nedelja, maj 15, 2016

F1000 Research

F1000 Research je platforma odprte znanosti za objavljanje člankov, posterjev in prezentacij, ki obravnavajo znanstvene, translacijske in klinične raziskave v naravoslovju in medicini. Po objavi so članki prepuščeni v odprto sovrstniško presojo (peer revirew).  Na primeru vzorčnega članka J. P. Tennanta in sod. o odprtem dostopu si je mogoče ogledati način objave in ocenjevanja. 

Podatkovna baza prispevkov v OD

Na spletnem naslovu TIM2 - Library Laboratory lahko preiskujemo prispevke v revijah odprtega dostopa. Podatkovno bazo so razvili na avstralski University of Southern Queensland in je trenutno na voljo v beta verziji pa vsebuje že 16 milijonov vnosov.

Proverbiarium 431

Si vis amari, ama!
Če hočeš biti ljubljen, ljubi!

Si vis pacem, para bellum.
Če želiš mir, se pripravljaj na vojno.

Stat tibi in corde silex.
V srcu imaš kamen.

285 ustanov ugovarja novi Elsevierjevi politiki OD

Novim, zaostrenim pogojem uporabe člankov, ki so objavljeni v Elsevierjevih revijah, v odprtem dostopu (OD), ostro ugovarja 285 raziskovalnih in izobraževalnih ustanov po svetu s podpisom posebne izjave.

Zlasti je nerazumno podaljševanje t.i. embargo obdobja, to je časa od objave prispevka do njegovega prehoda v OD. Kakršnokoli omejevanje dostopnosti je v temeljnem nesoglasju s ključno idejo OD, ko naj aktualno znanje vzpodbuja k ustvarjanju novega znanja. Zato naj ne bo cilj zgolj zmanjševanje embarga, ampak njegova ukinitev. 

nedelja, maj 08, 2016

Proverbiarium 430

Sacra populi lingua est.
Jezik je narodu svet(inja).

Saepe mora remedium est mali.
Pogosto je odlašanje zdravilo proti težavam.

Saepe tulit lassis sucus amarus opem.
Pogosto je utrujenim dobro del tudi grenak sok.

Zaostajanje akademskega sveta

Citiram zadnji stavek iz zanimivega članka v reviji Forbes:  "...fascinanten je komentar, da se akademski svet, iz katerega izvira sodobni splet, najbolj upira spremembam in je med zadnjimi pri osvajanju internetne revolucije." Avtor Leetaru se sprašuje (in skuša tudi odgovoriti), zakaj akademsko okolje ne sprejema odprtega dostopa.

nedelja, maj 01, 2016

Proverbiarium 429

In audaces non est audacia tuta.
Proti pogumnim ni dovolj pogum.

In alium quendam orbem delatus sibi videbatur.
Zdelo se mu je, da je prestavljen  v drug svet.

In bonum virum non cadit mentiri.
Časten mož ne laže.

Ozadje piratskih arhivov

Justin Peter na zanimiv način osvetli ozadje nastajanja piratskih arhivov, ki pretresajo znanstveni založniški svet. V prispevku najdemo tudi povezavo do obsežne analize tematike izpod peresa Johna Bohannona, ki je bila objavljena v reviji Science in kjer najdemo še dodatne koristne povezave do branja o aferi, ki trenutno buri znanstveno srenjo. Objavljena pisanja predstavijo tudi pomembnost rešitev, ki jih za stvar znanstvene dostopnosti prinaša odprti dostop (OD), a istočasno opozarjajo tudi na negativne posledice "obvoznega" nelegalnega dostopa do znanstvene ustvarjalne dediščine za projekt OD. Ne glede na sporno odtujitev avtorskih pravic, ki jo piscem vsiljujejo komercialni založniki. 

nedelja, april 24, 2016

Proverbiarium 428

Taciturnior est statua.
Je bolj molčeč od kipa.

Taedium praesentium.Nezadovoljstvo s sedanjim stanjem.

Tam deest avaro, quod habet, quam quod non habet.Skopuhu manjka tako tisto kar ima, kot tisto, česar nima.

Nizozemska podpora OD široko odmeva

Celo reviji Science se je zdelo vredno, da poudari pogum Nizozemske, ki je s prevzemom predsedovanja Evropski uniji med prednostnimi poudarki posamičnih politik za prioriteto v znanosti izbrala promocijo odprtega dostopa, kot sem na to opozoril že v januarju.  

Administracija v podporo odprtemu dostopu.

V letos sproženi iniciativi ameriške administracije Cancer Moonshot, za katero stoji sam podpredsednik Joe Biden, je posebne pozornosti vredna tudi izrecna podpora odprtemu dostopu. Pravzaprav v najširšem kontekstu, s podporo odprtim podatkom, odprti znanosti in kar gre zraven, kot to preberemo v SPARCovem prispevku.

ponedeljek, april 18, 2016

Proverbiarium 427

Exemplis discimus.
Na primerih se učimo.

Exercitatio artem parat.
Vaja zagotavlja spretnost.

Ex fructibus eorum cognoscetis eos.
Po njihovih plodovih jih boste prepoznali.

Odprti dostop tudi za laične uporabnike

Zanimiv prispevek v podporo odprtemu dostopu (OD) najdemo v zapisu na blogu Martin Paul Eve, kjer avtor v zagovor OD predstavi tezo, da so lahko bralcu zanimive in ne nazadnje koristne tudi vsebine, ki na videz ležijo zunaj njegove strokovnega profila. Tako je lahko strokovna literatura  z medicinskega področja še kako pomembna tudi za strokovnjaka literarnih ved, ko se ta znajde v zdravstvenih težavah in si zanje želi oblikovati lastno presojo strokovnih tekstov s tega področja.

Na podoben način in v podporo gornjega avtorja opiše svojo izkušnjo in potrebo po odprtem dostopu do medicinske strokovne literature tudi bloger McBlawg.           

nedelja, april 10, 2016

Proverbiarium 426

Duabus sedere sellis.
Sedeti na dveh stolih.

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
Usoda vodi tistega je voljan in vleče tistega, ki ni.

Dulce bellum inexperto.
Vojna je prijetna tistemu, ki je ni izkusil.

"Peer review" v odprtem dostopu

Projektna skupina Open Scholar se je odločila oblikovati servisno storitev, s katero bo mogoče nadgraditi institucionalne repozitorije odprtega dostopa z možnostjo vrstniškega ocenjevanja (peer review). Tega bodo zagotavljali vabljeni ali prostovoljni ocenjevalci, s tem pa bo odprtodostopnim publikacijam, predvsem tistim, ki niso bile vključene v revijalne ocenjevalne rutine, mogoče zagotoviti dodaten atribut kvalitete. 

nedelja, april 03, 2016

Proverbiarium 425

Vox faucibus haesit.
Beseda se mu je zataknila v grlu.

Vox populi, vox dei.
Ljudski glas je božji glas.

Vulpes pilum mutat, non mores.
Lisica menja dlako, nravi ne.


UCL je OD

University College London Press (UCL Press) je prva britanska univerzitetna založba, ki svojo knjižno in žurnalistično produkcijo od lanskega leta ponuja v odprtem dostopu

Kako "odprt" je OD?

Pri SPARC nam ponujajo orodje za preverjanje stopnje odprtosti revij/člankov v odprtem dostopu. Open Access Spectrum Evaluation Tool količinsko in opisno ovrednoti posamezne kategorije pravic za posamezno revijo: pravice bralca, licenčne pravice, avtorske pravice, kvaliteto odložišč in kvaliteto zapisa.

torek, marec 29, 2016

Proverbiarium 424

Est quaedam flere voluptas.
Tudi jok je neke vrste užitek.

Est quidquid in rebus.
Je nekaj na stvari.Et ab hoste doceri.
Tudi od sovražnika se je mogoče česa naučiti.

Raziskovalni paraziti ali simbionti?

V zadnjem času se je tako v klasičnih kot v spletnih medijih pojavila razprava o tem v kolikšni meri so v iskanju novih spoznanj uporabni raziskovalni podatki iz t. i. odprtodostopnih (OD) podatkovnih baz. V ta sklop gredo podatki, ki jih kot ločen, spremljajoč material objavljajo (zaenkrat sicer še redki) raziskovalci v novih, večinoma OD revijah in podatki farmacevtskih podjetij, ki velikokrat podatke kliničnih raziskav odlagajo v posebnih (OD) platformah oz. repozitorijih. Domiselni raziskovalci lahko te podatke znova presodijo in se morda s postavitvijo nove hipoteze in njenim preverjanjem dokopljejo do novih spoznanj. Nekateri zaskrbljeni raziskovalci so temu pojavu skušali nadeti ime "raziskovalni paraziti" in želijo preusmeriti to početje v nadzorovan, sodelovalen projekt, kot ga prakticirajo omenjene farmacevtske platforme. No pokazalo se je, da je ob sicer bogati ponudbi takih podatkov takšno "vzporedno" raziskovanje, katerega praksa je pravzaprav vgrajena v idejo odprte znanosti, minorna in da je škoda, da je tako. Razprava na Twitter platformi pod hashragom #iamaresearchparasite  je dokaz, da je obkladanje s pejorativnimi nalepkami morda  slaba usluga za razmah take raziskovalne prakse. Zlasti, ker se tako učinkoviteje porablja javni raziskovalni denar na eni strani (isti podatki dajo več rezultatov), na drugi strani pa se, kar zlasti velja za analizne podatke testnih kliničnih raziskav, po tej poti s spoštovanjem priklonimo pacientom, ki so se prostovoljno vključili v klinično testiranje.                 

nedelja, marec 20, 2016

Proverbiarium 423

Amici vitia noveris, non oderis.
Prepoznaj prijateljeve napake, a jih ne sovraži.

Amicus certus in re incerta cernitur.
Pravega prijatelja spoznamo v težavah.

Amicus fidus rarus.
Zvest prijatelj je redek.

Open Citation Index

Pojem indeksa citiranja nas spremlja vse od časov, ko je E. Garfield s svojim delom utemeljil praktično uporabo scientometrije, tako da je s spremljanjem pogostosti ponovne rabe raziskovalnih spoznanj omogočil presojo njihovega vpliva na raziskovalno srenjo. Potem ko je z Web of Science uveljavil to merilo, so se mu kmalu pridružile različne druge storitve in servisi s podobnim ciljem: Google Scholar, PubMed, Scopus in dr. Razlike med njimi so tako v obsegu zajemanja podatkov, kot tudi v dostopnosti virov. Nedavno so se zato pri OpenScience odločili, da se bodo pri indeksiranju virov posvetili predvsem tistim, ki so v odprtem dostopu. Nastal je Open Citation Index, ki zajema podatke predvsem iz PubMed Central in arXiv in pri katerem skušajo s izboljšanjem algoritma spremljanja virov iskati ne zgolj podatek, kolikokrat se ti uporabljajo, ampak tudi kako so uporabljeni.

nedelja, marec 13, 2016

Proverbiarium 422

Quales quisque sibi natos eduxit, habebit.
Vsakdo bo imel otroke takšne, kot jih bo vzgojil.

Qui bene distinguit, bene docet.
Kdor dobro razlikuje, dobro poučuje.

Qui cito dat, bis dat.
Kdor hitro da, dvakrat da.
Nekonvencionalni Sci-Hub

Piratski odprtodostopni poskus Sci-Hub seveda še vedno buri duhove. Prah dviga sam po sebi, kot lahko to preberemo v medijih, prah dvigajo napovedane sodnopravne posledice in temperaturo dvigajo tudi odmevi  podpornikov OD, kot se je to zgodilo z izjavo dr. Suberja.

nedelja, marec 06, 2016

Proverbiarium 421

Vitam regit fortuna, non sapientia.
Z življenjem upravlja sreča, a ne modrost.

Vitia erunt, donec homines.
Napake bodo, dokler bodo ljudje.

Vitiis nemo sine nascitur; optimus illest, qui minimis urgetur.
Nihče se ne rodi brez napak; najbolje je tistemu, ki jih ima najmanj.(Skoraj) zastonjske akademske revije

Članek o poskusih uglednega matematika Timothyja Gowersa, ki se trudi sesuti monopolno pozicijo velikih založb znanstvenega tiska, in je objavljen v reviji Vox sicer ne prinaša sporočila o vzpodbudnih uspehih njegove kampanje, ponuja pa dober pregled ozadja odprtega dostopa in tudi primere različnih vzporednih poskusov olajšanja prostega dostopa do znanstvenega tiska brez embarga. Gowers z vložkom svoje matematične ekspertize in tudi z realnim poskusom izdaje nove revije dokazuje, da je lahko objavljanje znanstvenega opusa praktično zastonj in da pravzaprav vse temelji na pripravljenost znanstvene srenje, da bi bolj zaupala v nove, spletne medijske rešitve.         

nedelja, februar 21, 2016

Proverbiarium 420

Non est pax impiis.
Zlobni nimajo miru.

Non est propheta sine honore, nisi in patria.
Ni preroka brez časti, razen v domovini.

Non fucata, sed est simplex oratio veri.
Beseda resnice ni kičasta, ampak enostavna.

Tudi EUA podpira odprti dostop

Evropsko univerzitetno združenje - European University Association (EUA), ki združuje več kot 800 univerz v 47 državah je 4. februarja letos objavilo publikacijo "Roadmap on Open Access to Research Publications" v podporo odprtemu dostopu.

nedelja, februar 14, 2016

Proverbiarium 419

Omnia sunt hominum tenui pendentia filo.
Vse človeško visi na tanki niti.

Omnia sunt inter eos communia.
Pri njih je vse skupno.

Omnia determinatio est negatio.
Vsako omejevanje je zanikanje.

Tekstovno in podatkovno rudarjenje

Tekstovno in podatkovno rudarjenje je vznemirljiva možnost, ki nam jo omogoča uporaba računalniške tehnologije in je veliko upanje prihodnjega razvoja odprte znanosti. Javno in komercialno založništvo znanstvene publicistike bi naredilo največjo uslugo razvoju znanosti, ko bi le omogočili nemoten dostop do virov, kot učinkovito predlaga Michael Eisen.

Piratski projekt dostopa do znanstvene publicistike

Zelo radoveden sem, kakšna bo usoda projekta Sci-Hub, ki ga avtorji promovirajo kot: "...prva piratska spletna stran na svetu, ki naj zagotovi splošen in javen dostop do desetin milijonov raziskovalnih člankov...". 

14 obletnica BOAI

Peter Suber nas je spomnil, da je danes 14. obletnica Budipeštanske iniciative odprtega dostopa (BOAI). (Pa še srečen Valentinov dan nam je, bralcem, voščil in temu se lahko samo pridružim!)

ponedeljek, februar 08, 2016

Proverbiarium 418

Magnus gubernator et scisso navigat velo.
Dober krmar vozi tudi s strganim jadrom.

Mala ultro adsunt.
Zlo pride samo od sebe.

Male partum, male dilabuntur.
Nesrečno pridobljeno, nesrečno izgubljeno.

Prost dostop do literature o virusu Zika

S. Curry je v svojem Twitter zapisu sprožil zanimivo vprašanje:"Zdaj ko je WHO deklarirala za javno zdravstveno grožnjo, ali bodo založniki sprostili te raziskovalne prispevke v odprti dostop?" Njegov zapis je sprožil zanimive in uporabne komentarje.