nedelja, februar 23, 2014

Prisluhnite razlagi o odprtem dostopu

Nick Shockey in Jonathan Eisen sta ob pomoči izjemne risane animacije Jorgeja Chama pripravila simpatično razlago in razpravo o odprtem dostopu v znanstvenem publiciranju.  Resničen užitek!

Copernicus Publications

Copernicus Publications (CP) je založnik vrhunske znanstvene literature od leta  1994, objavljajo pa v odprtem dostopu od leta 2001. Tega leta so tudi pričeli z inovativnim dvofaznim načinom javnega vrstniškega ocenjevanja  (peer review).  Tako sestavljata njihove publikacije z javno presojo (public peer-review) ocenjena revija in diskusijski forum s prispevki interaktivne javne presoje objav.  CP revije so primerjalno vrednotene s štirimi dejavniki vpliva: Thomson Reuterjevim dejavnikom vpliva (IF), Thomson Reuterjevim dejavnikom vpliva za pet let, s SCOPUSovim SNIP (Source Normalized Impact per Paper) in SCOPUSovim SJR (SCImago Journal Rank).

Proverbiarium 334

Ultra alterum tantum.
Več kot še enkrat toliko.

Ultra posse nemo obligatur.
Nihče ni obvezan, da stori nemogoče.

Umbram suam metuit.
Boji se (tudi) svoje sence.

sreda, februar 19, 2014

Royal Society Open Science

Britanska Kraljeva družba (Royal Society – RS), nacionalna znanstvena akademija VB,  je že doslej podpirala odprti dostop (OD) do svojih znanstvenih publikacij, tako da omogoča zlati OD do publikacij v tiskani obliki in s posebnim poudarkom na reviji Open Biology, ki izhaja zgolj v spletni obliki. Zdaj RS najavlja, da bo  pričela z izdajanjem revije  Royal Society Open Science, s katero bo pokrila celotno področje naravoslovnih in matematičnih znanosti. Posebno zanimiva je odločitev, da bodo po želji omogočili tudi odprto presojo prispevkov (open peer review) in da bo  mogoče objavljati tudi članke, ki vsebujejo negativne rezultate. V krajšem začetnem obdobju bo nova revija opustila avtorske prispevke za objavo, avtorjem pa, kot za vse svoje objave RS v odprtem dostopu, omogoča ohranjanje avtorske pravice po licendi CC 3.0.  

sobota, februar 15, 2014

Science Advances

American Association for the Advancement of Science (AAAS), založba, ki izdaja vrhunsko revijo Science napoveduje za začetek prihodnjega leta revijo Science Advances, ki bo samo digitalna in bo objavljala aktulne vsebine iz naravoslovja, inženirstva tehnologije, matematike in socialnih ved.

Proverbiarium 333

More maiorum.
Z navadami prednikov.

Mors sceptra ligonibus aequat.
Smrt izenačuje žezla in motike.

Mors sola fatetur, quantula sint hominum corpuscula.
Edino smrt pokaže, kako slabotna so človeška telesca.

PLOS Opens

V naboru blogov, ki jih pripravlja založnik odrtega dostopa PLOS smo dobili nov blog PLOS Opens. Obravnavali bodo najširši vidik odprtodostopne paradigme: odprte vire, odprte podatke, odprte standarde, odprte preglede in podobno. Težišče bo na spremljanju trendov, kako se znanstveno publiciranje spreminja in kako naj bi se spreminjalo v prihodnje.

De Gruyter Open

Zanimivo postaja, kako skuša vse več komercialnih založnikov znanstvenih publikacij formalizirati svoje poskuse odprtodostopnega publiciranja. Tako bo zdaj tudi založba De Gruyter  svoje publikacije, ki jih izdajajo v odprtem dostopu, ponujala z “blagovno znamko” De Gruyter Open, kot to sporoča revija Research Information.

sobota, februar 08, 2014

Proverbiarium 332

Dicenda tacenda locutus. Govoril je o čemer je treba govoriti in o čemer je treba molčati.
Dictum sapienti sat est. Povedani pmetnemu zadostuje.
Dicunt: ius summum saepe summa est malitia. Pravijo: največja pravica je pogosto največje zlo.

Dileme odprtega dostopa

Kljub obetavnim premikom v uveljavljanju odprtega dostopa (OD) v znanstveni publicistiki, iniciativo vendarle ves čas spremljajo tudi pomisleki in odpori. In ti ne prihajajo samo s strani  založniških hiš, saj njihov odpor je mogoče razumeti. Tudi med utemeljitelji različnih modelov OD so opazni razkoraki, npr. v različnem tehtanju vrednosti zelenega in zlatega OD. Še o dilemah plačevanja stroškov objavljanja v OD revijah, o prihodnjih rešitvah umeščanja OD v delovanje knjižnic, o uporabi OD materialov v izobraževalnem procesu govori članek izpod peresa Alistair Horne v reviji Research Information.    

Aktualni zapisi o odprtem dostopu v 2013

Na spletu Open Access Now, ki je namenjen spremljanju in objavljanju novic o odprtem dostopu in znanstveni komunikaciji lahko >tukaj najdete povezavo do zbirke aktulnih zapisov  o spremljani tematiki v letu 2013 (v formatih EPub in PDF).

Vsebina:

Working With A Contributor’s Contract
Sarah Werner, 5 July 2012

A New Contributor’s Contact!
Sarah Werner, 5 August 2012

More Lessons On Negotiating A Contributor’s Contract
Sarah Werner, 21 October 2013

No More Half-measures: Anthropology Must Take Responsibility For Open Access
Andrew Asher, 5 February 2013

What is a (finished) dissertation for?
Library Loon, 26 July 2013

A Case Study in Closed Access
Adi Kamdar, 25 October 2013

The Past, Present and Future of Scholarly Publishing
Michael Eisen, 28 March 2013

Open Access, Tenure, and the Common Good
Barbara Fister, 22 October 2013

Chapter, Verse, and CHORUS: A first pass critique
Cameron Neylon, 7 June 2013

Elsevier is taking down papers from Academia.edu
Mike Taylor, 6 December 2013

Connecting the Dots
Kevin Smith, J.D., 11 December 2013