nedelja, avgust 30, 2015

Proverbiarium 398

In hac causa mihi aqua haeret.
Tu se mi je ustavilo.

Inieci scrupulum homini.
Človeku sem zasejal dvom.

Iniuriarum remedium est oblivio.
Zdravilo za krivice je pozabljenje.Podprimo "indeks odprtosti"

Dr. Arthur Smith se je na blogu Unlocking Research Univerze iz Cambridgea lotil zanimive ideje. Želi vzpodbuditi akademsko sfero k premestitvi odprtega dostopa iz obrobnosti v osrednjost znanstvenega publiciranja, podobno kot smo na našem blogu razpravljali nedavno. Najti skuša dodatne motive s katerimi bi nagovoril uporabnike k živahnejši uporabi odprtega dostopa. Predlaga, da bi k uveljavljenim indeksom (faktor vpliva, h-indeks...) dodali letni "indeks odprtosti" (openness index), ki bi predstavljal razmerje člankov v odprtem dostopu proti vsem avtorjevim objavljenim člankom. Seveda bi morali nato takemu indeksu priznati ustrezno težo v vrednotenju kariernih dosežkov akademske populacije.

nedelja, avgust 23, 2015

Proverbiarium 397

Omnes una manet nox.
Vse nas čaka ena noč.

Omne trinum bonum.
Vse trojno je dobro.
(Blizu temu je naš "V tretje gre rado").

Omnia ad manus succedunt.
Vse (mi) uspeva.

Največja samostanska knjižnica na svetu.

Za največjo samostansko knjižnico na svetu velja knjižnica benediktinskega samostana v mestu Admont na avstrijskem Štajerskem. Knjižnica je umeščena v izjemno arhitekturno zapuščino, ki je bila končana v 18. stol. Knjižnična zbirka vsebuje 200.000 volumnov, med njimi tudi 1.4000 rokopisov, med katerimi so najstarejši iz 8. stol in 530 ikunabul (knjig natisnjenih pred letom 1500). In vse to imamo v soseščini.

Da OD ne bo zardeval

Da zagovorniki odprtega dostopa (OD) ne bomo zardevali in da ne bo podoba OD ogrožena, je prav, da smo pozorni, kaj se v dogaja v ozadju tega gibanja in njegove prakse. Odprtost je namreč izzvala apetite po lahkem zaslužku in na tržišču se obilno pojavljajo novi založniki, ki jim pa kvaliteta objavljenega materiala ni pomembna. Pred časom sem o tem že pisal. Ne bo odveč kdaj pa kdaj pogledati na blog Jeffreya Bealla, ki učinkovito opozarja na stranpoti OD in t.i. predatorske revije tudi razgalja. 

sobota, avgust 15, 2015

Proverbiarium 396

Facile volentem trahas.
Lahko je pritegniti tistega, ki je voljan.

Facilius est de alienis iudicare quam de suis.
Lažje je o tujem soditi kot o svojem.

Facit experientia cautos.
Izkušnja naredi (ljudi) previdne. 

OD projekt CollabraKot lahko preberemo v novi številki e-revije InfoDocket je založba University of California Press (UCP)  sprožila dve iniciativi v podporo odprtega dostopa. Iniciativa Collabra bo namenjena objavljanju raziskovalnih člankov v modelu odprtega dostopa in odprtega vrstniškega ocenjevanja (open peer review), iniciativa Luminos pa objavljanju monografij. V projektih najdemo tudi dodatne pobude za popularizacijo odprtodostopne znanstvene publicistike. Avtorji bodo vplačevali dovolj ugoden prispevek za objavo (author processing charge - APC) v višini 875 US$, ki bo namenjen stroškom priprave, objave in ocenjevanja dela. Ocenjevalci bodo vnaprej plačani za svoje delo, pri čemer pa lahko zaslužen denar tudi podarijo za različne oblike promocije odprtega dostopa. O vsem si lahko preberete več na spletni strani projekta Collabra in na njihovem blogu.  

Odprti dostop pri Elsevierju

Podrobnosti o tem, kako je mogoče objavljati članke v odprtem dostopu pri založbo Elsevier najdete v njihovi publikaciji Your Guide to Publishing Open Access with Elsevier.

sobota, avgust 08, 2015

Proverbiarium 395

Vina parant animos.
Vina dajejo pogum.

Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis.
Zmagati znaš, Hanibal, zmage izkoristiti ne znaš.

Vincit amor quemque, sed numquam vincitur ipse.
Ljubezen premaga vsakogar, le sama ni nikoli premagana.

Je odprti dostop zarota?

O tem ali je odprti dostop (OD) morda zarota evropskih socialistov proti komercialnemu založništvu (kot naj bi trdil Jeffrey Beall) si preberite razmišljanje na blogu SciELo in Perspective. Ali gre za tehtne pomisleke ali samo za obračunavanje med citiranim avtorjem in eno od OD založb tretjega sveta, si skušajte ustvariti sliko sami.

Odprti dostop v blogih

Da blogarija nikakor ni v odmiranju in da odprti dostop ni muha enodnevnica dokazuje ta seznam blogov o odprtem dostopu. In naj vam prišepnem, da na tem seznamu kakšen blog tudi manjka :)

sreda, avgust 05, 2015

O učinkoviti znanstveni metriki

Angleški visokošolski investicijski svet (Higher Education Funding Council for England - HEFCE) predstavlja poročilo neodvisne presoje vloge metrike v vrednotenju in upravljanju znanosti pod imenom "Ocenjevalno plimovanje" (The Metric Tide), ki je prostodostopno dosegljiva. Vsekakor dobrodošla analiza presojanja kvalitete znanstvenega snovanja. 

torek, avgust 04, 2015

Kako se seznaniti z odprtim dostopom

K mehki seznanitvi s tematiko odprtega dostopa in odprte znanosti koristno pripomorejo "vodiči" po projektu, ki jih je pripravil OpenAIRE. In priporočljivo je slediti tudi OpenAIRE Blog.  

nedelja, avgust 02, 2015

Proverbiarium 394

Quantulum enim studiis impertimur?
Zakaj (se) tako malo posvečamo učenju?

Quantum potes, tantum aude.
Toliko si drzni, kolikor zmoreš.

Quasi re bene gesta.
Kot da vse je dobro opravljeno.

"Nova" vloga knjižnic

V državah, kjer postaja prostodostopno objavljanje raziskovalnih del avtorska obveza, npr. v Vel. Britaniji, v ZDA in slej ko prej tudi v EU, se univerzitetnim knjižnicam obeta nova naloga: nuditi raziskovalcem pomoč pri objavljanju v odprtem dostopu.  

Dostopno slikovno bogastvo


Britanska knjižnica (British Library - BL) je preko portala Flickr sprostila več kot milijon slik iz 17., 18. in 19. stol., ki jih je digitaliziral Microsft, nato pa prepustil BL, da jih dajo v javno rabo. Zbirka vsebuje najrazličnejše tematske sklope: zemljevide, geološke diagrame, ilustracije, satirične slike, dekorativen pisemski material, panoramske slike, stenske poslikave in drugo.
We have released over a million images onto Flickr Commons for anyone to use, remix and repurpose. These images were taken from the pages of 17th, 18th and 19th century books digitised by Microsoft who then generously gifted the scanned images to us, allowing us to release them back into the Public Domain. - See more at: http://britishlibrary.typepad.co.uk/digital-scholarship/2013/12/a-million-first-steps.html#sthash.pJXBdGy3.dpuf
We have released over a million images onto Flickr Commons for anyone to use, remix and repurpose. These images were taken from the pages of 17th, 18th and 19th century books digitised by Microsoft who then generously gifted the scanned images to us, allowing us to release them back into the Public Domain. - See more at: http://britishlibrary.typepad.co.uk/digital-scholarship/2013/12/a-million-first-steps.html#sthash.pJXBdGy3.dpuf
We have released over a million images onto Flickr Commons for anyone to use, remix and repurpose. These images were taken from the pages of 17th, 18th and 19th century books digitised by Microsoft who then generously gifted the scanned images to us, allowing us to release them back into the Public Domain.
The images themselves cover a startling mix of subjects: There are maps, geological diagrams, beautiful illustrations, comical satire, illuminated and decorative letters, colourful illustrations, landscapes, wall-paintings and so much more that even we are not aware of.
- See more at: http://britishlibrary.typepad.co.uk/digital-scholarship/2013/12/a-million-first-steps.html#sthash.pJXBdGy3.dpuf
We have released over a million images onto Flickr Commons for anyone to use, remix and repurpose. These images were taken from the pages of 17th, 18th and 19th century books digitised by Microsoft who then generously gifted the scanned images to us, allowing us to release them back into the Public Domain.
The images themselves cover a startling mix of subjects: There are maps, geological diagrams, beautiful illustrations, comical satire, illuminated and decorative letters, colourful illustrations, landscapes, wall-paintings and so much more that even we are not aware of.
- See more at: http://britishlibrary.typepad.co.uk/digital-scholarship/2013/12/a-million-first-steps.html#sthash.pJXBdGy3.dpuf
We have released over a million images onto Flickr Commons for anyone to use, remix and repurpose. These images were taken from the pages of 17th, 18th and 19th century books digitised by Microsoft who then generously gifted the scanned images to us, allowing us to release them back into the Public Domain.
The images themselves cover a startling mix of subjects: There are maps, geological diagrams, beautiful illustrations, comical satire, illuminated and decorative letters, colourful illustrations, landscapes, wall-paintings and so much more that even we are not aware of.
- See more at: http://britishlibrary.typepad.co.uk/digital-scholarship/2013/12/a-million-first-steps.html#sthash.pJXBdGy3.dpuf