nedelja, avgust 23, 2015

Proverbiarium 397

Omnes una manet nox.
Vse nas čaka ena noč.

Omne trinum bonum.
Vse trojno je dobro.
(Blizu temu je naš "V tretje gre rado").

Omnia ad manus succedunt.
Vse (mi) uspeva.

Največja samostanska knjižnica na svetu.

Za največjo samostansko knjižnico na svetu velja knjižnica benediktinskega samostana v mestu Admont na avstrijskem Štajerskem. Knjižnica je umeščena v izjemno arhitekturno zapuščino, ki je bila končana v 18. stol. Knjižnična zbirka vsebuje 200.000 volumnov, med njimi tudi 1.4000 rokopisov, med katerimi so najstarejši iz 8. stol in 530 ikunabul (knjig natisnjenih pred letom 1500). In vse to imamo v soseščini.

Da OD ne bo zardeval

Da zagovorniki odprtega dostopa (OD) ne bomo zardevali in da ne bo podoba OD ogrožena, je prav, da smo pozorni, kaj se v dogaja v ozadju tega gibanja in njegove prakse. Odprtost je namreč izzvala apetite po lahkem zaslužku in na tržišču se obilno pojavljajo novi založniki, ki jim pa kvaliteta objavljenega materiala ni pomembna. Pred časom sem o tem že pisal. Ne bo odveč kdaj pa kdaj pogledati na blog Jeffreya Bealla, ki učinkovito opozarja na stranpoti OD in t.i. predatorske revije tudi razgalja. 

sobota, avgust 15, 2015

Proverbiarium 396

Facile volentem trahas.
Lahko je pritegniti tistega, ki je voljan.

Facilius est de alienis iudicare quam de suis.
Lažje je o tujem soditi kot o svojem.

Facit experientia cautos.
Izkušnja naredi (ljudi) previdne. 

OD projekt CollabraKot lahko preberemo v novi številki e-revije InfoDocket je založba University of California Press (UCP)  sprožila dve iniciativi v podporo odprtega dostopa. Iniciativa Collabra bo namenjena objavljanju raziskovalnih člankov v modelu odprtega dostopa in odprtega vrstniškega ocenjevanja (open peer review), iniciativa Luminos pa objavljanju monografij. V projektih najdemo tudi dodatne pobude za popularizacijo odprtodostopne znanstvene publicistike. Avtorji bodo vplačevali dovolj ugoden prispevek za objavo (author processing charge - APC) v višini 875 US$, ki bo namenjen stroškom priprave, objave in ocenjevanja dela. Ocenjevalci bodo vnaprej plačani za svoje delo, pri čemer pa lahko zaslužen denar tudi podarijo za različne oblike promocije odprtega dostopa. O vsem si lahko preberete več na spletni strani projekta Collabra in na njihovem blogu.  

Odprti dostop pri Elsevierju

Podrobnosti o tem, kako je mogoče objavljati članke v odprtem dostopu pri založbo Elsevier najdete v njihovi publikaciji Your Guide to Publishing Open Access with Elsevier.

sobota, avgust 08, 2015

Proverbiarium 395

Vina parant animos.
Vina dajejo pogum.

Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis.
Zmagati znaš, Hanibal, zmage izkoristiti ne znaš.

Vincit amor quemque, sed numquam vincitur ipse.
Ljubezen premaga vsakogar, le sama ni nikoli premagana.

Je odprti dostop zarota?

O tem ali je odprti dostop (OD) morda zarota evropskih socialistov proti komercialnemu založništvu (kot naj bi trdil Jeffrey Beall) si preberite razmišljanje na blogu SciELo in Perspective. Ali gre za tehtne pomisleke ali samo za obračunavanje med citiranim avtorjem in eno od OD založb tretjega sveta, si skušajte ustvariti sliko sami.

Odprti dostop v blogih

Da blogarija nikakor ni v odmiranju in da odprti dostop ni muha enodnevnica dokazuje ta seznam blogov o odprtem dostopu. In naj vam prišepnem, da na tem seznamu kakšen blog tudi manjka :)

sreda, avgust 05, 2015

O učinkoviti znanstveni metriki

Angleški visokošolski investicijski svet (Higher Education Funding Council for England - HEFCE) predstavlja poročilo neodvisne presoje vloge metrike v vrednotenju in upravljanju znanosti pod imenom "Ocenjevalno plimovanje" (The Metric Tide), ki je prostodostopno dosegljiva. Vsekakor dobrodošla analiza presojanja kvalitete znanstvenega snovanja. 

torek, avgust 04, 2015

Kako se seznaniti z odprtim dostopom

K mehki seznanitvi s tematiko odprtega dostopa in odprte znanosti koristno pripomorejo "vodiči" po projektu, ki jih je pripravil OpenAIRE. In priporočljivo je slediti tudi OpenAIRE Blog.  

nedelja, avgust 02, 2015

Proverbiarium 394

Quantulum enim studiis impertimur?
Zakaj (se) tako malo posvečamo učenju?

Quantum potes, tantum aude.
Toliko si drzni, kolikor zmoreš.

Quasi re bene gesta.
Kot da vse je dobro opravljeno.

"Nova" vloga knjižnic

V državah, kjer postaja prostodostopno objavljanje raziskovalnih del avtorska obveza, npr. v Vel. Britaniji, v ZDA in slej ko prej tudi v EU, se univerzitetnim knjižnicam obeta nova naloga: nuditi raziskovalcem pomoč pri objavljanju v odprtem dostopu.  

Dostopno slikovno bogastvo


Britanska knjižnica (British Library - BL) je preko portala Flickr sprostila več kot milijon slik iz 17., 18. in 19. stol., ki jih je digitaliziral Microsft, nato pa prepustil BL, da jih dajo v javno rabo. Zbirka vsebuje najrazličnejše tematske sklope: zemljevide, geološke diagrame, ilustracije, satirične slike, dekorativen pisemski material, panoramske slike, stenske poslikave in drugo.
We have released over a million images onto Flickr Commons for anyone to use, remix and repurpose. These images were taken from the pages of 17th, 18th and 19th century books digitised by Microsoft who then generously gifted the scanned images to us, allowing us to release them back into the Public Domain. - See more at: http://britishlibrary.typepad.co.uk/digital-scholarship/2013/12/a-million-first-steps.html#sthash.pJXBdGy3.dpuf
We have released over a million images onto Flickr Commons for anyone to use, remix and repurpose. These images were taken from the pages of 17th, 18th and 19th century books digitised by Microsoft who then generously gifted the scanned images to us, allowing us to release them back into the Public Domain. - See more at: http://britishlibrary.typepad.co.uk/digital-scholarship/2013/12/a-million-first-steps.html#sthash.pJXBdGy3.dpuf
We have released over a million images onto Flickr Commons for anyone to use, remix and repurpose. These images were taken from the pages of 17th, 18th and 19th century books digitised by Microsoft who then generously gifted the scanned images to us, allowing us to release them back into the Public Domain.
The images themselves cover a startling mix of subjects: There are maps, geological diagrams, beautiful illustrations, comical satire, illuminated and decorative letters, colourful illustrations, landscapes, wall-paintings and so much more that even we are not aware of.
- See more at: http://britishlibrary.typepad.co.uk/digital-scholarship/2013/12/a-million-first-steps.html#sthash.pJXBdGy3.dpuf
We have released over a million images onto Flickr Commons for anyone to use, remix and repurpose. These images were taken from the pages of 17th, 18th and 19th century books digitised by Microsoft who then generously gifted the scanned images to us, allowing us to release them back into the Public Domain.
The images themselves cover a startling mix of subjects: There are maps, geological diagrams, beautiful illustrations, comical satire, illuminated and decorative letters, colourful illustrations, landscapes, wall-paintings and so much more that even we are not aware of.
- See more at: http://britishlibrary.typepad.co.uk/digital-scholarship/2013/12/a-million-first-steps.html#sthash.pJXBdGy3.dpuf
We have released over a million images onto Flickr Commons for anyone to use, remix and repurpose. These images were taken from the pages of 17th, 18th and 19th century books digitised by Microsoft who then generously gifted the scanned images to us, allowing us to release them back into the Public Domain.
The images themselves cover a startling mix of subjects: There are maps, geological diagrams, beautiful illustrations, comical satire, illuminated and decorative letters, colourful illustrations, landscapes, wall-paintings and so much more that even we are not aware of.
- See more at: http://britishlibrary.typepad.co.uk/digital-scholarship/2013/12/a-million-first-steps.html#sthash.pJXBdGy3.dpuf

sobota, julij 25, 2015

Proverbiarium 393

Ex alieno incommodo suam petere occasionem.
V tuji nesreči iskati zase ugodno priložnost.

Exanclare omnes labores.
Pretrpeti vse napore.

Exempla docent.
Zgledi nas učijo.

S kooperativo v odprti dostop

The Public Knowledge Project je z zajetnim finančnim hrbtom MacArthur Foundation pričel dveletno Open Access Publishing Cooperative študijo, v kateri želi z aktiviranjem deležnikov preveriti možnosti oblikovanja kooperativ, v katerih bi se povezale knjižnice, revije, znanstvena združenja, založbe in drugi zainteresirani v vzdržnem odprtodostopnem modelu znanstvenega publiciranja.

Velterop o bojkotu VSNU

V svetu jih ni veliko, ki bi poznali znanstveno založništvo bolje kot Jan Velterop. Svojo založniško kariero je začel pri Elsevierju, bil krajši čas pri založniški hiši revij Nature, sledove pa je pustil tudi pri založbi Springer. Razen tega je pomembno sodeloval pri oblikovanju budipeštanske Open Access iniciative in pomagal je pri ustvarjanju BioMed Central založbe odprtega dostopa. Nedavno  se je na blogu SciELO in Perspective oglasil s kritičnim komantarjem k najnovejšemu nizozemskemu bojkotu velikih založb (o tem tudi >tukaj)   

Olajšano iskanje odprtodostopnih publikacij v Scopusu.

29. julija bo Scopus pričel objavljati kazalo revij s statusom odprtega dostopa, ki jih spremlja. Tako bo mogoče hitreje prepoznati odprtodostopne publikacije. Velja opozoriti, da je med pribl. 21.000 aktivnimi revijami, ki jih indeksira Scopus, trenutno že 3.785 takih, ki imajo tak status.