nedelja, oktober 19, 2014

Proverbiarium 362

Ut homost, ita morem geras.
Kakršen je človek, tako se ravnaj.

Utilius est autem absolvi innocentem quam nocentem causam non discere.
Bolje je nedolžnega osvoboditi, kot krivcu ne soditi.

Uti, non abuti.
Uporabljati a ne zlorabljati.

Članki o eboli v odprtem dostopu

Dr. Jonathan Eisen se je malo razjezil ob trenutni plimi odprtih vsebin, ki jih nekateri založniki ponujajo na temo ebole. In dam mu povsem prav, zlasti v njegovi jezi, da nekatere revije zelo selektivno sproščajo tovrstne članke. In posebno gorak je, ker se ne morejo odločiti, da bi z enakimi razlogi sprostili tudi članke, ki zadevajo tuberkulozo, HIV, malarijo in še marsikatero bolezen, kjer število žrtev presega petmestno število. Človek res dobi občutek, da so sedanjo stisko z ebolo in svojo odločitev, da sprostijo članke o njej v odprti dostop revije izkoristile predvsem kot propagandno akcijo, češ “poglejte kako smo mi uvidevni”. 

torek, oktober 14, 2014

Žetveni portal

Trije kampusi kalifornijske Univerze (University of California - UC Irvine, UCLA, and UC San Francisco) vzpostavljajo avtomatski “žetveni” portal za publikacije svojih sodelavcev. Kako deluje portal nam predstavi objava na blogu InfoDocket Geryja Pricea:

“The automated harvesting system will closely monitor publication sources, including public and licensed publication indexes, for any new materials published by UC authors. The system will gather as much information about the publication as possible and will notify the author by email when any have been detected. Author approved publications will then be submitted to eScholarship, where they will be available to the public.” 

(na objavo me je opozoril zapis kolege Pušnika na FB).

sobota, oktober 11, 2014

Proverbiarium 361

Nulla poena sine lege.
Kazni ni brez zakona.

Nullum erit tempus hoc amisso.
Ne bo druge priložnosti, ko bo ta mimo.

Nullus dolor est, quem non longinquitas temporis minuat ac molliat.
Ni je žalosti, ki se ne bi skozi čas zmanjšala in omilila. 

Trajnostnost OD

Na blogu Cristobal Cobo najdemo tehtno razpravo o trajnosti odprtega dostopa in odprte znanosti.

Na Frankfurtskem sejmu 2014 o OD

Na letošnjem Frankfurtskem sejmu so ob velikem interesu obiskovalcev posebnen posvet posvetili tudi odprtemu dostopu.  

Paperity

Dobili smo nov agregator Paperity, ki ponuja akademski in pedagoški srenji različnih disciplin celotne članke v odprtem dostopu. Na voljo sta tudi pripadajoč blog  in twitter portal, ki bosta služila promociji razvoja agregatorja in aktualnemu najavljanju novih vsebin. 

nedelja, oktober 05, 2014

Podpora odprtemu dostopu

Kaj lahko storite, če želite podpreti idejo odprtega dostopa vam svetujeta avtorja zapisa na EFF.

In: vsega dva tedna nas ločita od letošnjega Tedna odprtega dostopa, zato sledite dogajanju na spletni strani OA Week 2014. Ter ne pozabite na dogajanje v Ljubljani (ni slučajno umeščeno v ta teden!)

Knjige v odprtem dostopu

Gotovo boste v naboru Open Humanities Press našli kakšno zanimivo knjigo zase. In dela so v odprtem dostopu!

Proverbiarium 360

Atrocitati mansuetudo est remedium.
Za surovost je zdravilo blagohotnost.

Audaces fortuna iuvat.
Pogumnim pomaga sreča.

Audacter calumniare, semper aliquid haeret.
Pogumno klevetaj, vedno se nekaj prime.

Prihodnost monografij v znanosti

Zelo berljivo razmišljanje Ellen Collins o prihodnosti monografij v akademskem svetu. Sestavek, ki je podprt tudi z raziskovalnimi podatki o navadah avtorjev in uporabnikov monografij ter z nakazanimi rešitvami za prihodnost.

O odprtodostopnih učbenikih

Zagovorniki odprtega dostopa bodo brez dvoma z zanimanjem prebrali prispevek o odprtodostopnih učbenikih na blogu Forword Reviews. Vsekakor so koristne besede, ki utemljujejo razloge čemu se (naj) učitelji/avtorji odločajo za to obliko ponudbe svojih učbenikov. Seveda pa je za urednike portalov, kjer se taka ponudba pojavi, pomembno, da skrbno presodijo ustreznost takih tekstov.       

Promocija znanosti v družbenih omrežjih

Vsekakor bi zelo priporočil vsem, ki želite promovirati znanstvene ali strokovne vsebine (lastne ali tuje) v Twitterju in na blogih (velja pa najbrž tudi za druga družabna omrežja), da si preberete zapis na SciLogs.

nedelja, september 28, 2014

Proverbiarium 359

Venit post multos una serena dies.
Po mnogih je prišel jasen dan.

Venter praecepta non audit.
Trebuh ne posluša ukazov.

Verba movent, exempla trahunt.
Besede premikajo, primeri vlečejo.

Vzpodbuden premik!

Nature Communications bo kot kaže prva revija iz hiše Nature, ki bo v celoti postala SAMO odprtodostopna revija. Odlično!

petek, september 26, 2014

Kardashian index

Nedavno je veliko prahu dvignil t.i. Kardashian index (KI), ki ga je malce hudomušno predlagal genomik Neil Hall  in primerja število sledilcev na Twitterju  posameznega znanstvenika s številom njegovih pridelanih citatov. Revija Science je šalo nadaljevala s pripravo spiska 50 znanstvenikov in njihovih KI. Prva tri mesta si delijo astrofizik Neil deGrasse Tyson, fizik Brian Cox in biolog Richard Dawkins.

nedelja, september 21, 2014

Odprti dostop, ko ga dodatno osvetlimo.

Prispevek “Policy Design and Implementation Monitoring for Open Access” na blogu PLOS Opens toplo priporočam v branje, saj pove marsikaj o politiki odprtega dostopa v luči akademskega objavljanja.  Najdemo koristne namige, kako se znajti v novi, odprti praksi dostopnosti razsiskovalnega opusa, ki so zanimivi za različne vrste uporabnikov: za razsikovalne vrstnike, za študente in seveda raziskovalce, ki iščejo pobude za svoje delo.

Proverbiarium 358

Nondum perrupimus omnes difficultates.
Še nismo premagali vseh težav.

Non eadem sunt cunctis grata.
Ni vsem vse enako prijazno.

Non est paupertas…habere nihil.
Ni revščina …ničesar ne imeti.

Zaostritev obveze objavljanja v OD

Dve največji fundaciji, ki financirata raziskave v medicinskem področju, ameriška NIH in britanska Wellcome Trust, sta že pred časom uvedli vezavo financiranja na obvezo objavljanja prispevkov v odprtem dostopu (OD).  Doslej so to svojo pobudo uveljavljali zelo prizanesljivo, zdaj pa so se odločili za nekoliko ostrejšo politiko. Poslej bodo neupoštevanje obveze kaznovali z odvzemom financiranja, kot to lahko preberemo med novičkami v reviji Nature