nedelja, september 27, 2009

Spremljanje vpliva e-revij

Organizacija JISC je v preteklem obdobju financirala raziskavo o načinih spremljanja e_revij in člankov z merjenjem dostopa do njih v zbirkah pri založnikih in v arhivih. Pripravljeno je poročilo o dosedanjih rezultatih na tem projektu z imenom PIRUS. Projekt naj bi se nadaljeval kot PIRUS2 z možnostjo spremljanja vpliva posameznega članka oz. avtorja v globalnem revijalnem naboru in s ciljem priprave odprtega programja za metrično analizo.   

Nature preskuša tudi odprti dostop

Nature Publishing Group napoveduje za naslednje leto novo revijo Nature Communications, ki bo pripravljena izključno v spletni verziji in bo, po izbiri avtorjev, na voljo tudi v odprtem dostopu.

O vsakovrstni odprtosti znanja

Portal EnablingOpenScholarship (EOS) predstavlja delo organizacije, ki je namenjena akademski sferi. Kot pravijo v uvodu: “…organizacija je tako informacijski servis kot tudi forum za odpiranje in razpravljanje o vprašanjih, ki zadevajo poslanstvo modernih univerz in raziskovalnih ustanov v luči ustvarjanja, razširjanja in shranjevanja raziskovalnih rezultatov. Cilj je tudi vzpodbujanje raziskovanja, ki temelji na naraščajoči uporabi odprtega dostopa, odprtega izobraževanja, odprte znanosti in odprte inovativnosti.”

Google Books ponuja revijo Life

Na Google Books lahko pregledujete zdaj tudi revijo Life in sicer za leta med 1936 in 1972.

Medicinski slikovni iskalnik

Iskalnik BioMed Search preiskuje revije iz biomedicinskega področja in sestavlja bazo najdenega slikovnega materiala, ki vsebuje tudi citiranje najdenih slik. 

Read.gov

Ameriška Kongresna knjižnica uvaja spletno stran Read.gov, na kateri bralce seznanja z različnimi vidiki spletnega knjižnega branja.   

Iskanje patentov

The FreePatentsOnline je iskalnik ameriških patentnih prijav. Iščete lahko tudi samo določene vrste patentov, jih dodatno urejate in lahko se naročite na obveščanje o novostih s pomočjo RSS protokola.

Proverbiarium 131

Multorum opera res turbantur.
Če je mnogo vpletenih, se zadeva sviži.

Multo se ipsum quam hostem superasse operosius est.
Mnogo težje je obvladati sebe kot sovražnika.

Multos fortuna liberat poena, metu neminem.
Sreča mnoge osvobodi kazni, strahu nikogar.

sreda, september 23, 2009

Prihaja tudi PubMed Central Canada

Po dobrih izkušnjah dosedanjih arhivov U.S. PubMed Central in UK PubMed Central bodo konec oktobra oblikovali še PubMed Central Canada.

ponedeljek, september 21, 2009

Proverbiarium 130

Quod sensus ostendit, credit animus.
Kar zaznajo čuti, verjame srce.

Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris.
Kar ne želiš, da bo storjeno tebi, ne stori drugemu.

Quod tua nihil refert, ne cures.
Ne mari za to, kar se tebe ne tiče.

Nov knjižničarski blog

Iz CTK sporočajo:
“…link do našega novega bloga Bibliometrija – na njem bomo objavljali novičke s tega področja kot tudi rezultate naših raziskav:  http://bibliometrija.blogspot.com/…”

Kratke info o tematiki lahko spremljate tudi na Twitterju http://twitter.com/Bibliometrija.

Iz blogosfere: “…srečo na pot novemu, brez dvoma zelo obetavnemu in koristnemu blogu.”

nedelja, september 20, 2009

Ali bo univerzitetna “učilna zidana” obstala

Prav “firbčen” sem, ali bo tale blogovski zapis izzval kakšen komentar?

petek, september 18, 2009

PLoS opremlja članke z metriko

Odprtodostopni založnik Public Library of Science (PLoS) je pričel svoje članke opremljati z metričnimi kazalci in je s tem brez dvoma odprl novo poglavje v vrednotenju znanstvene publicistike. O rešitvi je obsežneje spregovoril tudi prof. A. J. Cann v prezentaciji na svojem blogu. 

ponedeljek, september 14, 2009

Proverbiarium 129

Si quid agis, prudenter agas et respice finem.
Če karkoli počneš, delaj pametno in misli na konec.

Si quis dat mannos, ne quaere in dentibus annos.
Če ti kdo podari konja, ne štej mu let po zobeh.

Si rivus tenuiter fluit, non est alvei culpa, sed fontis.
Če reka pičlo teče, ni krivo (rečno) korito, ampak izvir.

nedelja, september 13, 2009

Splet 2.0 aplikacije

Spletni indeks GO2WEB20.net prinaša (pre?)obsežen spisek orodij in aplikacij za Splet 2.0.

Učitelji pa najdete na strani Technogogy .pdf članek o orodjih Splet 2.0 za učitelje.

torek, september 08, 2009

O mobilni telefoniji za učitelje

S spletne strani Mobile Maven, ki zastopa interese ameriških uporabnikov mobilnih telefonskih storitev, so me opozorili na zapis o 100 koristnih spletnih naslovih za uporabnike med učitelji.

nedelja, september 06, 2009

HealthBase

Informacijski portal NetBase ustvarja tudi bazo HealthBase, ki pridobiva podatke iz več pomembnih specializiranih servisov, kot so WebMD, PubMed, Medline Plus in Mayo Clinic. Uporabljajo semantično temeljen sistem indeksiranja, ki je za uporabnika prijaznejši od statistično temeljenih načinov dela splošnih iskalnikov, kot je Google.

Provebiarium 128

Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit.
Ni velikega uma brez primesi norosti.

Nullus agenti dies longus est.
Noben dan ni dolg tistemu, ki dela.

Nullus effectus sine causa.
Ni učinka brez vzroka.

četrtek, september 03, 2009

Sodelovanje z Wolfram/Alpha

Specializirani iskalnik Wolfram/Alpha je ponudil uporabnikom forum za razpravo in sodelovanje – WolframAlpha Community. Tam pravkar poteka zanimiva razprava o uporabi iskalnika pri pouku.