četrtek, januar 20, 2011

Študentska podpora odprtemu dostopu

Na spletni strani bloga Koalicije za pravico do raziskovanja (Right to Research Coalition – RtRC) je objavljena novica, da se je tej študentski iniciativi dodiplomskih in podiplomskih študentov, ki zagovarja bolj odprte sisteme znanstvenega objavljanja,  s podporo pridružila Mednarodna federacija združenj študentov medicine (International Federation of Medical Students’ Associations - IFMSA).  IFMSA, s sedežem v Amsterdamu, je med večjimi svetovnimi študentskimi združenji, saj združuje preko 1,2 milijona študentov medicine. V sedanji akciji povezovanja z RtRC se je izrazito postavila na stran promocije odprtega dostopa v želji kar najbolj učinkovitega dostopa do raziskovalnih rezultatov.

Ni komentarjev:

Objavite komentar