sreda, februar 09, 2011

Obligaten odprti dostop v .SI

Brez zamere, ker bom pisanje dr. Kotarjeve, ki mi ga je ravno posredovala, v celoti prenesel v zapis:

Spoštovani!
Minister g. Gregor Golobič in dr. Jana Kolar, v. d. direktorica Direktorata za znanost in tehnologijo, sta 31. januarja 2011 na novinarski konferenci predstavila osnutek Načrta razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020. Tega dne se je pričela tudi javna razprava o dokumentu, ki bo odprta mesec dni. Novinarska konferenca:
http://www.mvzt.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12023/6901/
Dokument: http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/znanost/nacrt-RI.pdf
S tem obvestilom želimo opozoriti predvsem na prost/odprt dostop do rezultatov javno financiranih raziskav, katerega vzpostavitev ali nadaljnji razvoj je prednostno načrtovana v osnutku dokumenta:
- na mednarodni ravni sodelovanje v projektih DARIAH in CEESDA,
- na nacionalni ravni digitalni nacionalni viri in družboslovna ter humanistična raziskovalna infrastruktura.
V poglavju Digitalni nacionalni viri je predvidena vzpostavitev nacionalne infrastrukture odprtega dostopa do podatkov raziskav in objav raziskovalcev, ki bo povezana z Informacijskim sistemom o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS). Po vzpostavitvi infrastrukture naj bi bila oddaja podatkov raziskav in objav raziskovalcev iz javno financiranih raziskav v repozitorije obvezna.

Lep pozdrav,
Mojca Kotar
UL, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost

In ne morem si kaj, da ne bi dodal svojega komentarja: TRIKRAT HURA ZA ODPRTI DOSTOP!!!

Ni komentarjev:

Objavite komentar