ponedeljek, julij 01, 2019

Odprti dostop in Načrt S

V zadnjem času je tudi v našem strokovnem medijskem prostoru slišati vse več o odprtem dostopu in odprti znanosti. Razlog je tudi v uglašeni akciji mednarodne skupnosti (t.i. cOAlition S) za uveljavitev odprtega dostopa v t. i. Načrtu S in načelih njegovega uveljavljanja. V Načrtu S sodeluje tudi naš ARRS.  O neoviranih oblikah dostopa do strokovnih tekstov je že pred časom v Knjižničarskih novicah opazno spregovoril I. Kanič in dodal tudi koristen slovarček najpogostejših pripadajočih pojmov.