nedelja, avgust 31, 2014

Proverbiarium 355

Si careas aere, cupiet te nemo videre.
Če boš brez denarja, te nihče ne bo želel videti.

Sic dis placitum.
Tako je bilo všeč bogovom.

Sic itur ad astra.
Tako se gre k zvezdam.

Primerjava OD in Wikipedije

Raziskovalka sodelovalnega in družbenega računalništva Lu Xiao razpravlja o razlikah med dvema modeloma odprtodostopnega publiciranja v raziskovalni sferi: revijalnega odprtega dostopa (OD) in Wikipedije. Anketni podatki kažejo, da pomanjkljive izkušnje z Wikipedijo in z  OD revijami negativno vplivajo na predstavo o koristnosti odprtodostopnega modela objavljanja pri raziskovalcih. Prav tako je razlika v uporabi obeh odprtodotopnih virov  med starejšimi in mlajšimi uporabniki v korist mlajših in pogostejši aktivni in pasivni uporabniki Wikipedije so moški v primerjavi z ženskimi anketiranci.

Kako podpreti odprti dostop (OA)

Sian Harris nam v članku objavljenem v reviji Research Information predstavlja nekaj strategij, ki jih financerji razsikav uveljavljajo s ciljem povečati uporabo odprtega dostopa (OA) in pojasnjuje razloge, čemu to počno.

Odprti dostop po državah (zemljevid)

Spletna stran scinoptica nam ponuja zemljevid razširjenosti revij v odprtem dostopu po državah. V Sloveniji je trenutno tako dostopnih 43 revij.

nedelja, avgust 24, 2014

Proverbiarium 354

Acti laboris comes est laetitia.
Zaključeno dela spremlja veselje.

Ad augusta per angusta.
Do slave se pride po ozki poti.

Ad captandam benevolentiam.
Da si pridobimo naklonjenost.

Google ne išče več posebej blogov

Pri prebiranju Netbib Webloga sem bil najprej vesel ugotovitve, da se blogom priljubljenost vrača, zlasti v akademskem okolju. Avtor sicer ne navaja reference, ki mu dovoljuje to trditev, naj jo torej sprejmem s pridržkom, bil bi pa dejstva, kot rečeno, vesel. Drug podatek je tudi zanimiv. Namreč ugotovitev, da je prenehal delovati posebni Googlov iskalnik za bloge. Poslej lahko torej iščete  s splošnim guglanjem ali pa uporabite katerega od obeh posebnih iskalnikov, ki jih avtor opisuje: Twingly ali Meltwater Icerocket, a me pa nista ravno pretresla.   

sobota, avgust 16, 2014

Proverbiarium 353

Ad paenitendum properat, cito qui iudicat.
Hitro tudi obžaluje, kdor hitro sodi.

Ad perniciem solet agi sinceritas.
Iskrenost običajno vodi v pogubo.

Ad praesens ova cras pullis sunt meliora.
Jajca danes so boljša kot piščanci jutri.
(mi pravimo: Bolje vrabec v roki, kot golob na strehi.)

Ali Google pripravlja presenečenje

Wired nas obvešča, da lahko morda v odprtem dostopu pričakujemo novost, ki nastaja pri Googlu pod naslovom Google  Science in bi lahko morda pomenila tudi temeljit pretres v akademskem objavljanju. Naj bi ne šlo zgolj za odprtodostopnost nastajajočih raziskovalnih materialov, ampak tudi učinkovitejše sodelovanje pri nastajanju večavtorskih objav, saj bi naj za ta namen povezali obstoječe servise Google Docs, Google Plus in YouTube. Veliko izkušenj pri funkcionalnem povezovanju svojih servisov so si pri Googlu nedvomno pridobili tudi že v projektu Google for Education, kar je nedvomno obetavna napoved, da bo v akademskem okolju nastala nova ekspertiza, ki sega tako v področji izobraževanja in raziskovanja. Dveh dejavnosti, ki sta tudi sicer popkovno najtesneje povezani.         

Dopolnjevanje raziskovalnih rezultatov

Kot poroča revija THE pripravlja odprtodostopna revija eLife  inovacijo v objavljanju s katero želijo avtorjem omogočiti da po že objavljenih rezultatih te razširijo z novostmi v t.i. “raziskovalnem napredku” (research advance). Nedvomno bo to pospešilo objavo novih dosežkov in pri tem nekoliko olajšalo zamudno pripravo klasične objave. V nadaljevanju eksperimenta razmišljajo tudi, da bi dodajanje novosti omogočili tudi avtorjem, ki niso med ustvarjalci izvornega članka.

sreda, avgust 13, 2014

Odprtodostopne revije v Web of Science

Kolegici dr. Kotarjeve sem hvaležen, ker je opozorila na spisek odprtodostopnih revij, ki so vključene v TR ISI Web of Science.

nedelja, avgust 10, 2014

Proverbiarium 352

E verbis  fatuos, ex aure  tenemus asellum.
Po besedah prepoznamo bedaka, po ušesih osla.

Ex avaritia omnia scelera ac maleficia giguntur.
Iz lakomnosti se rojevajo vsi zločini in hudodelstva.

Exceptio firmat rugulam.
Izjema potrjuje pravilo.

sobota, avgust 09, 2014

Novo vodstvo pri reviji Science

AAAS (American Association for the Advancement of Science) je na čelo vodenja revij Science imenovala Kenta Andersona, ki se je med drugim proslavil na blogu The Scholarly Kitchen s prispevki, v katerih je bil posebno odklonilen do odprtega dostopa (OD) in še zlasti do PLoS, kot nam to zelo plastično predstavi dr. Michael Eisen. Ker je bilo v zadnjem času pri reviji Nature mogoče spremljati ugodne premike v smeri večje naklonjenosti OD, se sprašujem, ali se bosta zdaj obe ključni svetovni znanstveni reviji v tem pogledu močneje diferencirali. Uvodne napovedi sicer govorijo drugače; celo v smer večje podpore OD z ustanovitvijo posebne tovrstne revije. Počakajmo, morda pa tisti slovenski rek:”Volk dlako menja, čudi pač ne” tu ne bo držal.

nedelja, avgust 03, 2014

Odprtodostopni članki vplivnejši

Objavljena je še ena študija, ki dokazuje, da so članki v odprtem dostopu pogosteje obiskovani in tudi večkrat citirani kot članki dostopni zgolj v plačljivi obliki.   

Neusmiljeni dobički v založniški dejavnosti

Spodnja tabela prikazuje, kako neusmiljeno visoki so dobički v znanstvenem založništvu, če jih primerjamo z nekaterimi drugimi dejavnostmi.

http://alexholcombe.files.wordpress.com/2013/01/screen-shot-2013-01-09-at-12-35-26-pm.png

Proverbiarium 351

Amat victoria curam.
Zmaga prinaša skrbi.

Ambitio multos mortalis falsos fieri subegit.
Častihlepnost je mnogo ljudi prisilila v neiskrenost.

Amicitia inter pocula contracta plerumque vitrea.
Prijateljstvo sklenjeno ob čaši je večinoma stekleno.

petek, avgust 01, 2014

Dejavniki vpliva BioMed Central revij

Hiša Thomson Reuters (ISI) je objavila nove dejavnike vpliva (Impact Factors – IF). Odprtodostopni revijalni ponudnik BioMed Central ima zdaj med ocenjenimi že kar lepo število svojih revij.