sobota, januar 30, 2016

Proverbiarium 417

Aut prodesse volunt aut delectare poe¨tae.
Pesniki nan želijo koristiti ali nas razveseliti.

Avaritia hominem ad quodvis maleficium impellit. 
Lakomnost zapelje človeka v različna hudodelstva.

A verbis ad verbera.
Od besed k udarcem.

Kdo pozna ContentMine?

Tokrat sprašujem svoje (maloštevilno) bralstvo: ".. kdo med vami pozna ContentMine?". Vprašanje se seveda nato nadaljuje v prošnjo, da tisti, ki so ga že uporabljali, povedo tudi kakšna je njihova izkušnja s tem projektom in kakšen je morebiten odmev v širši evropski in naši ožji srenji. Meni boste potešili radovednost, marsikomu pa morda tudi željo po ev. uporabi.  

nedelja, januar 24, 2016

Proverbiarium 416

Lis litem parit.
Prepir rodi prepir.

Litterae non erubescunt.
Črke ne zardijo.

Litterarum radices amarae, fructus dulces.
Korenine znanja so grenke, plodovi sladki.

Novo (v) (o) mikrobiomu

Res izjemna zbirka člankov, ki obravnavajo tematiko mikrobioma (mikrobne poselitve organizmov in okolja), ki nastaja v blogu dr. Elizabete Bik iz Univerze Stanford pod imenom Microbiome Digest -Bik's Picks s praktično vsakodnevnim ažuriranjem. Kapo dol, bi rekli po naše!  


The One Repo

Mike Taylor nam v BioMed Central blogu predstavlja zanimivo iniciativo, The One Repo iskalnik in nam pojasni tudi razloge zaradi katerih se je manjša firma Index Data odločila, da pripravi za uporabnike odprtega dostopu neke vrste metarepozitorij. Ker naj bi brskanje v osnovnem Googlu in tudi v Google Scholarju ne bilo dovolj učinkovito so se odločili za nov korak, za specializiran iskalnik po repozitorijih odprtega dostopa. Ta trenutek je na voljo demo verzija, upamo lahko samo, da bo ta kmalu prešla v zrelo inačico, ki jo bo uporabniška srenja gotovo z veseljem sprejela, zlasti, ker zagotavljajo zastonjski in tudi sicer nekompromitiran dostop. Naj se načrt udejani!

sobota, januar 16, 2016

Proverbiarium 415

Tribunus factus serva ordinem.
Postal si tribun, da varuješ red.

Tu delibera, utrum mavis.
Ti odloči kaj od obojega imaš raje.

Tuo te pede metire.
S svojim merilom se odmeri.


OD in akademska svoboda

Nedavno objavljen članek R. Andersona v Inside Higher Ed  je v akademski srenji zbudel kar nekaj pozornosti. Ne ker bi avtor želel ugovarjati praksi odprtega dostopa (OD), ampak ker postavlja pod vprašaj z OD pogosto povezan obvezen odstop avtorskih pravic v soglasju s Creative Commons licenco CC-BY (v naši Kreativni gmajni je to licenca 6.). Njegov pomislek sega vse do neskladja te zahteve z načeli akademske svobode raziskovalcev. 

Močna pobuda Nizozemske!

Nizozemska, po besedah njihovega ministra za izobraževanje, kulturo in znanost, namerava svojo vlogo polletnega vodenja Evropske zveze izkoristiti tudi za močnejšo promocijo odprtega dostopa do znanstvenega snovanja. Potem ko so v preteklem letu močno povečali pritisk na komercialne založbe znanstvenega tiska, da omogočijo uporabnikom kar največjo dostopnost do znanstvenih objav nizozemskih raziskovalcev, želijo to iniciativo zdaj preseliti tudi na ves evropski prostor.     

nedelja, januar 10, 2016

Proverbiarium 414

Homo est animal bipes rationale.
Človek je dvonogo razumno bitje.

Homo frugi omnia recte facit.
Pošten človek stori vse prav.

Homo non semissis.
Človek ni vreden pol asa.
(po naše: Človek ni vreden počenega groša). 


Mediji prispevajo k popularnosti odprtega dostopa

V blogu Altmetric lahko preberemo, kako narašča popularnost odprtega dostopa (pa tudi drugih praks odprte znanosti) zaradi vse močnejše in pogostejše promocije v različnih medijih.

Rast odprtega dostopa

Revija Nature objavlja zanimiv članek o značilni rasti števila člankov, ki so na voljo v odprtem dostopu takoj po objavi, torej v obliki najprijaznejši za uporabnika.