nedelja, februar 27, 2011

10 let MIT OCW!

Okroglo obletnico svojih odprtodostopnih predavanj, t.i. OpenCourseWare,  namerava ameriški MIT proslaviti z novimi oblikami ponudbe odprtega poučevanja (“open education”). 

Wikisym

Wikisym je mednarodni simpozij z letnimi konferencami o wiki tehnologiji in odprtem sodelovanju, ki naslavlja raziskovanje, industrijo, podjetništvo in prakso po svetu.

Proverbiarium 200

Per me licet.
Kar zadeva mene, je dovoljeno.

Per quae peccat quis, per haec et tortquetur.
S čimer kdo greši, od tega tudi trpi.

Persaepe accidit, ut utilitas cum honestate certat.
Pogosto se dogodi, da se koristno bori s častnim.

sreda, februar 23, 2011

Knjižnice v Veliki Britaniji

Ne glede na kočljivost naslova v katerem se avtor pravzaprav sprašuje o prihodnosti predvsem javnih knjižnic v V. Britaniji, je članek vredno prebrati. Predstavi namreč analizo prednosti knjižnične in spletne ponudbe knjižnega gradiva, torej razloge, ko si pristopa nista konkurenčna. Istočasno omogoča tak pogled tudi vzpostavitev strategije za učinkovitejšo preobrazbo klasične knjižnice v preživetja vredno informacijsko  točko (vsaj še za nek čas v prihodnosti).

sobota, februar 19, 2011

O bibliotekarskih blogih

Večine mojih bralcev najbrž ni potrebno opozarjati na Biblioblog, ker ste brez dvoma njegovi redni obiskovalci. Tega, ki še ni, pa naj usmerim nanj prav zaradi zadnjega zapisa, v katerem kolega Kanič, avtor Bibliobloga, opozarja s povezavo na najpomembnejše bibliotekarske bloge v svetu. 
(Morda mi bo zaradi tega zapisa kdo poočital samoreklamo, vendar to ni bil namen tega zapisa). 

Digital Public Library of America

Pod okriljem “Berkman Center for Internet and Society” na Univerzi Harvard in s podporo fundacije Alfred P. Sloan je sprožena projektna iniciativa za vzpostavitev nacionalne javne digitalne knjižnice (Digital Public Library of America – DPLofA) narodne dediščine. Oblikovana je tudi wiki stran za načrtovanje poteka projekta.

Proverbiarium 199

Quodcumque labore, sine sudore nihil.
Z naporom marsikaj, brez znoja ničesar.

Quod datur probis, eripitur improbis.
Kar daješ dobrim, iztrgaš slabim.

Quod differtur, non aufertur.
Kar odložimo ne odpravimo.

ponedeljek, februar 14, 2011

Proverbiarium 198

Levior pluma est gratia.
Hvaležnost je lažja od peresa.

Levis est consolatio ex miseriis aliorum.
Slaba je uteha v tuji nesreči.

Levis est labor omnis amanti.
Napor je lahek tistemu, ki ga rad opravi.

sreda, februar 09, 2011

Obligaten odprti dostop v .SI

Brez zamere, ker bom pisanje dr. Kotarjeve, ki mi ga je ravno posredovala, v celoti prenesel v zapis:

Spoštovani!
Minister g. Gregor Golobič in dr. Jana Kolar, v. d. direktorica Direktorata za znanost in tehnologijo, sta 31. januarja 2011 na novinarski konferenci predstavila osnutek Načrta razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020. Tega dne se je pričela tudi javna razprava o dokumentu, ki bo odprta mesec dni. Novinarska konferenca:
http://www.mvzt.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12023/6901/
Dokument: http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/znanost/nacrt-RI.pdf
S tem obvestilom želimo opozoriti predvsem na prost/odprt dostop do rezultatov javno financiranih raziskav, katerega vzpostavitev ali nadaljnji razvoj je prednostno načrtovana v osnutku dokumenta:
- na mednarodni ravni sodelovanje v projektih DARIAH in CEESDA,
- na nacionalni ravni digitalni nacionalni viri in družboslovna ter humanistična raziskovalna infrastruktura.
V poglavju Digitalni nacionalni viri je predvidena vzpostavitev nacionalne infrastrukture odprtega dostopa do podatkov raziskav in objav raziskovalcev, ki bo povezana z Informacijskim sistemom o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS). Po vzpostavitvi infrastrukture naj bi bila oddaja podatkov raziskav in objav raziskovalcev iz javno financiranih raziskav v repozitorije obvezna.

Lep pozdrav,
Mojca Kotar
UL, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost

In ne morem si kaj, da ne bi dodal svojega komentarja: TRIKRAT HURA ZA ODPRTI DOSTOP!!!

nedelja, februar 06, 2011

Konferenca APE 2011

Konferenca “Akademsko objavljanje v Evropi” (APE) je v celoti referatov ujeta na video trak, ogledate si jih lahko na spletni strani River Valley TV.  Veliko je bilo govora o odprtem dostopu in o ocenjevanju z vrstniki (peer review), pa tudi o spletnih orodjih za spremljanje znanstvene periodike. 

Proverbiarium 197

Nervus gerendarum rerum pecunia.
Glavno gibalo vsega je denar.

Nesciat sinistra tua, quid faciat dextera tua.
Naj ne ve tvoja levica, kar dela tvoja desnica.

Nescit vox missa reverti.
Izgovorjena beseda se ne more vrniti.

Milijon digitaliziranih knjig

Kot lahko preberemo v novici konzorcija CIC, ki združuje deset velikih ameriških univerz, je Google v okviru skupnega projekta digitaliziral prvi milijon knjig od načrtovanih desetih milijonov. Podrobnosti o opravljenem delu lahko preberete tudi na Gogglovem blogu

sreda, februar 02, 2011

Ali blogati?

Mladim raziskovalcem in pedagoškim sodelavcem priporočam v branje članek v Guardianu. Morda vas navduši za odločitev da pričnete tudi sami pisati blog o svojem delu, o “strokovnem odraščanju” in o iskanju vzpodbud v mreži kolegov-bralcev.

torek, februar 01, 2011

Wiley z odprtim dostopom

Založba Wiley je danes objavila nov program odprtega dostopa do svojih publikacij.