sobota, avgust 20, 2016

Proverbiarium 442

Accidere ex una scintilla incendia passim.
Iz ene iskre nastane vseobči požar.

Accidit in puncto, quod non speratur in anno.
Zgodi se v trenutku, česar se ne nadejaš v (vsem) letu.

Accipere quam facere praestat iniuriam.
Bolje je krivico sprejeti kot storiti.

Kaj je ContentMine?

ContentMine je neprofitna organizacija, ki jo je s pomočjo donatorskih projektnih sredstev ustanovil dr Peter Murray-Rust in je namenjena promociji in izobraževanju v tekstovnem in podatkovnem rudarjenju v znanstveni literaturi.

NASA gre v odprti dostop

NASA se je odločila, da bo z jesenjo zagotovila javen dostop do vrstniško ocenjenih člankov, ki so rezultat lastnega financiranja agencije. Za ta namen bo uporabila odložišče NASA PubSpace, ki bo gostovalo v arhivski bazi PubMed Central.

ponedeljek, avgust 15, 2016

Proverbiarium 441

Accipe quale datur, si cupis esse satur.
Sprejmi kot ti je ponujeno, če želiš biti sit.

Accipe quod tuum, alterique da suum. 
Vzemi, kar je tvoje, a drugemi daj njegovo.

Accipitri columbas credere.
Zaupati golobe jastrebu. 

Članki v OD so v citiranosti v prednosti

V krajši objavi svoje raziskave É. Archambault in sod. znova ugotavljajo, da spremlja članke, ki so objavljeni v odprtem dostopu (OD) jasna prednost v njihovi citiranost, kar še zlasti velja za prispevke, ki so objavljeni po zeleni poti OD.

Poročilo UH o poteh prehoda v odprti dostop

Knjižnica na Univerzi Harvard (UH) je objavila obsežno raziskovalno poročilo "Converting Scholarly Journals to Open Access: A Review of Approaches and Experiences" izpod peresa D. Solomon-a, J. M. Laakso-a in Bo-Christer Björk-a.

nedelja, avgust 07, 2016

Proverbiarium 440

Diliges amicum tuum sicut te ipsum.
Spoštuj svojega prijatelja kot samega sebe.

Dimidium facti, qui coepit, habet.
Pol dela je že opravil, kdor prične.

Discere non est vitiosum, sed ignorare. 
Napaka ni učenje, ampak neznanje.  Platforma ScienceOpen

ScienceOpen je prostodostopno raziskovalno omrežje za posredovanje in vrednotenje znanstvenih informacij. Zbirajo odprtodostopne prispevke iz različnih področij in jih posredujejo v komentiranje in diskusijo. Prispele manuskripte bodo objavljali v odprtem dostopu in jih ovrednotili v transparentnem postopku poobjavnega vrstniškega ocenjevanja (Post-Publication Peer Review process).

Pravkar je objavljen  prispevek "Raziskovalne prakse in ugotavljanje raziskovalne slabe prakse" (Research practices and assessment of research misconduct), ki je namenjen odprti presoji.

Razvrščanje univerz (po tehničnih vsebinah)

V reviji THE lahko najdemo razvrstitev univerzitetnih tehničnih programov, kot jih predlaga šanghajska lestica za leto 2016. V kemijskem inženirstvu, v inženirstvu materialov ter v mehanskem inženirstvu je vodilna ameriška MIT, v gradbenem inženirstvu Univerza Purdue, v elektro in elektronskem inženirstvu ter v okoljskem inženirstvu Univerza Stanford in v elektroenergetskem inženirstvu kitajska Univerza  Tsinghua.