četrtek, december 31, 2015

Vse najboljše!


Vsem bralcem želim v novem letu 2016 veliko zdravja in osebnega zadovoljstva, vaš bloger Franc.

nedelja, december 20, 2015

Proverbiarium 413

Virtus aeterna  in tempora durat.
Vrlina je večna.

Virtus nobilitat.
Vrlina plemeniti.

Virtus, non copia vincit.
Zmaguje hrabrost, ne množica.

Rangiranje OD repozitorijev

Spletna stran Ranking Web of Repositories objavlja rangiranje svetovnih repozitorijev odprtega dostopa (OD). Med slovenskimi arhivskimi bazami OD najvišje, na 699tem mestu najdemo repozitorij ePrints.FRI (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko), na 920tem mestu je Digitalni repozitorij UL FGG (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo), na 1044tem mestu je zbirka PeFprints (Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta) in na 1753tem mestu je digitalna knjižnica DKUM (Univerza v Mariboru). In kje so se izgubili drugi?

 

Open Access EC ima nov naslov

V twitter zapisu Open Access EC nas obveščajo, da so vesti o dogajanju v evropskem odprtem dostopu (OD) odslej dostopne na novem spletnem naslovu evropske odprte znanosti Open Science, kjer najdemo ohranjeno povezavo do domače strani OD Open Access

nedelja, december 13, 2015

Proverbiarium 412

Litus arare.
Orati morsko obalo (brezplodno opravilo).

Longe inferiorem esse aliquo.
Daleč zaostajati za nekom.

Longum est omnia enumerare.
Predolgo je vse naštevati.

Nizozemci uspevajo

Nizozemci so v konfliktu/dialogu z znanstvenimi založbami vendarle v delu uspeli. Kot sem že pisal, so si zastavili pogumen cilj, da do leta 2024 100% vseh znanstvenih objav postane odprtodostopnih. Z založbo Elsevier so sklenili sporazum, da bo v njihovih revijah 30% člankov raziskovalcev nizozemskih univerz dosegljivih v odprtem dostopu (OD) do leta 2018. To jim bo, morda v nadaljnjih pogajanjih, celo omogočilo, da načrtovani cilj njihovega znastvenega ministra: 60% OD do leta 2019 in 100% do leta 2024, dosežejo prav z omenjeno založbo. 

torek, december 08, 2015

Naši v tujini...

Čudim se in tudi povpraševal sem o tem že koleg(ic)e, ki o tem več vedo, čemu naš bibliografski sistem COBISS sistematično ne vključuje slovenskih raziskoval(k)(cev), ki trajno delujejo v tujini. Npr. tako, da bi zanje pripravljal osebne bibliografije. To bi bilo v dvostransko korist, domač(i)(e) raziskoval(ke)(ci) bi se tako gotovo lažje odločal(i)(e) za navezovanje kontaktov s tujimi raziskovalnimi ustanovami, kjer delujejo naši rojaki, zdomski raziskoval(ke)(ci) pa bi morda poskušali posredovati take stike v domačijsko okolje. In morda bi se kdaj kasneje kater(i)(a) celo odločil(a) za vrnitev v domovino.  

nedelja, december 06, 2015

Proverbiarium 411

Loqui senibus res est gratissima cunctis.
Vsi starci zelo radi govorijo.

Lucri bonus est odor ex re qualibet. 
Vonj dobitka je dober od koderkoli že prihaja.

Lupo agnum eripere.
Volku ukrasti jagnje.  

AI naj bi varovala Wikipedijo

Poslej bo urednikom Wikipedije v nadzoru zlonamernih vnosov v bazo pomagal poseben servis, temeljen na umetni inteligenci. Orodje je rezultat projekta skupine raziskovalcev iz ekipe Wikimedia Research, ki deluje v okviru Wikimedia Founation.

OD in družbena omrežja

Občasno se pojavi vprašanje ali je objavljanje znanstvenih del v namenskih družbenih omrežjih mogoče enačiti z objavljanjem v arhivih odprtega dostopa (repozitorijih). Konkretno na vprašanje ali je servisa ResearchGate in Academia.edu mogoče primerjati z institucionalnimi odprtodostopnimi arhivi obširneje odgovorja zapis Urada za znanstveno komunikacijo kalifornijske Univerze in seveda jasno pove, da tega ni mogoče izenačevati.

OD v Avstriji

Naša soseda Avstrija načrtuje, da bi do leta 2025 vsaka končna oblika znanstvene objave, ki je rezultat financiranja z javnimi sredstvi, bila takoj dostopna bralcem v načinu zlatega odprtega dostopa. Financer bi avtorju zagotovil sredstva za izpolnitev te obveze.

nedelja, november 29, 2015

Proverbiarium 410

Peccatum trahit semper ad deterius.
Greh vedno vodi v hujši greh.

Pectus est enim quod disertos facit.
Srce je tisto, ki govori.

Pelle sub agnina corda lupina latent.Pod ovčjim kožuhom se skriva volčje srce.


"Najboljši" blog o OA

Peter Murray-Rust ga je na twitterju označil kot najboljši letošnji blog o odprtem dostopu.  

NWO za strožji režim

Nizozemska raziskovalna agencija (NWO - De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) je s 1. decembrom, kot prva tovrstna ustanova v svetu, zaostrila zahtevo, da so publikacije, ki so rezultat njihovega financiranja, takoj dostopne v odprtem dostopu. Torej nič več z embargo zamikom, ampak TAKOJ. Z letom 2025 načrtuje NWO, da bodo vsa dela iz nacionalnega raziskovalnega programa 100% odprtodostopna. Citatu iz sporočila, ki pojasnjuje razlog ukrepa:"...If the latest knowledge is not available immediately or is only available against extra payment then this slows down progress in science."... je pač mogoče samo pritrditi.    

sobota, november 21, 2015

Pojdite na Right Relevance

Right Relevance je spletni servis, ki skuša s preiskovanjem družbenih omrežij najti t.i. "vplivneže" (influencers), ki relevantno obdelujejo določeno temo v družbenih omrežjih. Ob vpisu našega gesla v iskalnik nam servis vrne zaznane zapise po vplivnosti avtorjev. Npr. z vpisom "open access" dobimo aktualne zapise na temo in ob tem dodane odzive na različnih vzporednih omrežjih npr. na Twitterju, lahko pa spremljamo tudi komunikacijo med tviterati. Imajo tudi svoj blog, kjer lahko izvemo nekaj več o delovanju servisa. V servis se prijavite preko svoje povezave v Twitterju, Facebooku ali LinkedInu.      

Proverbiarium 409

Ululas Athenas ferre.
Nositi sove v Atene (podobno: Nositi vodo v morje).

Una linea geometram non facit.
Ena črta ne naredi zemljemerca. 

Unde fames homini vetitorum tanta?
Odkod človeku tolikšna želja po prepovedanem?


Elsevier ne odneha biti zoprn

Elsevier je zopet izzval povečano pozornost in tudi zgražanje pri uporabnikih s svojim nedavnim posegom v uporabo pri njih zakupljenih virov. Kot preberemo v blogu TechDirt je raziskovalec C.H.J. Hartgerink, doktorski študent na Univerzi Tilburg, želel s pomočjo podatkovnega rudarjenja v bazi ScienceDirect in s statistično obdelavo pridobljenih podatkov prispevati k razkrivanju prirejanja raziskovalnih podatkov pa ga je založba opozorila, da z obsegom prenesenih podatkov krši uporabniške pravice. Postopek raziskovalca naj bi po njihovi presoji pomenil krajo podatkov, ne glede na to, da je univerza imela veljavno licenčno najemno pogodbo za revije, ki jih je želel uporabljati raziskovalec. Bodite torej previdni, kako uporabljate licenčne vire; dovoljeno je torej samo njihovo branje... Za zjokat... 

nedelja, november 15, 2015

Proverbiarium 408

Altissima quaeque flumina minimo sono labuntur.
Najgloblje reke tečejo z najmanj hrupa.

Amantis iusiurandum poenam non habet.
Prisege zaljubljenih niso kaznovane.

Amantium irae amoris integratio est.
Zaljubljencem je prepir obnavljanje ljubezni. 

Kaj je Topical?

Je nov, zanimiv zbirnik dnevnih novic v področjih, ki jih izberete po svojem okusu.  Topical spominja na Flipborad in druge popularne servise za bolj urejeno spremljanje (pre)obilne ponudbe Novega na spletu.  Za poskus sem pogledal v dnevne novice na temo Open Access.

Odprti dostop ni zastonj

Objavljanje znanstvenega opusa v informacijskih virih z odprtim dostopom seveda ni zastonj. Z stoškovnimi vidiki te oblike znanstvenega publiciranja se ukvarja nedavni članek v The Chronicle of Higher Education. 

B. Gates za odprti dostop

Tudi pri "The Bill & Melinda Gates Foundation" so se odločili, da bodo vse publikacije in vsi podatki, ki so vezani na financiranje njihove fundacije na voljo v odprtem dostopu.

ponedeljek, november 09, 2015

Elsevierjevi uredniki se upirajo

Uredniki in člani uredniškega sveta Elsevierjeve revije Lingua so potem, ko niso uspeli s svojo zahtevo, da revije postane odprtodostopna, kolektivno odstopili.  V naslednjem letu nameravajo ustanoviti svojo revijo Glossa. Odločitev  je zbudila v svetu znanstvene žurnalistike precejšnjo pozornost in prav lahko, da bo spodbudila posnemovalce. 

OD do ameriške sodne kazuistike

Harvardska pravna fakulteta namerava v okviru iniciative "Free the Law" digitalizirati celoto sodnih zadev ameriških sodišč, eno največjih pravnih zbirk v svetu, in jo ponuditi v odprtem dostopu.

Proverbiarium 407

Nec aspera terrent.
Tudi težave nas ne plašijo.

Necessest facere sumptum, qui quaerit lucrum.
Potrebno je trošiti, če želimo pridobiti.

Necessitas  mater artium.
Nuja je mati umetnosti.Kako grozi "dezintermediacija"Dezintermediacija je jezikovno sicer neprijazen izraz, predstavlja pa proces izločanja enega od nepotrebnih členov npr. v verigi trgovanja produkta ali storitve. Ta možnost se v posredovanju novega znanja v zadnjem koraku raziskovalnega procesa, ko raziskovalci svojim vrstnikom (in ostalim bralcem) ponudijo v branje in presojo rezultate, udejani s korakom odprtodostopnega spletnega žurnalizma. Z opozorilom klasičnim založnikom, da naj razmislijo o prilagoditvi svoje ponudbe, prof. Patrick Dunleavy v svojem prispevku na LSE blogu predstavi vse številne nove možnosti, ki jih informacijska tehnologija ponuja tako raziskovalnem kot učnem procesu.      

nedelja, oktober 25, 2015

OD na Wikipediji

Vsi, ki bi radi pomagali pri promociji odprtega dostopa (OD) lahko to storite tudi preko prispevkov v Wikipediji. Da napišete prispevek na temo OD, da dopolnite kakšen že obstoječ prispevek, da prevedete kakšen odmeven članek, ki že kroži po "wikilandiji", so možnosti h katerim vabi projekt The Wikipedia Library/OA Week, ki je nastal ob letošnjem tednu OD. 

Proverbiarium 406

In necessariis unitas, in dubiis libertas in in omnibus caritas.
V potrebnem enotnost, v dvomu svoboda in v vsem spoštljivost.

In occipitio quoque habet oculos. 
Tudi v zatilju ima oči.

In omnibus veritas.
V vsem naj bo resnica.

petek, oktober 23, 2015

Intervju z M.Eisenom o OD

V gibanju odprtega dostopa ima ugledno mesto biolog, profesor genetike in genomike na Berkleyju, Michael Eisen, ki je bil med  ustanovitelji odprtodostopne založbe Public Library of Science (PLOS). Katie Burk iz AS je pripravila z njim intervju o odprtem dostopu, tudi s pogledom na njegovo prihodnost.  

nedelja, oktober 18, 2015

Za enigmatike in latiniste

Bralci, ki ste križankarji ali širše ugankarji in če vam je blizu tudi latinščina (pa čeprav samo obrobno) potem vam bo morda zanimiva spletna revija Hebdomada Aenigmatum, na katero se lahko naročite na spletni strani My Latin Lover. Vest sem našel na blogu AWOL - The Ancient World Online, namenjen pa je odprtodostopnemu materialu, ki zadeva antični svet. 

Proverbiarium 405

Tu lactuosus.
Ti si (še) mlečnozob.

Turpe est aliud loqui, aliud sentire.
Grdo je eno govoriti, drugo misliti.

Tu si hic sis, aliter sentias.
Če bi bil tukaj (na mojem mestu), bi drugače mislil.


sobota, oktober 17, 2015

Teden odprtega dostopa

Zopet smo pred letošnjim tednom odprtega dostopa. In Peter Suber (P.S.) nam predlaga, da izkoristimo ta teden in se pogovarjamo o odprtem dostopu (OD), vsak v svojem okolju. Da o njem pripovedujemo vsem, ki ga morda ne poznajo dovolj. Zlasti pa, da navdušimo kolege k njegovi uporabi. In če čutimo potrebo, da se sami dodatno poučimo o čem naj teče pogovor, nam P.S. predlaga v branje nekaj svojih tekstov na temo. Če niste povsem domači v OD boste morda vprašali kdo je P.S.; odgovor najdete >tukaj. Za bližnjico pa naj povem, da je P.S. veliki guru OD.     

sobota, oktober 10, 2015

Proverbiarium 404

Ira furor brevis est.
Jeza je kratko brezumje.

Ire tendo de fumo ad flammam.
Grem iz dima v ogenj.

Irretit muscas, transmittit aranea vespas.
Pajek v mrežo lovi muhe, ne meni pa se za ose.

Odmevnost OD v družbenih omrežjih

THE povzema finsko študijo po kateri naj bi bili članki v odprtem dostopu (OD) pogosteje citirani v družbenih omrežjih, konkretno na Twitterju in Facebooku, kot članki izza plačljivega zidu (angl. pay wall).

Dela nobelovcev v odprtem dostopu

Elsevier je letošnjo podelitev Nobelovih nagrad izkoristil za prijazno gesto. Ponudil je izbor njihovih objav v prosti dostop do leta 2020.  

Izprijenost plagiatorstva se poglablja

Opazovalci zapisane znanstvene produkcije opozarjajo na zanimivo obliko plagiatorstva, ki se pojavlja v zadnjem času in ga je na nek poseben način celo mogoče vezati na razmah odprtega dostopa. Govorijo o "obračanju člankov" (angl. article spinning), ko posebno programje preoblikuje originalne članke na način, ko goljufivi tekst v veliki meri uspe preslepiti tudi programe za odkrivanje plagiata.

nedelja, oktober 04, 2015

Proverbiarium 403

Facta infecta fieri nequeunt.
Storjeno ne more postati nestorjeno.

Facta mea, non dicta, vos sequi volo.
Rad bi, da sledite mojim delom, ne besedam.

Fallacia alia aliam trudit.
Eni laži se pridruži druga.

O zajedalskem (predatorskem) založništvu

Članek v BMC Medicine nam predstavlja skoraj nepredstavljiv razmah zajedalskega (predatorskega) založništva, ki se pojavlja kot spremljajoči fenomen odprtega dostopa (OD). Študija izpostavi pomen preverjanja kvalitete, kot ga npr. promovira in prakticira direktorij revij OD (Directory of Open Access Journals - DOAJ) oz. ga uveljavlja Združenje založnikov OD (Open Access Scholarly Publishers Association - OASPA).
 

četrtek, oktober 01, 2015

Strokovno srečanje o odprtem dostopu

Zaključku se približuje strokovno srečanje konzorcijev CTK ob priliki Tedna odprtega dostopa z naslovom "Odprti dostop in licenciranje v visokošolskih in specialnih knjižnicah. Načela in vidiki dobrih praks." z odlično zasedbo domačih in tujih predavateljev in ob polni dvorani na MIZŠ. Srečanje je bilo mogoče v živo spremljati na spletu, pokrito je bilo tudi na Twitterju.  

sreda, september 30, 2015

O odprti znanostiParalelno z razmahom in uveljavljanjem odprtega dostopa do znanstvenih publikacij se krepi tudi zavedanje pomena odprte znanosti, kot njegovega širšega okvira. Odprto znanost bi lahko poenostavljeno opredelili kot nediskriminatorno možnost dostopa do rezultatov javno financiranih raziskav, ki jih raziskovalci ponudijo v presojo širši kolegialni srenji. Praksa ima seveda starejše korenine v dvosmerni pisni kolegialni komunikaciji raziskovalcev, v izmenjavi izkušenj ob kolegialnih institucionalnih obiskih, v formalnih in manj formalnih razpravah na konferencah in na nek način tudi v kolegialni presoji objavi namenjenih raziskovalnih prispevkov v procesu njihove žurnalistične redakcije. Seveda pa je odprta znanost danes doživela nepojmljiv razcvet z uveljavitvijo sodobnih poti informacijske komunikacijske tehnologije. In če bi bil nekoliko lahkotnejši v razmišljanju in bi odprti dostop opisal kot udobnejšo pot do objavljenih, konzumiranih raziskovalnih rezultatov potem bi odprto znanost lahko označil kot novo, dodano vrednost, ki omogoča dodatno ovrednotenje eksperimentalno pridobljenih podatkov v razširjeni raziskovalni skupnosti z izjemnim inovativnim potencialom.  Dobrodošel je zato dokument, ki je nastal v okrilju OECD,  »Making Open Sciencea Reality« (in je seveda odprtodostopen) in ki v izčrpnem tekstu obdela različne pojavnosti tega, kar v uvodu avtorji opredelijo kot »sistem odprte znanosti«. (Hvala dr. Kotarjevi za posredovani link). 

torek, september 29, 2015

Forum o vrstniški presoji (peer review)

Na portalu Open Scholar vabijo v odprtemu forumu k razpravi o vrstniški presoji (peer review) znanstvenih publikacij. V vključenem blogu predstavljajo tudi druge projekte s področja znanstvene produkcije. 

sobota, september 26, 2015

Proverbiarium 402

Nemo enim patriam quia magna est amat, sed quia sua.
Seveda nihče ne ljubi domovine, ker je velika, ampak ker je njegova.  

Nemo est tam senex, qui se annum non putet posse vivere.
Nihče ni toliko star, da ne bi mogel živeti še leto.

Nemo liber est, qui corpori servit.
Nihče ni svoboden, kdor služi telesu.

 

O OD na Redditu

V okviru Reddit foruma je stekla zanimiva razprava o odprtem dostopu (OD), ki sta jo sprožila ustanovitelja nove podatkovne baze OD PeerJ. Vredno branja, saj razgrinja številne dileme, ki jih prinašajo nove repozitorne rešitve objavljanja v OD.   

O mobilnih raziskovalnih metodahObseg podatkovnih tokov, ki jih omogočajo današnja orodja zajemanja podatkov, s posebnim poudarkom na mobilnih pripravah kot so telefoni in tablice, prinaša seveda posebne izzive tudi v zajemanju raziskovalnih podatkov. O posebnostih tega vidika rabe govori knjiga »Mobile Research Methods« založnikov Daniele Toninelli, Roberta Pinterja in Pabla de Pedraza, ki je na voljo tudi v odprtem dostopu pri Ubiquity Press.