ponedeljek, marec 30, 2015

Predatorske revije v OD

Praksa odprtega dostopa (OD) je priklicala tudi nekatere nezaželene oblike izkoriščanja tega modela znanstvene publicistike, recimo jim kar zlorabe. Pojavljajo se revije, ki na različne načine krnijo ne samo ugled znanstvenega objavljanja, ampak slabijo tudi uveljavljanje koncepta OD. Nekaj splošnih pojmov te škodljive prakse najdete v zapisu na Wikipediji. V pomoč pri odkrivanju revij, ki zlorabljajo idejo OD pa nam je v pomoč tudi blog Scholarly Open Access, ki odkriva in analizira sumljive poskuse izrabe odprtodostopnega založništva. 

nedelja, marec 29, 2015

Proverbiarium 380

Quid sit futurum cras, fuge quaerere.
Ne sprašuj kaj bo jutri.

Quieto mari recte navem et imperitus dirigat.
Po mirnem morju bi moral tudi neuk prav voditi ladjo.

Qui fert malis auxilium, post tempus dolet.
Kdor malopridnim pomaga, čez čas obžaluje. 

RCUK objavlja

Britanski Research Councils (RCUK) objavljajo prvo neodvisno  poročilo o uveljavljanju odprtega dostopa v britanskem javnem raziskovalnem prostoru. Z analizo obsežnega nabora odzivov in priporočil uporabnikov si organizatorji obetajo izboljšave v uveljavljanju odprtega dostopa v raziskovalni publicistiki.  

sobota, marec 21, 2015

V pomoč pobudnikom odprtega dostopa

SPARC Europe vzpodbuja vse, ki želijo aktivno promovirati odprti dostop, da uporabljajo njihov promocijski material, ki je na voljo na SlideShare. 

Wikimedia poziva k odprtemu dostopu

Kot je mogoče prebrati na Wikimedia blogu namenja Wikimedia Foundation vso raziskovalno produkcijo, ki nastaja z njihovo pomočjo, v odprti dostop in v rabo na Wikipediji in drugih portalih Wikimedije. Ob tej priložnosti so objavili tudi splošna pravila za ta namen. 

Proverbiarium 379

Superflua non nocent.
Preveč ne škoduje.

Surdis auribus canis.
Poješ gluhim ušesom.
(naš pregovor: Tvoj govor je bob ob steno.)

Suum cuique placet.
Vsakomur je svoje všeč. 

Ameriške univerze z odprtim dostopom

Na spletni strani MIT knjižnic najdemo spisek ameriških univerz oz. visokih šol, ki so uveljavile odprtodostopne (OD) rešitve. Večina naslovov je opremljenih s povezavo do opisov vsakokratne OD politike.

nedelja, marec 15, 2015

Odprti izobraževalni viri

Proces odprtega izobraževanja zaradi rešitev, ki jih prinaša razvoj IKT, predstavlja izjemen napredek v učinkovitosti prenosa znanja. Ob tem postaja prav zaradi odprtosti k sreči tudi vse popularnejši v uporabi. Nekaj temeljnih izhodišč odprtega izobraževanja povzema prispevek  Open Education na spletu SPARC. 

The SPARC Europe Open Access Diary

SPARC Europe vabi k preskusu svojega novega projekta “The SPARC Europe Open Access Diary”, kjer lahko spremljate lokalne novice iz evropskega prostora. Najdete tudi novice za Slovenijo, čeprav me preseneča, da ni v SPARC Europe vključene nobene ustanove iz RS.

Proverbiarium 378

Restitutio in integrum.
Vrniti v prvotno stanje.

Risus abundat in ore stultorum.
V ustih bedakov je obilica smeha.

Rixari de lana caprina.
Pravdati se za kozjo volno.
(Kot naš pregovor: Mlatiti prazno slamo.)

nedelja, marec 08, 2015

350 let znanstvenega žurnalizma

V teh dneh britanska Kraljeva akademija proslavlja 350 let izhajanja svoje elitna revije  Philosophical Transactions of the Royal Society (Phil. Trans.), ki je v začetku sicer imela nekoliko krajše ime. Prvi zvezek revije Philosophical Transactions je izšel 6. marca 1665. Sicer moramo pošteno povedati, da jo je  v svetu prehitela francoska revija Journal des sçavans (s kasnejšim imenom Journal des savants), vendar vsega za nekaj tednov. Francoska revija je namreč prvič izšla 5. januarja 1665,  a je skozi desetletja večkrat prenehala izhajati in tudi danes ima ožji vsebinski karakter kot Phil. Trans. Tako je vendarle reviji Phil. Trans. mogoče priznati tako prvenstvo v uglednosti, kot v “trpežnosti” izhajanja na svetovni sceni znanstvenega žurnalizma.

Odprti dostop prenese tudi negativne rezultate

Odprti dostop prinaša tudi koristi na katere običajno ne pomislimo. Stephen Curry je v svojem Guardianovem članku  opisal izkušnjo z objavo članka, ki ni ravno običajen v znanstveni publicistiki. S sodelavci je namreč v odprtodostopni reviji PeerJ objavil prispevek , v katerem predstavljajo negativen rezultat raziskave. Članek v Guardianu si je res vredno prebrati, saj nam avtor pojasni zakaj je vendarle zadovoljen, da so objavili raziskavo, ki odstopa do siceršnje znanstvene publicistične prakse. In izčrpno tudi opiše, kakšna je bila pravzaprav pot do raziskave v kateri niso mogli potrditi izhodiščne predpostavke.

Proverbiarium 377

Sine pinnis volare haud facile est.
Leteti brez kril ni lahko.

Si non est, posse quod opto, optabo quod posse datur.
Če ni mogoče, kar bi si želel, si bom želel, kar je mogoče.

Sint ut sunt, aut non sint.
Naj bodo kakršni so, ali naj ne bodo.

sobota, marec 07, 2015

O visokošolskem knjižničarstvu

V preteklem tednu je rahlo dvignilo temperaturo na slovenski bibliotekarski sceni pismo dr. Žaucerja v Sobotni prilogi o stanju v slovenskem knjižničarstvu. No zdaj se je zadeva k sreči preselila v spletni strokovni medijski prostor (in nisem si mogel kaj, da ne ne bi tudi sam malo pojezikal v komentarjih na to temo.)

nedelja, marec 01, 2015

Proverbiarium 376

O, quantum est in rebus inane.
O, koliko ničnosti je v svetu.

Otium beatas perdidit urbes.
Brezdelje je uničilo tudi srečna mesta.

Otium pulvinar diaboli.
Lenoba je hudičeva blazina.

Odprti dostop za kanadsko znanost

Tri ključne agencije, ki financirajo kanadsko znanost, Canadian Institutes of Health Research (CIHR), Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC) in Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC) so se odločile uveljaviti novo politiko odprtega dostopa. Od raziskovalcev zahtevajo, da je, začenši z letošnjim majem, vsaka publikacija v ocenjevanih revijah, ki je rezultat dela financiranega s strani agencij, najkasneje v dvanajstih mesecih po izidu odprtodostopna.