nedelja, maj 29, 2011

Indeks navodil za oblikovalce revij OD

SPARC® (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) je mednarodna zveza akademskih in znanstvenih knjižnic namenjena razvoju sistema znanstvenega objavljanja. Nedavno so pri SPARC pripravili posebno kazalo do virov s priporočili za oblikovanje revij odprtega dostopa (Open-access Journal Publishing Resource Index).

Inside Search blog

Če je doslej Google svoje nasvete za iskanje objavljal v blogu Official Google Blog, so se zdaj odločili, da bodo to temo obravnavali v posebnem blogu Inside Search.  

Nova podoba Journal TOC

Gotovo večina raziskovalcev pozna splet JournalTOCs, kjer najdemo več kot 16.000 kazal vseh pomembnejših znanstvenih revij 826 založnikov. Med njimi npr. tudi 2.132 revij odprtega dostopa. Zdaj so obnovili oz. polepšali spletišče, opozarjajo pa nas tudi na nekatere zanimive storitve: vsa kazala so v prostem dostopu, sledite lahko kazalom revij, ki vas posebej zanimajo in si zanje naročite email sporočilo o izidu nove številke, ustvarjate lahko povezave v socialna omrežja in izkoristite tudi RSS dostop, razen tega pa si lahko storitev prilagodite tudi za posebne potrebe svoje knjižnice.

Proverbiarium 213

Quilibet suae fortunae faber.
Vsakdo je svoje sreče kovač.

Qui medice vivit, misere vivit.
Žalostno živi, za kogar mora zdravnik skrbeti.

Qui multum habet, plus cupit.
Kdor ima veliko, hoče več.

nedelja, maj 22, 2011

Sage Open

Spomladi najavljena revija v odprtem dostopu, ki bo objavljala recenzirane originalne znanstvene in revijalne članke iz področij družboslavja in humanističnih ved, Sage Open, je sprostila prvi nabor prispevkov.    

Knjižnični sistem 3M

Vsi, ki se ukvarjajo s knjižničarsko tehnologijo, zlasti sodobno, računalniško podprto, poznajo firmo 3M. Zdaj pri njih najavljajo knjižnični sistem za izposojo e_knjig v oblaku. Rešitev bo obsegala opremo in programska orodja za branje in izposojo  e_knjig za večino formatov, ki so danes v uporabi in ob naslonitvi na sodoben trend ponudbe materialov za dostop v oblaku (“cloud computing”).

Proverbiarium 212

Medio flumine quaeris aquam.
Sredi reke iščeš vodo.

Medio tutissimus  ibis.
Najvarneje boš šel po sredi.

Mel in ore, fel in corde.
Med v ustih, žolč v srcu.

nedelja, maj 15, 2011

Big Red Bikes in Bicike(lj)

Ko sem prebral vestičko o pobudi, da bi študenti na univerzi Cornell uporabljali za prevoze na kampusu  posebna rdeča kolesa mi je misel takoj preskočila na pravkar začeto ljubljansko mestno akcijo Bicike(lj). Močno upam, da bo ljubljanska ideja uspela in veliko k temu bi lahko pripomogli prav študenti, če bi akcijo Bicike(lj) vzeli kar za svojo. Res da je na univerzah, ki so organizirane v kampusih to lažje izvedljivo, vendar pa je morda prav zato, ker imajo naši študenti do svojih učnih obvez daljše poti, prav zanje ta način kot nalašč. Če se samo spomnim, kako imajo na marsikateri fakulteti težave s parkirnimi prostori, bi ta akcija lahko bila zelo blagodejna.

Digitalno opismenjevanje

Portal digitalne pismenosti – Digital Literacy Portal je pobuda Obamove administracije, s katero želijo podpreti delo tistih, ki v različnih oblikah širijo računalniško opismenjevanje v svojih okoljih. Ker je na spletu vse večja ponudba učnih možnosti pa tudi možnosti za delo preko spleta je ta vidik usposabljanja seveda pomemben za vse starostne skupine, zlasti za take, ki iščejo mesto v sodobnem gospodarstvu oz. podjetništvu.

Podobno zanimivo iniciativo zasledimo v Veliki Britaniji, kjer so nosilec opismenjevanja javne knjižnice. Kot lahko preberemo v SCL blogu jim je v zadnjih šestih mesecih uspelo usposobiti za delo s spletnimi orodji 250.00o knjižničnih uporabnikov.

Postavljam standardno vprašanje: kje smo pri nas? Če poznate v svojem okolju kakšno tovrstno lokalno iniciativo, opišite jo, morda bo z njeno popularizacijo mogoče razširiti idejo še v druga okolja.

The All Results Journals

Kot lahko preberemo v virih, 60% vseh eksperimentov ne daje pričakovanega  rezultata. Vendar pa ti podatki lahko prav tako prispevajo pomemben delež k empiričnemu znanju, koristni so žal le vsakokratnemu raziskovalcu, ker je  njihovo razširjanje, zaradi formalnega neobjavljanja, omejeno. Temu polju “negativnih” rezultatov so namenjene revije The All Results Journals,  Trenutno so objave urejene v štirih področnih revijah: za kemijo, za nanotehnologijo, za biologijo in za fiziko. Članki so v odprtem dostopu s Creative Commons licenco 3.0, izdajateljsko politiko pa predstavlja tudi lasten blog.

Proverbiarium 211

Omnia nummus emit venditque, dat et data demit.
Denar vse kupuje in prodaja, daje in dano odvzame.

Omnia plena dolis.
Vse je polno prevar.

Omnia praeclara rara.
Vse kar je odlično, je redko.

ponedeljek, maj 09, 2011

Še enkrat o prostem : odprtem dostopu

Zapis na BMJ broups blogu nam simpatično predstavi razliko med prostim  in odprtim dostopom (free v. open access), kot jo na primeru revije Lancet doživlja avtorica Tracey Koehlmoos iz Bangladeša.

Institucionalni repozitoriji v ZDA

Kot ugotavlja Charles Bailey ima že 80% članic (51 od 62) ameriškega združenja vodilnih raziskovalnih univerz (AAU) svoje institucionalne repozitorije.

Odprti raziskovalni podatki

Britanski Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) se pod okriljem agencije JISC ukvarja z vzpostavitvijo postopkov za upravljanje in zagotavljanje dostopa do javno, torej s strani EPSRC, financiranih in pridobljenih raziskovalnih podatkov. Med sicer številnimi načeli takega dostopa posebno pozornost posvečajo dvema. Prvič: raziskovalni podatki iz javno financiranega raziskovanja naj bodo kar najširše in prosto dostopni in  drugič: raziskovalni proces ne sme biti ogrožen/moten zaradi neustreznega objavljanja podatkov.

Nov oblak: DuraCloud

Če želite poslej v oblaku, torej dislocirano, pripravljati in shranjevati digitalne arhive vam bo od junija na voljo  nov ponudnik take storitve: DuraCloud. Zadeva sicer ne bo zastonj, vendar glede na velikost ponujenega “skladišča” in ob upoštevanju števila vključenih uporabnikov tudi ne pretirano draga.

nedelja, maj 08, 2011

Proverbiarium 210

Ubi non est triticum, ibi non est placenta.
Kjer ni pšenice, ni pogače.

Ubi periculum, ibi lex.
Kjer (se pojavi) zlo, (se oblikuje) zakon.

Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.
Kjer ustvarjajo opustošenje, temu pravijo mir.

ponedeljek, maj 02, 2011

O odprtem dostopu

Guru odprtega dostopa Peter Suber je objavil majsko številko svojega novičarskega časnika, ki ga poznamo pod kratico SOAN. Tokrat npr. piše o “offline” odprtem dostopu: na videz neskladna sintagma, vendar jo učinkovito pojasni in tudi spregovori o slabostih in prednostih. Pa veliko novičk o dogajanju v prostoru odprtega dostopa boste našli, vmes pa obilico koristnih povezav.   

Proverbiarium 209

Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus.
Medtem beži, beži nepovraten čas.

Semel emissum volat irrevocabile verbum.
Enkrat izrečena beseda odleti brez odpoklica.

Semel malus semper praesumitur malus.
Kdor je enkrat bil zloben bo vedno veljal za takega.

Nagrada Orwell

The Orwell Prize je najuglednejša britanska nagrada namenjena političnemu pisanju. Letno se podeljuje nagrada za knjige, za žurnalistiko in od leta 2009 tudi za bloge.