sobota, maj 15, 2004

Tako v znanstveni javnosti kot med znanstvenimi založniki v obliki najrazličnejših komentarjev še vedno odmeva raziskava fundacije The Welcomme Trust iz konca letošnjega aprila. Po rezultatih te študije z naslovom »Costs and business models in scientific research publishing« naj bi založništvo znanstvenih revij bilo gospodarno tudi v modelu tako imenovanega Odprtega dostopa (Open access), kjer avtorji plačujejo za objavo svojih člankov. In pri tem naj bi bilo tako izdajanje tudi do 30% cenejše od sedanjega, še vedno prevladujočega naročniško temeljenega znanstvenega založništva. Komercialni založniki seveda izražajo tej študiji močne pomisleke, tudi s poskusi diskreditacije, ko odprtemu dostopu odrekajo nepristranost ocenjevanja z vrstniki (t.i. peer review).

petek, maj 14, 2004

Kogar zanima "bloganje" (ali bomo lahko tako slovenili angleški "blogging" ???) mu priporočam, da si prebere virtualni intervju objavljen v Online Journalism Review z naslovom "Scholars Discover Weblogs Pass Test as Mode of Communication". Kaže, da se odpira vse več resnih akademskih razprav o tem tipu spletne komunikacije in da se utemeljuje celo "veda" blogologije.

četrtek, maj 13, 2004

Vzpodbudna za zagovornike odprtega dostopa (Open Access) je nedavna študija hiše Thomson ISI, ki je z analizo dejavnikov vpliva (Impact Factor) na 191 revijah odprtega dostopa med 8,700 revijami iz celotnega nabora Web of Science pokazala, da ni bistvene razlike v odmevnosti med članki ene ali druge oblike znanstvenega objavljana. To bo najbrž odvzelo dober del pomislekov in strahu tistim, ki so doslej kolebali, ali ne bo njihovo znanstveno delo z objavljanjem v elektronskih revijah iz nabora odprtega dostopa morda deležno manjše pozornosti in obravnave.