četrtek, avgust 26, 2010

Biološka slikovna zbirka

Založnik revij odprtega dostopa BioMed Central (BMC) razširja svojo ponudbo s slikovno podatkovno bazo Biology Image Library. Vanjo bodo vključevali slikovni material iz sedmih področij vključno s slikami iz člankov, ki jih objavljajo revije v izdaji BMC . Baza ima iskalno orodje z več iskalnimi atributi, razen tega pa bodo slike opremljene z obsežnimi anotacijami. Uporabnikom ponujajo tudi možnost kreiranja lastnih slikovnih zbirk v formatu PowerPoint.

sreda, avgust 25, 2010

Odprti odstop in odprta ocena si podajata roke

Odprto ocenjevanje (angl. “open review”) akademskih vsebin postaja vse bolj zanimiva alternativa klasičnemu vrstniškemu ocenjevanju (angl. “peer review”). Razprave o tem najdemo celo že v  neakademskih časnikih kot npr. nedavno v New York Timesu. Nekateri poudarjajo, da naj bi prihodnost akademskega objavljanja bila v istočasni uveljavitvi tako odprtega dostopa (angl. “open access”) in odprtega ocenjevanja, kot o tem razmišlja N. C. Nisbet v BigThink prispevku.  

Mreženje znanja željnih

Znanstvena skupnost skuša v vse večji meri izkoristiti spoznanja družboslovnih ved v prepoznavi prednosti in pri izkoriščanju socialnega mreženja za napredek znanosti, kar nam omogoča digitalna povezljivost. Temu cilju sledi tudi skupnost Science 3.0 z različnimi povezovalnimi orodji in eno teh je tudi pravkar vzpostavljen agregator znanstvenih blogov, z imenom blogregator (se bo pojem prijel?). Pravzaprav nekaj podobnega kot smo opisali pri nedavno omenjenem zbirniku.

torek, avgust 24, 2010

Slovenska digitalizacija

Upajmo, da bodo intervju predstojnika Krstulovića prebrali tudi odgovorni na ministrstvih za kulturo, znanost, šolstvo in tudi(!) za finance. In upajmo, da je prisotno zavedanje, da narodu s tako majhno etnijo in ogroženim jezikom pač ne bodo drugi pomagali pri digitalizaciji za zavarovanje dediščine, ampak moramo to storiti sami.  Ustrašil sem se predvsem črnoglede napovedi možnosti kadrovskega razpada trenutne ekipe, ki skrbi  za digitalizacijo. Uporabimo vse vzvode javnega pritiska, da se to ne bi zgodilo!

nedelja, avgust 22, 2010

Zbirnik znanstvenih blogov

Trije zagnani znanstveni blogerji, Anton Zuiker, Bora Zivkovic in Dave Munger, so pripravili zbirnik za izmenjavo podatkov (angl. “clearinghouse”) o znanstvenih blogih: Scienceblogging.com (tudi Scienceblogging.org). Ponujajo RSS povezave do pomembnih mrež znanstvenih blogov, skupinskih blogov in agregatorjev, v prihodnje pa naj bi vključevali tudi povezave do twitterskih naslovov, do znanstvenih revij in poročil o znanstvenih konferencah.

Bibliografija odprtega dostopa

Na spletni strani Open Access Journals Bibliography nam Charles W. Bailey, Jr. predstavlja bibliografijo izbranih, v angleščini zapisanih prispevkov, ki so koristni za razumevanje revijalike v odprtem dostopu. Nabor sega od leta 1999 do danes (izjemoma so vključena nekatera starejša ključna dela) in vključuje knjige in članke; s spletnimi povezavami so opremljene enote, ki imajo odprt dostop do polnega teksta.

Proverbiarium 175

…nudis verbis.
…z jasnimi besedami.

Nulla calamitas sola.
Nesreča ne pride sama.

Nulla dies sine linea.
Ni dneva brez poteze. (Izrek slikarja Apela.)

ponedeljek, avgust 09, 2010

Znanstvene objave na nov način

Na spletnem portalu Liquid Pub boste našli predstavitev projekta iz 7. okvirnega evropskega programa, ki promovira nov način znanstvene komunikacije. Nič več objavljanja v znanstvenih revijah in nič več napornega spopadanja z uredniškimi politikami znanstvenih žurnalističnih hiš. Ideja Liquid Publications naj bi predstavljala premik paradigme v ustvarjanju, razširjanju, vrednotenju in ohranjanju znanstvenih spoznanj in vsebin. Avtorji naj bi svoje rezultate predstavljali neposredno na spletni strani Liquid Pub v obliki primerni namenu sporočanja, te oblike naj bi se v okviru projekta tudi dopolnjevale oz. razvijale. Gre brez dvoma za pogumen predlog, ki v polni meri izkorišča spletno dinamiko in učinkovitost, kar smo doslej pogrešali pri dosedanji praksi znanstvenega objavljanja. Žal pa lahko, kot se je to dogajalo z nekaterimi podobnimi predlogi v preteklosti, poskus spodleti zaradi okostenelosti obstoječih vzorcev objavljanja in zaradi morebitnega neprijaznega sprejema s strani uveljavljenih žurnalističnih konzorcijev, ki ga je mogoče pričakovati.

Bloganje za časnikarje

Adam Westbrook vas bo v seriji zapisov na svojem blogu v prihodnjih dneh prepričeval o tezi “Zakaj morajo časnikarji blogati in kako”.

nedelja, avgust 08, 2010

Proverbiarium 174

Occasio facit furem.
Prilika dela tatu.

Oculi avidiores sunt quam venter.
Oči so bolj lačne kot želodec.

Oculis magis habenda fides quam auribus.
Očem je treba  verjeti bolj kot ušesom.

torek, avgust 03, 2010

Nova skupnost znanstvenih blogerjev - Scientopia

Potem ko je uveljavljena blogerska skupnost ScienceBlogs znašla v težavah zaradi očitkov izgubljene verodostojnosti in jo je nekaj uglednih članov zapustilo (>1, >2, >3 , <4)  se je najavila nova skupnost Scientopia. Počakajmo in pustimo se presenetiti.

nedelja, avgust 01, 2010

Panton Principles

Najbrž spremljam preozek nabor informacijskih spletišč in blogov, ker sem šele danes naletel na t. i. “načela Panton” (orig. “Panton Principles” - PP), v katerih so predstavljena temeljna izhodišča za uveljavljanje dostopa do odprtih znanstvenih podatkov  (angl. Open Data in Science). Načela so bila najavljena 19. februarja letos na blogu fundacije Open Knowledge. 

Osnovni nagib in cilj sporočila je jasno opredeljen že v preambuli PP: ”Znanost temelji na ustvarjanju, ponovni rabi in odprti kritiki objavljenega nabora znanstvenih spoznanj. Da lahko znanost učinkovito napreduje in da lahko družba v polni meri pridobiva iz znanstvenega prizadevanja  je pomembno, da so znanstveni podatki odprti.”

Poglobitev iskanja v Google Scholarju

Doslej nisem vedel, da lahko v Google Scholarju (po slovensko G. Učenjaku) iščemo tudi poglobljeno, s čimer pravzaprav omejujemo šum. Potem ko smo z izbranim geslom pridobili osnovni nabor zadetkov, lahko z aktiviranjem povezave <Cyted by #> prikličemo vse zadete citate. Nato pa lahko med njimi z novim, običajno zoženim geslom vpisanim v iskalno polje, poiščete konkretnejši nabor zadetkov, tako da po vnosu novega gesla s kljukico označite tudi dodatni ukaz <Search within articles citing>. Vizuelno boste postopek našli predstavljen v Recherchen Blogu

Proverbiarium 173

Saxa loquuntur.
Kamni govorijo (…o pretekli slavi)

Saxa moves gemitu.
Z jokom ganeš skale.

Saxum volutum non obducitur musco.
Na kotalečem se kamenju mah ne raste.