nedelja, marec 28, 2010

Proverbiarium 156

Bis vincit, qui se vincit in victoria.
Dvakrat zmaga, kdor v zmagi sebe premaga.

Bonae mentis soror est paupertas.
Siromaštvo je sestra dobre pameti.

Bona facile mutantur in peius.
Dobro zlahka preide v zlo.

nedelja, marec 21, 2010

Panorame dediščine

RecherchenBlog tokrat opozarja na nekatere spletne strani s panoramskimi posnetki svetovne kulturne in krajinske dediščine. Takšna je npr. spletna stran 1001 čudes, podobno UNESCOVA World Heritage, mestne panorame najdemo na 360cities, Paris 26Gigapixels, GigaPixel Dresden. Številne slovenske panorame pa boste našli tudi v svetovni zbirki Burger.si.

sobota, marec 20, 2010

Proverbiarium 155

Obrepit non intellecta senectus.
Starost se prikrade neopazno.

Obsceni homines plerumque obscena loquuntur.
Razuzdani ljudje običajno nesramno govorijo.

Obscurum per obscirius.
Nejasno (pojasnjevati) z nejasnim.

petek, marec 19, 2010

Odprti dostop – analiza stroškov in koristi

Britanska agencija JISC je v avtorstvu A. Swan pripravila stroškovni model informacijske organiziranosti za univerze (Modelling Scholarly Communication Options: Costs and Benefits for Universities). Pri tem je poseben poudarek namenjen predstavitvi rešitev posredovanja in oskrbe z znanstvenimi informacijami, kot jih omogoča praksa odprtega dostopa.

Ob tem ko se trenutno naše visokošolske ustanove soočajo z zaostrenimi finančnimi pogoji, v katerih je bistveno ogrožena načrtovana uveljavitev bolonjskega študijskega modela, bi razmislek v smeri zmanjševanja stroškov za znanstveno informatiko npr. v modelu odprtega dostopa veliko bolje razreševal razpiranje škarij med stroški in koristjo, kot opuščanje nekaterih aktualnih kurikularnih vsebin na katerih je bila temeljena bolonjska prenova. Da ob tem ne omenjam spremljajočih pozitivnih učinkov, ki jih praksa odprtega dostopa prinaša v prenos znanja in v inovacijske procese. 

nedelja, marec 14, 2010

Proverbiarium 154

Sua quemque fraus et suus terror maxime vexat.
Lastna krivda in lasten strah vsakogar najbolj mučita.

Sua quisque incommoda optime novit.
Vsakdo najbolje pozna svoje težave.

Suavis laborum est praeteritorum memoria.
Prijeten je spomin na pretekle napore.

Dan Pi

Danes praznujejo matematični navdušenci po svetu “dan Pi” (π ) zaradi igre številk z angleškim zapisom meseca (3) in dneva (14).  Se pa danes spominjamo tudi rojstva fizika  Alberta Einsteina, ki je bil na ta dan rojen leta 1879 v nemškem mestu Ulm.

četrtek, marec 11, 2010

Bologna zdaj navdihuje tudi Američane

Želja po zmanjševanju stroškov za visokošolsko izobraževanje in spogledovanje z evropsko bolonjsko izkušnjo je sprožila prve poskuse uvajanja triletnih Bachelor programov tudi na ameriških univerzah. Pri tem za boljše razumevanje velja poudariti, da je recesija močno prizadela med drugim tudi ameriški visokošolski sistem in upoštevati dejstvo, da je njihov visokošolski pouk za kandidate plačljiv z občutnimi šolninami. Pomisleke, da študenti ne bodo zmogli programa v treh letih skušajo reformisti reševati tako, da npr. omogočajo dostop do koncentriranih programov le kandidatom z najboljšimi učnimi uspehi oz. takim, ki so posebno motivirani, npr. ko se lotevajo študija iz kateregakoli razloga že pri nekoliko večji starosti. Vsekakor pa pristop, ki so ga izbrali, da namreč izkušnje previdno nabirajo zgolj na nekaj visokih šolah, čemur bo sledilo vrednotenje, do določene mere zmanjšuje tveganje težav, kot jih srečuje pri uveljavljanju bolonjske reforme evropski učni prostor. 

sreda, marec 10, 2010

Trends 2010 o bolonjski reformi

Evropsko združenje Univerz (European University Association - EUA) je pravkar izdalo publikacijo “Trends 2010: A decade of change in European Higher Education” v kateri analizira desetletje uveljavljanja bolonjskega procesa in njegov vpliv na visokošolsko izobraževanje v 46 državah Evrope.

nedelja, marec 07, 2010

Odprti učni materiali

Vse večjo popularnost, zlasti v visokošolskem poučevanju, pridobiva praksa odprtih učnih vsebin (angl. Open Course Ware - OCW). Pri nas je zlasti popularen projekt videolectures.net, pri katerem so pomembno vlogo odigrali sodelavci Instituta Jožef Stefan. Najuglednejša iniciativa te vrste v svetu pa je seveda MITjev OpenCourseWare projekt. Temeljna ideja teh učnih vsebin je, kot že ime pove, njena odprtost, torej neovirana uporaba za vse spletne uporabnike.

Tudi pri tej dejavnosti je zagotovljena pravna zaščita avtorjev in za vse, ki se bodisi kot uporabniki ali ponudniki z njo ukvarjajo je koristne napotke, vsaj kar zadeva ameriški pravni red, mogoče najti v materialu “Code of Best Practices in Fair Use for OpenCourseWare”, ki ga je izdal Center for Social Media na Ameriški Univerzi iz Washingtona.      

Peter Suber o odprtem dostopu

Prof. Peter Suber iz organizacije SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) je imel na Harvardovem “Berkman Center for Internet and Society” predavanje o prihodnosti odprtega dostopa.

Proverbiarium 153

Qualis rex, talis grex.
Kakršen je pastir, takšna je čreda.

Qualis vir, talis oratio.
Kakršen je mož, takšno je govorjenje.

Quam bene vivas refert, non quam diu.
Pomembno je kako dobro živiš, ne kako dolgo.

ponedeljek, marec 01, 2010

Semantični iskalniki

Dean Giustini nas na svojem blogu opozori na 20 semantičnih iskalnikov (via Berci). Ta orodja naj  bi izboljšala natančnost iskanja s tem, da prepoznajo željo uporabnika ob kontekstualnem iskanju pojmov v preiskovanih dokumentih.

Bloomova taksonomija

Tale Bloomova taksonomija v FLASH aplikaciji pa je res simpatična (via S. W. Anderson).