ponedeljek, december 26, 2016

Proverbiarium 458

Ex ore parvulorum veritas.
Iz otroških usta (prihaja) resnica.

Ex ore tuo te iudico.
Sodim te po izrečenem.

Ex oriente lux.
Svetloba prihaja iz vzhoda.

Proti embarguBerem članek Wilderja in Levinejeve in se navdušujem nad zgodbo o Jayju Bradnerju, ki je uporabil pot odprtega dostopa (OD), da je ta pospešila uveljavitev uporabe njegove najdbe, pomembne v zdravljenju raka. Kot zmeraj sem zadovoljen ob vsakem podatku, ki utrjuje idejo OD, tako kot je npr. nedavna vest, da bodo nemške raziskovalne knjižnice bojkotirale naročila Elsevierjevih revijalnih zbirk, ker se založnik slabo odziva na pozive k večji naklonjenosti OD. Vendar mi ob vseh uspehih, ki jih naraščajoče beleži OD, še vedno manjka strožji odnos do režima tako imenovanega embarga, ki ga večina odprtodostopnih rešitev tolerira. Saj je vendar osnovna misel v ozadju OD hitro razširjanje novih spoznanj v kolegialnem in tudi siceršnjem, znanosti naklonjenem okolju.

Prepogosto rešitve nacionalnih programov uveljavljanja OD za raziskovalne objave financirane z javnimi sredstvi (EU Open Research Data iniciativa, Wellcome sklad, NASA PubSpace in pd.) pristajajo na zadržanje nedostopnosti podatkov v obdobju med 12  in 24 meseci, to je v času t. i. embarga, kadar gre za objave v komercialnih revijah. Pristajanje na odlog takojšnje dostopnosti seveda podaljšuje čas dostopa novega znanja do bralcev.  In to do bralcev, raziskovalnih kolegov, ki jim bi novo spoznanje morda pospešilo njihove lastne raziskave ali jih vzpodbudilo k novim potem iskanja. Pa do bralcev, študentov, ki jim bodo novosti pomembno dopolnile do tedaj osvojeno znanje. In tudi do radovednih bralcev, ki sami sicer niso aktivni raziskovalci, jim pa radovedno spremljanje novega znanja sproži prenekatero misel, ki bi tudi avtorje-raziskovalce, če bi jim bila na ustrezen način sporočena, morda napotila, da bi v naslednjem koraku spremenili ali pot svojega iskanja ali pa način sporočanja novosti uporabnikom. Ta pot bi npr. močno povečala obseg t. i. odprtega vrstniškega ocenjevanja (open peer review).       

nedelja, december 18, 2016

Proverbiarium 457

Iacta alea est.
Kocka je vržena.

Idem per idem.
Isto (dokazovati z) istim.

Idem est ergo beate vivere et secundum naturam.
Živeti srečno je isto kot živeti v skladu z naravo.


Nemški bojkot Elsevierja

V nemškem konzorciju raziskovalnih knjižnic, ki se povezujejo v DEAL projektu, napovedujejo, da bodo vsi njihovi člani (60 po številu) s 1. januarjem 2017 odpovedali naročila Elsevierjevih revij. Bojkot utemeljujejo z nepripravljenostjo založbe, da bi v večji meri zagotovila odprtost publikacij.

Prihaja PsyArXiv

Predodtisni arhiv arXiv je brez dvoma pojem uspešne odprtodostopne prakse. Zdaj se ideja širi tudi v mehke vede; z delom je namreč pričel PsyArXiv, odprtodostopni arhiv psiholoških znanosti. Več o tem na blogu.

Občutljivo ocenjevanje

Ocenjevanje z vrstniki (peer review) je v znanstvenem objavljanju gotovo praksa, ki bi se ji težko odpovedali. Kljub temu se velja ob opozorilih, kot nam jih ponuja Sneha Kulkarni, zamisliti.  

sreda, december 14, 2016

Kam nas pelje splet?

Trenutno berem knjigo Nicholasa Carra "The Shallows: What the Internet is Doing to Our Brains."  In pravkar sem prebral pasus (Kindle loc. 2368): "... To s čimer smo soočeni je v metaforičnem smislu obrat zgodnjih ciljev civilazacije: iz stanja ko smo gojili osebno znanje, postajamo lovci in nabiralci v elektronskem podatkovnem gozdu." Zanimiva, razmisleka vredna misel!  Knjigo pa toplo priporočam.

nedelja, december 11, 2016

Proverbiarium 456

Ieiunus raro stomachus vulgaria temnit.
Lačen želodec redko prezira vsakdanjo hrano.

Ignis aurum probat, miseria viros fortes.
Zlato se preskuša v ognju, pogumni možje v težavah.

Ignorantia iuris nocet. 
Nepoznanje zakona škoduje.

Univerze urejajo odprto dostopnost

Upam, da se bodo naše univerze odzvale na poziv Evropske univerzitetne zveze (European University Association - EUA), da sodelujejo v izdelavi pregleda, kako institucionalno uveljavljajo odprto dostopnost pri objavljanju raziskovalnih del in upravljanju z raziskovalnimi podatki.

nedelja, december 04, 2016

Proverbiarium 455

Quod scriptum est, scriptum est.
Kar je zapisano, je zapisano.

Quod tegitur, magnum creditur esse malum.Velja, da se veliko zlo skriva.

Quod tentabam scribere, versus erat.
Kar sem skušal zapisati, je bil verz.

Če se je zgodil Brexit, čemu se ne bi še Elsexit

Znani britanski matematik T. Gowers, med drugim znan tudi kot borec proti monopolu znanstvenih založb je tudi tokratni zapis na svojem blogu Gower's Weblog posvetil tej temi. In posrečeno ga je naslovil z aluzijo na britanski izstop, ob tem pa dodal zanimive podatke o nekaterih naročninah za ScienceDirect, ki se pogosto skrivajo za zaupnostnimi klavzulami ter odlično razpravo o različnih dilemah "zaprtega dostopa".  

Vrstniška presoja v odprtem dostopu

Sem izrazit zagovornik odprte vrstniške presoje (open peer review), saj rešuje kopico problemov s katerimi so obremenjene različne oblike klasične vrstniške presoje (VP), bodisi enosmerno slepe ali dvosmerno slepe VP. Več razmišljanja o različnih dilemah, ki spremljajo vrstniško presojo v prostoru odprtega dostopa najdemo v prispevku N.H. Korosa in v referenčnih zapisih.

nedelja, november 27, 2016

Proverbiarium 454

Altera pars revocat quidquid pars altera fecit.
Ena stran prekliče, karkoli druga stran stori.

Alteri semper ignoscito, tibi ipsi numquam.
Drugemu vedno oprosti, samemu sebi nikoli.

Alterius non sit, qui suus esse potest.
Ne pokori se drugemu, če si lahko samosvoj. 

Kako kvalitetne so objave o izobraževalni tehnologiji

The Australasian Journal of Educational Technology objavlja zanimivo študijo kako uporabniki presojajo odprtodostopne revije v področju izobraževalne tehnologije. Z razmahom odprtega dostopa so namreč močnejši tudi pomisleki o kvaliteti objavljenih tekstov.  

Učinkovito informacijsko orodje v OD

Založba CellPress je pripravila intuitivno grafiko za dostop do zbirke odprtodostopnih (OD) člankov, ki jih je pripravil mednarodni konzorcij humanega epigenoma (IHEC) in predstavljajo komentirane epigenomske mape za različna patološka in fiziološka stanja.     

nedelja, november 20, 2016

Intervju s P. Suberjem

Vedno znova velja prisluhniti prof. Petru Suberju, direktorju Urada za znanstveno sporočanje na Harvardu. Guru gibanja odprtega dostopa po pravilu postreže z zanimivim in dragocenim razmišljanjem o prihodnosti odprtega dostopa. 

Proverbiarium 453

Caelum non animum mutant, qui trans mare surrunt.
Podnebje a ne nravi menjajo tisti, ki gredo čez morje.

Caesar non supra grammaticos.
Cesar ni nad gramatiki (vsaka oblast ima meje).

Canis timidus vehementius latrat quam mordet.
Plašen pes močneje laja kot grize.

Prihaja Wellcome Open Research

Britanska fundacija Wellcome odpira svoj spletni portal Wellcome Open Research, ki raziskovalcem, prejemnikom njihovih sredstev omogoča objavljanje prispevkov v odprtem dostopu. Avtorjem servis zagotavlja tudi odprto presojo z vrstniki (open peer review) in komentiranje s strani bralcev.  

Dostop do odprtega dostopa

Eno od poti do odprtodostopnih člankov ponuja servis oaDOI. Z vnosom doi identifikatorja  v iskalno polje skuša servis najti verzijo prispevka, ki je v odprtem dostopu.

nedelja, november 13, 2016

Proverbiarium 452

Vigilantibus leges sunt scriptae.
Zakoni so pisani za budne.

Virtute semper praevalet sapientia.
Modrost je vedno boljša od poguma.

Virtutis uberrimum alimentum est honos.
Najizdatnejša hrana pogumu je čast.

Odprti dostop je boljši za vas

Zakaj je dobro, da svoje prispevke objavljate v odprtem dostopu (OD); citiram Randyja Southerja, ki pravi tako:
"...To je dobro za vas, ker so članki v OD citirani pogosteje od tistih, ki to niso..."
in to podpre tudi s konkretnimi številčnimi podatki. 

nedelja, november 06, 2016

Velja se pokesati

Ko se akademik pokesa za svojo hipokrizijo; res je vredno prebrati Moriartyjev članek, ki nam ob kesanju ponudi tudi obilo racionalnega razmišljanja čemu se akademska srenja podreja uveljavljenemu modelu objavljanja v znanosti. . 

Proverbiarium 451

Insano nemo in amore videt.
Nihče ne vidi, da je noro zaljubljen.

Insipiens esto, cum tempus postulat aut res.
Bodi neumen, ko je za to čas in prilika.

In sudore vultus tui vesceris pane.
V znoju svojega obraza boš jedel kruh.


Načela odprtega dostopa

Teh 12 načel odprtega dostopa, ki so nastala v Avstrijski mreži odprtega dostopa (OANA) pod imenom Dunajska načela (Vienna principles) je vsekakor vrednih branja in pritrjevanja..

Absurd odprtega dostopa

Tale šala (avtor jo označi kot metaforo!) o odprtem dostopu pa mi je res všeč: Dva akademika prideta v restavracija. S sabo imata svojo pijačo in plačata 5000$. 

sobota, oktober 29, 2016

iGEM2016 v odprtem dostopu

Dogodilo se je posrečeno (skoraj) sovpadanje Tedna odprtega dostopa (TOD) in letošnje prireditve iGEM 2016. Naj spomnim, da je iGEM mednarodno, pravzprav globalno tekmovanje mladih sinteznih biologov, ki ga zdaj že kar tradicionalno organizira Fondacija iGEM (The International Genetically Engineered Machine (iGEM) Foundation). In vredno je priklicati v spomin, da so na tem tekmovanju že nekajkrat odmevno sodelovali tudi mladi slovenski raziskovalci. In tudi letos sodelujejo. In kje je povezava med TOD in iGEM2016: v letošnjem letu je odprtodostopna založniška hiša PLOS zagotovila možnost objave dosežkov v odprem dostopu.

Odprti dostop v ZDA

Bela hiša ZDA je na svojem blogu, tudi zaradi Tedna odprtega dostopa, predstavila pomemben napredek, ki so ga federalne službe in agencije dosegle pri povečanju javnega dostopa do znanstvenih raziskav, ki so podprte z javnimi sredstvi.

Proverbiarium 450

Carent laude dona sera.
Zamujena darila ostanejo brez pohvale.

Carpent tua poma nepotes.
Tvoja jabolka bodo nabirali vnuki.

Casta placent superis.
Čistost je všeč bogovom.


nedelja, oktober 23, 2016

Peter Suber o odprtem dostopu

Ob letošnjem Tednu odprtega dostopa je spregovoril dr. Peter Suber o "Stanju odprtega dostopa".

Proverbiarium 449

Stultorum plena sunt omnia.
Povsod je dovolj norcev.

Suum quisque noscat ingenium.
Vsakdo naj prepozna svojo duševnost.

Suus cuique mos.
Vsakdo ima svoj način.


sobota, oktober 22, 2016

Teden odprtega dostopa

Dočakali smo letošnji Teden odprtega dostopa (24. do 30. okt. 2016); več o dogajanju lahko najdete na njihovih spletnih straneh.

oaDOI servis

V tednu odprtega dostopa nam je ponujeno novo orodje za dostop do vsebin v odprtem dostopu - oaDOI. Za dostop potrebujemo DOI geslo, servis pa išče rešitev po več poteh: 

nedelja, oktober 16, 2016

Proverbiarium 448

Si haberem, darem.
Če bi imel, bi dal.

Si licet exemplis in parvis grandibus uti.
Če v majhni zadevi uporabimo veliko primerjavo.

Simul sorbere et flare difficile.
Istočasno srkati in vonjati je težko.


Evropski oblak odprte znanosti

Evropska Komisija je objavila prvo poročilo o Evropskem oblaku odprte znanosti (European Open Science Cloud - EOSC). To je prihodnja infrastruktura, ki naj bi podprla podatkovje odprtih raziskav in odprto znanost v Evropi.

sobota, oktober 15, 2016

Strošek odprtega dostopa

Vsekakor velja na tanko prisluhniti opozorilom raziskovalcev, da je praksa odprtodstopnega objavljanja znanstvene produkcije materialno še vedno nerešena. Raziskovalci upravičeno ugovarjajo, da bi stroški, ki jih prinaša odprti dostop, bremenili aktualna raziskovalna sredstva. Avtor Ludvigsson predlaga konkretno rešitev, da se strošek povezan z odprtim dostopom prenese na raziskovalne agencije oz. javne plačnike v vertikali vse do EU.  

nedelja, oktober 09, 2016

Proverbiarium 447

Cum fueris felix, semper tibi proximus esto. 
Bodi sebi vedno najbližji, kadar si srečen.

Cum insanientibus furere necese est.
Z norci je treba norčavo.

Cum libentissimus edis, tum auferatur coena.
Ko najbolje ješ, je treba odnesti hrano.  

Poenostavitve v tekstovnem in podatkovnem rudarjenju

Bo Evropski skupnosti (ES) uspela prilagoditev avtorske zakonodaje, potem ko je vse glasnejša ugotovitev, da je tekstovno in podatkovno rudarjenje (TPR) (text anad data mining - TDM) vse bolj pomembno za znanstveno sfero? Žal je nedorečena zakonodaja, ki je neskladna tudi med članicami ES, bistvena ovira za večji prodor tega informacijskega pristopa, kot je v blogu zapisal A. Ansip. Vsekako je obet za izboljšanje stanja nova avtorska zakonodaja, ki jo napoveduje ES.  
 

Pospešena rast odprtega dostopa

Število raziskovalnih člankov, ki so letno objavljeni v režimu odprtega dostopa raste dvakrat hitreje kot narašča število vseh objavljenih raziskovalnih člankov, nam sporoča objava v STM Publishing News.

sreda, oktober 05, 2016

Open Access Week 2016

Na spletni strani International OA Week si lahko ogledate, katere prireditve načrtujejo v počastitev letošnjega Tedna odprtega dostopa (24. in 30. oktober 2016).

sreda, september 28, 2016

100 najboljših znanstvenih blogov

Blogerstvu je mogoče pripisati pomembno vlogo v razvoju spletnih medijev, vendar naj bi v novejšem času nekoliko izgubljalo popularnost. Oblikovna in vsebinske pojavnost blogov je velika in dinamična in med njimi je znanstvenim blogom mogoče pripisati prav poseben pomen. Pogled na dobrodošlo listo 100 najpomembnejših znanstvenih blogov je dober dokaz njihove popularnosti in koristnosti še posebno, če se zamislimo nad učinki, ki jih je mogoče izkoristiti v izobraževanju.   

nedelja, september 25, 2016

Proverbiarium 446


In teneris consuescere multum est.
Toliko je odvisno od (osvojitve) veščine v mladih letih.

Inter arma silent leges.
Med vojno molčijo zakoni.

Inter caecos regnat strabus.
Med slepimi kraljuje škilež.

Nemška vlada v podporo odprtega dostopa.

Nemško Zvezno ministrstvo za izobraževanje in znanost (BMBF) se je odločilo za oblikovanje strategije v podporo odprtemu dostopu. Kot pravi v predstavitvi iniciative ministrica Johanna Wanka naj bi "... rezultati raziskav, ki so financirane z davčnimi sredstvi, postali splošno in brezplačno dostopni. Znanstvena spoznanja je danes mogoče lažje predstaviti v javnosti. To omogočajo digitalni mediji in doseči moramo, da bo ta priložnost močneje izkoriščena..."

S patentom zaščiten sistem vrstniške presoje

Elsevier načrtuje spremembe v svojem sistemu vrstniškega ocenjevanja prispevkov. Pravo presenečenje (in tudi ugovore) pa je sprožila njihova rešitev v kateri so patentno zaščitili "sistem in metodo" ocenjevanja.

(Ali ste vedeli, da je med 19. in 25. septembrom Teden vrstniške presoje?)

Zmote o odprtem dostopu

Prof. Peter Suber nas vabi, da presežemo šest zmot o odprtem dostopu.

nedelja, september 18, 2016

Mendeley Stats

Ker je blog medij dvosmerne komunikacije, tvegam in postavljam vprašanje: ali ima kdo izkušnje z Elsevierjevim orodjem Mendeley Stats, s katerim bi naj raziskovalec lahko premeril svojo vplivnost.  

sobota, september 17, 2016

Utapljamo se v znanju

Nekaj zanimivih trditev iz prispevka, objavljenega v Horizonu, reviji EU za raziskave in inovacije:

- da tonemo v podatkih dokazuje študija iz leta 2014, ko pravi da vsakih 30 sekund nastane nov članek,
- 70 000 člankov je bilo objavljenih o enem same  proteinu, p53,
- 90% znanstvenih člankov ni nikoli citiranih,
- le polovico člankov ob avtorjih, ocenjevalcih in urednikih revij še sploh kdo prebere.

Proverbiarium 445

Eximia est virtus praestare silentia rebus.
Izjemna vrlina je, da znamo molčati o stvareh.

Ex inferno nulla redemptio.
Iz pekla ni (od)rešitve.

Exitus acta probat.
Izid opravičuje delo.


Wikipedija vendar ni tako nezanesljiv vir informacij

Wikipedijo (W.) spremlja ob množici zagovornikov tudi druga, verjamem da manjša množica, ki jo odklanja ali pred njeno nezanesljivostjo celo svari. Kljub temu pa danes tudi veliko akademske publike sega po informacijah v W. posebno takrat, kadar bi radi na hitro pridobila osnovno orientacijo v polju znanja na izbrano geslo. Nedavno so M. Teplitsky in sod. dodali zanimiv in pomemben podatek v svoji raziskavi, da je namreč avtorjem zapisov v W. najpomembnejši podatek o zanesljivosti informacije dejavnik vpliva revije od koder informacijo zajemajo. Dalje pa, kar je prav tako zanimivo, da se med izbranimi viri vendarle pogosteje pojavljajo tisti iz virov, ki so v odprtem dostopu. Eden od soavtorjev, E. Duede, v svojem zapisu na blogu še poglobi celotno tezo. Dober argument v podporo odprtemu dostopu.       

Gradivo o visokem šolstvu in znanosti

Povzetke zanimivih člankov, gradiv in tudi fotografij o visokem šolstvu, znanosti, znanstveno-pedagoških in drugih delavcih, študentih, družbenem razvoju itd. najdete na novičarski spletni strani NSDLU. Za izbor in vsebino komentarjev odgovarja urednik  Bogomir Mihevc.

nedelja, september 11, 2016

Proverbiarium 444

Ede, bibe, lude, post mortem nulla voluptas.
Jej, pij, igraj se, po smrti ni uživanja.

E duobus malis minus eligendum est.
Od dvojnega zla je treba izbrati manjše.

Ego spem pretio non emo.
Upanja ne kupujem z denarjem.

Naredimo znanje dostopnejše

Ob nedavni izkušnji, ko sem se čudil, kako lahko v dnevnem časopisju najdejo prostor tudi zelo nekorektne, celo zavajajoče informacije, me je zelo pritegnil tale članek z nasveti, kako je mogoče relevantno znanje narediti bolj transparentno in dostopno. Samo v pojasnilo mojega ogorčenja: pri omenjeni časnikarski izkušnji govorim o neracionalnem pisanju o škodljivih vplivih mleka kot sestavine človekove prehrane, ki je pod naslovom "Kravje mleko (je dobro za teličke)" izšlo v Delu 13. avgusta letos. No, k sreči so na omenjeno pisanje sledile kompetentne zavrnitve iz stroke.

Vendarle pa sem se prav ob tem primeru znova zamislil, kako pomembno je, da tudi objave znanstvenih raziskav najdejo pot do celotne javnosti, ne zgolj do kolegov raziskovalcev. In prav zato me je toliko bolj pritegnil članek Taitove in Wojcikove, ki zagovarjata odprti dostop kot mehanizem neoviranega posredovanja raziskovalnih dosežkov vsem, ki jih ti morda zanimajo. Veljati bi moralo ključno načelo t.i. odprte znanosti, da je znanje, ki nastaja v finančnem okolju javnega financiranja javna dobrina. Torej dostopna vsem, ki so jo kot davkoplačevalci vendarle že plačali.

Res pa je tudi, da bi stroke morale v večji meri vzpostavljati pretok znanja, ki ga ustvarjajo tudi po poti poljudnega pisanja. Zlasti zato, ker današnja praksa sili raziskovalce, da svoje dosežke prednostno objavljajo v angleškem jeziku. V okoljih manjših (zlasti neanglofonskih) narodov je zato toliko pomembnejše, da svoje dosežke predstavijo tudi v maternem jeziku. To sem pred časom v nekem drugem dialožnem tekstu že skušal poudariti. In še dragocenejše bo, če bo tak tekst pripravljen v poljudni, trde teorije in podatkov razbremenjeni obliki. Kot je to učinkovito izrazil Einstein: "If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough."       

Kako podpreti Odprti dostop

Vsekakor koristni napotki, ki jih prinaša Jisc, kako lahko pripomoremo k večji uveljavitvi odprtega dostopa v svojem okolju. 

Večja citiranost z OD

Nova študija objavljena v PLOS One sporoča, da so članki, ki so objavljeni v režimu odprtega dostopa (in tudi tisti, ki jih omejuje doba embarga v prvem letu po objavi) za petino pogosteje citirani kot članki, ki ostajajo v klasičnem, torej plačljivem dostopu. V raziskavi so skušali tudi izključiti nekatere ugovore, da so predhodne raziskave, ki govorijo v prid odprtemu dostopu, temeljile na nekritičnem izboru podatkov.   

nedelja, september 04, 2016

Podatki organov EU

Podatkovno produkcijo institucij in delovnih teles Evropske skupnosti najdete v odprtem dostopu na spletu EU Open Data Portal, s tem, da ob njihovi uporabi korektno navedete izvor podatkov.

Ekonomski viri v odprtem dostopu

James Campbell, ekonomist in zagovornik odprtega dostopa, je na svojem blogu objavil spisek odprtodostopnih virov - člankov, knjig in repozitorijev s področja ekonomije.

Podatkovna ponudba izboljša citacijski izplen.

V raziskovalni srenji se ob objavi samih člankov vse bolj uveljavlja tudi omogočanje dostopa do raziskovalnih podatkov zadevnih raziskav. Nedavna bibliometrična študija v astrofiziki kaže, da je mogoče z omogočanjem dostopa do podatkov doseči za članke boljši citacijski izplen.

Proverbiarium 443

Caecis hoc satis clarum est. 
To je dovolj jasno tudi slepcem.

Calamitas virtutis occasio est.
Nesreča je priložnost za pogum.

Calles antiquos serves, veteres et amicos.
Varuj pradavne poti in stare prijatelje.

 

Koristni (poučni) linki

Nekaj zelo koristnih povezav do spletov z izobraževalnimi vsebinami najdete >tukaj  in >tukaj.

sobota, avgust 20, 2016

Proverbiarium 442

Accidere ex una scintilla incendia passim.
Iz ene iskre nastane vseobči požar.

Accidit in puncto, quod non speratur in anno.
Zgodi se v trenutku, česar se ne nadejaš v (vsem) letu.

Accipere quam facere praestat iniuriam.
Bolje je krivico sprejeti kot storiti.

Kaj je ContentMine?

ContentMine je neprofitna organizacija, ki jo je s pomočjo donatorskih projektnih sredstev ustanovil dr Peter Murray-Rust in je namenjena promociji in izobraževanju v tekstovnem in podatkovnem rudarjenju v znanstveni literaturi.

NASA gre v odprti dostop

NASA se je odločila, da bo z jesenjo zagotovila javen dostop do vrstniško ocenjenih člankov, ki so rezultat lastnega financiranja agencije. Za ta namen bo uporabila odložišče NASA PubSpace, ki bo gostovalo v arhivski bazi PubMed Central.

ponedeljek, avgust 15, 2016

Proverbiarium 441

Accipe quale datur, si cupis esse satur.
Sprejmi kot ti je ponujeno, če želiš biti sit.

Accipe quod tuum, alterique da suum. 
Vzemi, kar je tvoje, a drugemi daj njegovo.

Accipitri columbas credere.
Zaupati golobe jastrebu. 

Članki v OD so v citiranosti v prednosti

V krajši objavi svoje raziskave É. Archambault in sod. znova ugotavljajo, da spremlja članke, ki so objavljeni v odprtem dostopu (OD) jasna prednost v njihovi citiranost, kar še zlasti velja za prispevke, ki so objavljeni po zeleni poti OD.

Poročilo UH o poteh prehoda v odprti dostop

Knjižnica na Univerzi Harvard (UH) je objavila obsežno raziskovalno poročilo "Converting Scholarly Journals to Open Access: A Review of Approaches and Experiences" izpod peresa D. Solomon-a, J. M. Laakso-a in Bo-Christer Björk-a.