nastajanja tega enkratnega spletnega zaklada. In kot pravi Brewster Kahle, ki je vzpostavil ta arhiv:“Skušamo zgraditi Aleksandrijsko knjižnico, verzija 2."

nedelja, februar 19, 2017

Proverbiarium 464

Cauda de vulpe testatur.
Lisico se pozna po repu.

Causa finita est.
Zadeva je končana.

Cave ne cadas.
Pazi, da ne padeš.

AAAS in Gatesov sklad za OD

Založniška hiša AAAS (American Association for the Advancement of Science) in Gatesov sklad (Bill & Melinda Gates Foundation) sta sklenila dogovor, po katerem bodo dela avtorjev, ki jih financira sklad odprtodostopna v revijah založnika AAAS , npr. Science, Science Advances ipd.  

nedelja, februar 12, 2017

Proverbiarium 463

Pro bono pacis.
V dobro miru.

Pro domo sua.
V svojo korist.

Pro praesenti.
Za sedaj. (Za ta čas.)

Pro praeterito.
Za minulo. (Za preteklo.)

sobota, februar 11, 2017

Bodimo razpravno zmernejši

Tale Edionwejin prispevek o spletnem diskusijskem komuniciranju mi je res všeč; ne, kar strinjam se z njim. Res bi bilo potrebno najti načine, kako razprave v spletnih medijih, tako v družbenih omrežjih kot v spletnih časnikih, narediti tolerantnejše. Pa brez potuhnjene želje po cenzuriranju. Seveda politično temeljene razprave razpihajo žerjavico in ker so seveda ponavljajoče predvolilne "vaje v slogu" sestavina demokratičnega okolja, je različnost v stališčih in nato v izjavah razumljiva. A nova spoznanja o vplivanju na javno mnenje so žal povečala ostrino in priklicala načine zlorabe spletne komunikacije. Tu zadeva zlahka zaide v področje manipuliranja. Edionwejina napotitev, da se posvetimo priporočilom, ki jih ponujajo pri Living Room Conversations vsekakor ni od muh.       

ponedeljek, februar 06, 2017

Arhiv projekta "OA good practice"

V sredini leta 2016 je bil zaključen projekt Open access good practice. Zdaj na JISCovi spletni strani najdete arhiv projetnega materiala, namen objave pa je seznanitev visokošolske srenje z uporabo odprtega dostopa.

nedelja, februar 05, 2017

Quo vadis, Domine?Namesto, da mediji z navajanjem podatkov o naraščanju interesa za prebiranje Mein Kampfa puščajo  v javnosti zaskrbljujoče sporočilo, bi bilo bolje, ko bi se zamislili nad opozorili, ki sta nam jih v svojih delih zapustila Orwell in Huxley in nam jih v spomin kliče sveža komunikacijska praksa spletnega družabnega mreženja. K sreči, če prisluhnemo svežim novicam, Orwellova dela v svetu ponovno dosegajo rekordno prodajo.  Ko prebiram članek o novi niši psihološke znanosti, o psihometriki, me namesto občudovanja predstavljenih dosežkov obhaja preganjavica. Bodo Big Data zadeva, ki nas bo torej poslej določala in nas bodo kreatorji javnega mnenja usmerjali in obvladovali s psihometriko? Poznavalci pomirjajo, da so ta vedenja in tudi praksa na voljo že kar nekaj časa pa niso omogočila bistvene prevlade enega pola nad drugim. Vendarle, kot v fizičnih dosežkih, včasih zelo droben zasuk v vadbenem protokolu lahko prinese temeljite rezultatske premike. In če se ti posledično prelevijo v težko popravljive družbene in ekonomske posledice, je sklenjen krog skrbi najbrž upravičen. Predstavljam si lahko in predvsem bi raje videl, ko bi izjemne intelektualne dosežke, kot je omenjena psihometrika, uporabili npr. v izobraževalne namene, namesto da si jih prilaščajo politiki za svoje manipulativne namene. To pač ni prijeten občutek. In to potem ko smo se še pred nedavnim lahko navduševali nad člankom, ki govori o osupljivem napredku na področju strojnega prevajanja.

Proverbiarium 462

Memoria minuitur, nisi eam exerceas.
Spomin peša, če ga ne vadiš.

Mendaces faciunt, ut ne sibi vera dicientibus credatur.
Lažnivcem se dogodi, da se jim tudi, ko govorijo resnico, ne verjame.

Mendax est furax.
Kdor laže, krade.Portal Sci-GaIA

Evropska skupnost v okviru svojega programa Horizon 2020 organizira nov portal za izgradnjo znanstvene e-infrastrukture za Afriko. Portal s kratico Sci-GaIA je rezultat dosedanjega dela številnih konzorcijskih sodelavcev, ki so pričeli z delom leta 2015 in bi ga naj v letošnjem maju zaključili. 

Švicarji uveljavljajo odprti dostop

Rektorska konferenca švicarskih visokošolskih ustanov je na zadnji dan letošnjega januarja sprejela Strategijo odprtega dostopa. Strategija predvideva, da morajo biti vse publikacije, ki jih financirajo z javnimi sredstvi, v prostem dostopu z letom 2024.

nedelja, januar 29, 2017

Publiciranje v odprtem dostopu

Morda ste se že kdaj vprašali, kakšna je razlika med pogostejšimi oblikami odprtodostopnih arhivov, kot so npr. ResearchGate, Academia.edu in odprtodostopni arhivi tipa repozitorijev. Ni dvoma, vsaka od teh oblik je za raziskovalno srenjo koristna, vendarle pa vam natančnejše branje Fortney/Gonderjevega prispevka razkrije posebnosti, zaradi katerih se boste lažje odločili, katero od odprtodostopnih oblik publiciranja boste izbrali za svoje delo. 

nedelja, januar 22, 2017

Proverbiarium 461

Quia ventum seminabunt, et turbinem metent.
Ker bodo posejali veter in poželi vihar.

Quid faciemus nos?
Kaj naj storimo?

Quid hic statis otiosi?
Zakaj tu stojite brez dela?


Suberjeva knjiga v odprtem dostopu

Na spletni strani "Open Access (the book)" dr. Peter Suber predstavlja svojo knjigo in oblike dostopa do nje, kar vključuje poleg kupljivih klasični knjižnih verzij tudi različne formate spletnega branja, ki so odprtodostopni. Ob tem avtor sem vključuje tudi vse spremembe, dodatke, recenzije in obvešča o prevodih. Kdor se želi kompetentno seznaniti s konceptom odprtega dostopa je to gotovo najbolj zanesljivo po poti branja dela guruja odprtega dostopa.   

ponedeljek, januar 16, 2017

Proverbiarium 460

Bene docet, qui bene distinguit.
Dobro poučuje, kdor dobro razlikuje.

Beneficia non obtruduntur.
Dobra dela se ne vsiljujejo.

Bonis quod bene fit, haud perit.
Kar je storjeno dobrim, ni zgubljeno.

petek, januar 13, 2017

Odprta dostopnost za Obamo

Kot sporočajo pri reviji Science je Obama prvi aktualni ameriški predsednik, ki je objavil članek v njihovi recenzirani reviji. Članek, ki je posvečen tematiki klimatskih sprememb je dostopen tudi v odprtem dostopu, kar je seveda za to revijo posebnost. In posebnost tudi zato, ker je mogoče članek brati tudi kot jasno politično poslanico nasledniku v predsedniški vlogi.

Gatesova podpora odprtemu dostopu

Z letom 2017 je pričelo veljati posebno določilo Gatesove fundacije, da je mogoče raziskave in z njimi povezane raziskovalne podatke, ki jih financira ta sklad, objavljati le v revijah, ki brez omejitev sprejemejajo načela popolnega odprtega dostopa, vključno s takojšnjo dostopnostjo in neomejeno možnostjo uporabe. Tako zaenkrat npr. takih prispevkov ni mogoče objavljati  v revijah kot so NatureScience, New England Journal of Medicine (NEJM) in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Zdaj seveda strokovna javnost čaka, kdo bo prej odnehal, večina jih pričakuje, da to ne bo Gates.