ponedeljek, januar 31, 2011

PIRUS2

JISC, agencija za uveljavitev inovativne rabe digitalnih tehnologij v britanskem šolskem sistemu, financira tudi projekt PIRUS2. Ta je namenjen vzpostavitvi sistema statistik za spremljanje znanstvenega opusa na ravni posameznih člankov ob uporabi podatkov depozitnih arhivov in založnikov publikacij ne glede na njihovo ozadno organizacijo.

Za tiste, ki jih tematika nagovarja, bo najbrž zanimivo obvestilo o seminarju ob zaključku projekta, ki ga nosilci organizirajo februarja v Londonu.

nedelja, januar 30, 2011

Nova verzija internetnega arhiva spletnih strani

Najbrž ni spletnega uporabnika, ki bi ne poznal enega najdragocenejših spletišč, splet Internet Archive (IA), ki nam v različnih projektih ponuja arhivirane digitalizirane informacijske vire, od monografij vse do krajših zapiskov. Znotraj tega spleta ima posebno mesto orodje Wayback Machine, kjer so skladiščene spletne strani iz preteklosti. Tam lahko najdete tudi svoje stare, zdavnaj spremenjene ali opuščene spletne strani. Zdaj so pri IA pripravili novo platformo Wayback M., ki trenutno deluje še v beta verziji pa zato vabijo uporabnike k preskušanju novega arhiva.

Proverbiarium 196

Pecuniae oboediunt omnia.
Denar vse obvlada.

Pecuniam amico credens fert damnum duplex;
argentum enim et sodalem perdidit simul.
Kdor posodi denar prijatelju je dvakrat oškodovan;
izgubil je denar in tovariša.

Pecunia nervus belli.
Denar je bistvo vojne.

četrtek, januar 27, 2011

Amazonova inovativna serija e-knjig

Pri Amazonu so se odločili za izdajo kratkih monografskih tekstov pod imenom Kindle Singles. Vsak zvezek predstavlja zaključeno, dobro raziskano, dobro utemeljeno in dobro ilustrirano temo. V tej seriji bodo izhajale tudi t, i. TED Books, ki so poskus prenosa odmevnih nastopov iz TEDTalks konferenc (ki jih med drugim poznamo tudi v našem prostoru, TEDx1, TEDx2) v virtualni medij. Kot že ime pove, bodo knjige pripravljene za branje v Kindlovi aplikaciji na različnih napravah, od bralnikov do pametnih telefonov za sprejemljivo ceno 2,99$.

(In ker omenjam TEDx prireditve: morda je to priložnost, da se katera od slovenskih založniških hiš loti založništva slovenskih e-knjig.)

nedelja, januar 23, 2011

Proverbiarium 195

Sol omnibus lucet.
Sonce sije vsem.

Solum sapientem esse liberum.
Samo modrijan je svoboden.

Solve senescentem (mature sanus equum).
Pametno je zgodaj izpreči starajočega konja.

sobota, januar 22, 2011

Skupna inteligenca

V rubriki Fenomeni nam tokratni Dnevnikov Objektiv prinaša odličen (kot zmeraj) prispevek Saše Dolenca pod naslovom Neodvisni posamezniki, skupna inteligenca. Z užitkom sem ga prebral, sprožil pa mi je takoj miselno povezavo z nekim drugim nedavnim člankom v odprtodostopni znanstveni reviji PLoS One: A Reliability-Generalization Study of Journal Peer Reviews: A Multilevel Meta-Analysis of Inter-Rater Reliability and Its Determinants, ki je medtem v znastveni srenji dvignil precej prahu. Če zelo okrnjeno povzamem srž, ki sem jo ujel iz te metaštudije, ki obravnava zanesljivost t.i. kolegialne presoje (peer review - PR) znanstvenih del: skladnost (in s tem zanesljivost?) neodvisnih vzporednih PR ni zelo velika… 

Oba prebrana teksta me samo še utrjujeta v tezi, ki jo zagovorniki odprtega dostopa že dolgo pridigajo, da če bi dosegli splošno dostopnost znanstvenih člankov v spletnem dostopu in bi nato uporabili za presojo kvalitete webometrična merila, bi to bilo precej zanesljiveje kot današnje presoje s pomočjo klasične bibliometrije. Učinkoviteje bi pač delovala “skupna inteligenca”.  In če grem še korak naprej, še do enega članka v istem Objektivu Barbare Kvas, ki replicira J.P. Damijanovemu predlogu o uvajanju spletenega volilnega sistema; tudi v tem primeru nam Dolenčeva sintagma “skupne inteligence” podpre uvajanje novih tehnologij.

četrtek, januar 20, 2011

Študentska podpora odprtemu dostopu

Na spletni strani bloga Koalicije za pravico do raziskovanja (Right to Research Coalition – RtRC) je objavljena novica, da se je tej študentski iniciativi dodiplomskih in podiplomskih študentov, ki zagovarja bolj odprte sisteme znanstvenega objavljanja,  s podporo pridružila Mednarodna federacija združenj študentov medicine (International Federation of Medical Students’ Associations - IFMSA).  IFMSA, s sedežem v Amsterdamu, je med večjimi svetovnimi študentskimi združenji, saj združuje preko 1,2 milijona študentov medicine. V sedanji akciji povezovanja z RtRC se je izrazito postavila na stran promocije odprtega dostopa v želji kar najbolj učinkovitega dostopa do raziskovalnih rezultatov.

torek, januar 18, 2011

O Open Accessu z upravičeno jezo

Tokrat sem na blogu, ki ga redno in z užitkom spremljam našel zanimivo reakcijo na temo odprtega dostopa. Prof. J. A. Eisen, evolucionist na UC Davis, sicer pa cenjen zagovornik odprtega dostopa (med drugim je glavni urednik PLoS Biology) se je temeljito razjezil zaradi neprimerne rabe pojma Open Access. Sicer si pa preberite njegov zapis.  

nedelja, januar 16, 2011

ACM Digital Library

Association for Computing Machinery ponuja v svoji ACM Digital Library dostop do polnih tekstov člankov in bibliografskih citacij o računalništvu objavljenih pri različnih založbah.

Proverbiarium 194

Fortes fortuna iuvat.
Pogumnim pomaga sreča.

Fortis gubernator etiam scisso velo navigat.
Pogumen krmar jadra tudi s strganim jadrom.

Fortuna caeca manu munera spargit.
Sreča deli darove s slepo roko.

petek, januar 14, 2011

Najboljše in najslabše zaposlitve (v ZDA)

The Wall Street Journal je objavil vsakoletno  razvrstitev 200 zaposlitev v ZDA po metodologije agencije CareerCast glede na zaslužek, delovne pogoje, stresnost, fizično zahtevnost in zaposlitvene možnosti. Med prvimi desetimi so se znašli poklici:  programski računalničar, matematik,  zavarovalničar, statistik, računalniški sistemski analitik, meteorolog, biolog, zgodovinar, audiolog,  preventivni dentist, na zadnji desetih mestih pa: pristaniški delavec, pleskar, odčitovalec merilnih naprav, gradbeni delavec, varilec, tehnik prve pomoči, voznik taksija, dimnikar, drvar, železar in delavec na naftni vrtini.

sreda, januar 12, 2011

Vizualizacija brez meja

Informacijski oz. bolje vizualizacijski guru Hans Rosling nas znova preseneča; tokrat z grafično predstavitvijo umeščeno v prostor: bolj prepričljiv predavatelj res ne more biti. In ko smo soočeni s tako prezentacijo bi skoraj pritegnili Roslingu, ko pravi: “Statistika je najbolj seksi stvar na planetu.”

nedelja, januar 09, 2011

Položaj e-knjig

Nekaj zanimivih podatkov iz spletnega mesta Publishers Weekly o tem kakšno je danes mesto e-knjig:

64% vseh založnikov zdaj izdaja tudi e-knjige;
66% komercialnih založniških hiš izdaja e-knjige dodatno, ob tiskanih knjigah;
12% komercialnih založnikov izdaja e-knjige namesto tiskanih knjig;
15% komercialnih hiš pravi, da dosegajo z izdajo e-knjig boljše vračilo investicije kot s tiskanimi knjigami;
13% komercialnih hiš pravi, da dosegajo z izdajo e-knjig slabše vračilo investicije kot s tiskanimi knjigami;
40% komercialnih hiš pravi, da ne ve ali je pri izdaji e-knjig vračilo investicije boljše ali slabše kot pri tiskanih knjigah;
68% zaposlenih v komercialnih založbah e.knjige tudi bere.

Proverbiarium 193

Patria communis est parens omnium nostrum.
Domovina je skupna mati vseh nas.

Patriae primos debemus amores.
Najprej dolgujemo ljubezen domovini.

Paucis via cognita veri est.
Maloštevilnim je znana pot resnice.

četrtek, januar 06, 2011

Nova naravoslovna revija založbe Nature bo OD

Založba Nature Publishing Group je danes najavila izdajo nove znanstvene revije z imenom Scientific Reports.  Nova revija bo:

  • objavljala članke iz področij biologije, kemije, talnih ved in fizike,
  • prve članke predvidoma objavila letos poleti,
  • revija v režimu odprtega dostopa z avtorsko zaščito po načelih nekomercialnih licenc Creative Commons,
  • objavljala vse članke, ki bodo originalni in tehnično ustrezni,
  • uporabljala merjenje odmevnosti na ravni članka in ne revije, kar je običajnejše,
  • od avtorja zahtevala pokritje stroškov procesiranja do objave, kar bo predvidoma v letu 2012 1700 $.

sreda, januar 05, 2011

Tudi Odprti odstop je pot varčevanja v visokem šolstvu

Uvodni stavki v nedavnem poročilu o univerzitetnem repozitoriju na univerzi v Huddersfield v VB so dovolj izpovedni:

“The current economic climate, the recent Comprehensive Public Spending Review and the Lord Browne’s Review of Higher Education Funding and Student Finance are all putting pressure on Universities to maximize use of their resources and ensure value for money.”

O finančnih težavah visokega šolstva v ZDA

Krčenje javnih sredstev za visoko šolstvo v ZDA dosega dvomestne procente. O tem kako se lotevajo reševanja dejavnosti, več >tukaj.

nedelja, januar 02, 2011

Proverbiarium 192

Vivat, floreat, crescat!
Naj živi, cvete in raste!

Vivere militare est.
Živeti pomeni boriti se.

Vivitur parvo bene.
Dobro živi, kdor je z malim zadovoljen.