sobota, oktober 29, 2016

iGEM2016 v odprtem dostopu

Dogodilo se je posrečeno (skoraj) sovpadanje Tedna odprtega dostopa (TOD) in letošnje prireditve iGEM 2016. Naj spomnim, da je iGEM mednarodno, pravzprav globalno tekmovanje mladih sinteznih biologov, ki ga zdaj že kar tradicionalno organizira Fondacija iGEM (The International Genetically Engineered Machine (iGEM) Foundation). In vredno je priklicati v spomin, da so na tem tekmovanju že nekajkrat odmevno sodelovali tudi mladi slovenski raziskovalci. In tudi letos sodelujejo. In kje je povezava med TOD in iGEM2016: v letošnjem letu je odprtodostopna založniška hiša PLOS zagotovila možnost objave dosežkov v odprem dostopu.

Odprti dostop v ZDA

Bela hiša ZDA je na svojem blogu, tudi zaradi Tedna odprtega dostopa, predstavila pomemben napredek, ki so ga federalne službe in agencije dosegle pri povečanju javnega dostopa do znanstvenih raziskav, ki so podprte z javnimi sredstvi.

Proverbiarium 450

Carent laude dona sera.
Zamujena darila ostanejo brez pohvale.

Carpent tua poma nepotes.
Tvoja jabolka bodo nabirali vnuki.

Casta placent superis.
Čistost je všeč bogovom.


nedelja, oktober 23, 2016

Peter Suber o odprtem dostopu

Ob letošnjem Tednu odprtega dostopa je spregovoril dr. Peter Suber o "Stanju odprtega dostopa".

Proverbiarium 449

Stultorum plena sunt omnia.
Povsod je dovolj norcev.

Suum quisque noscat ingenium.
Vsakdo naj prepozna svojo duševnost.

Suus cuique mos.
Vsakdo ima svoj način.


sobota, oktober 22, 2016

Teden odprtega dostopa

Dočakali smo letošnji Teden odprtega dostopa (24. do 30. okt. 2016); več o dogajanju lahko najdete na njihovih spletnih straneh.

oaDOI servis

V tednu odprtega dostopa nam je ponujeno novo orodje za dostop do vsebin v odprtem dostopu - oaDOI. Za dostop potrebujemo DOI geslo, servis pa išče rešitev po več poteh: 

nedelja, oktober 16, 2016

Proverbiarium 448

Si haberem, darem.
Če bi imel, bi dal.

Si licet exemplis in parvis grandibus uti.
Če v majhni zadevi uporabimo veliko primerjavo.

Simul sorbere et flare difficile.
Istočasno srkati in vonjati je težko.


Evropski oblak odprte znanosti

Evropska Komisija je objavila prvo poročilo o Evropskem oblaku odprte znanosti (European Open Science Cloud - EOSC). To je prihodnja infrastruktura, ki naj bi podprla podatkovje odprtih raziskav in odprto znanost v Evropi.

sobota, oktober 15, 2016

Strošek odprtega dostopa

Vsekakor velja na tanko prisluhniti opozorilom raziskovalcev, da je praksa odprtodstopnega objavljanja znanstvene produkcije materialno še vedno nerešena. Raziskovalci upravičeno ugovarjajo, da bi stroški, ki jih prinaša odprti dostop, bremenili aktualna raziskovalna sredstva. Avtor Ludvigsson predlaga konkretno rešitev, da se strošek povezan z odprtim dostopom prenese na raziskovalne agencije oz. javne plačnike v vertikali vse do EU.  

nedelja, oktober 09, 2016

Proverbiarium 447

Cum fueris felix, semper tibi proximus esto. 
Bodi sebi vedno najbližji, kadar si srečen.

Cum insanientibus furere necese est.
Z norci je treba norčavo.

Cum libentissimus edis, tum auferatur coena.
Ko najbolje ješ, je treba odnesti hrano.  

Poenostavitve v tekstovnem in podatkovnem rudarjenju

Bo Evropski skupnosti (ES) uspela prilagoditev avtorske zakonodaje, potem ko je vse glasnejša ugotovitev, da je tekstovno in podatkovno rudarjenje (TPR) (text anad data mining - TDM) vse bolj pomembno za znanstveno sfero? Žal je nedorečena zakonodaja, ki je neskladna tudi med članicami ES, bistvena ovira za večji prodor tega informacijskega pristopa, kot je v blogu zapisal A. Ansip. Vsekako je obet za izboljšanje stanja nova avtorska zakonodaja, ki jo napoveduje ES.  
 

Pospešena rast odprtega dostopa

Število raziskovalnih člankov, ki so letno objavljeni v režimu odprtega dostopa raste dvakrat hitreje kot narašča število vseh objavljenih raziskovalnih člankov, nam sporoča objava v STM Publishing News.

sreda, oktober 05, 2016

Open Access Week 2016

Na spletni strani International OA Week si lahko ogledate, katere prireditve načrtujejo v počastitev letošnjega Tedna odprtega dostopa (24. in 30. oktober 2016).