nedelja, december 30, 2007

Proverbiarium 42

Patet omnibus veritas.
(Resnica je vsem vidna.)

Patientia rara virtus.
(Potrpljenje je redka vrlina.)

Patientia vincit omnia.
(Potrpljenje vse premaga.)

sreda, december 26, 2007

OA končno uzakonjen v NIH

Danes zjutraj je predsednik Bush podpisal zakon o javnem financiranju, ki vključuje tudi sredstva zveznim inštitutom za zdravje (US National Institutes of Health - NIH), to pa uveljavlja tudi obvezo odprtega dostopa (OD) za objave raziskav, ki jih bodo financirali pri NIH.

Zakonsko določilo, ki to omogoča pravi: "...direktor NIH bo zahteval, da vsi raziskovalci, ki bodo prejeli raziskovalna sredstva NIH pošljejo, ali da v njihovem imenu pošljejo v PubMed pri Nacionalni medicinski knjižnici elektronsko verzijo njihovega končnega, z vrstniki ocenjenega manuskripta potem, ko je bil ta sprejet v objavo, a ne kasneje kot 12 mesecev po uradnem datumu objave; pri tem mora NIH zagotoviti javno dostopnost dokumenta v skladu z zakonodajo o avtorskih pravicah."

Zakon z zagotavljanjem obveze OD do raziskovalnih rezultatov presega dosedanjo prakso prostovoljnega sodelovanja raziskovalcev v iniciativi OD ter so ga njeni zagovorniki z nestrpnostjo spremljali na dolgotrajni in že kar mučni poti zakonodajnega usklajevanja, kot lahko to preberete na več mestih v Suberjevem blogu. Tam lahko preberete že tudi nekaj prvih odmevov (>>1; >>2; >>3)  na ta za znanost zares pomemben dogodek. Seveda pa bi proslavljanje  brez Harnadovega komentarja bilo brez pravega čara.

90 let Arthurja C. Clarka

16. decembra je v Colombu (Sri Lanka) praznoval 90 obletnico rojstva (šaljivo je to sam opisal kot 90-ti krog okrog sonca) Sir Arthur C. Clarke, futurolog, pisatelj in popularizator znanosti. V video posnetku je nagovoril svoje bralce in občudovalce.

ponedeljek, december 24, 2007

Voščilo

Vsem svojim bralkam in bralcem želim prijazno božično praznovanje in voščim srečno Novo leto.

nedelja, december 23, 2007

Najboljše v letu 2007

Science Magazine za zaključek leta ponuja v branje članke na temo najodmevnejših raziskovalnih dosežkov leta 2007 (Breakthroughs of the Year 2007) v odprtem dostopu.

Proverbiarium 41

Errando discimus.
(Na napakah se učimo.)

Erranti viam monstrato.
(Pokaži pot tistemu, ki je zašel.)

Errare humanum est.
(Motiti se je človeško.)

Error hesternus sit tibi doctor hodiernus.
(Naj ti bo včerajšnja napaka danes učiteljica.)

sobota, december 15, 2007

CERN in DESY za OD

Kot lahko preberemo v Suberjevem blogu, so se tako CERNovi in DESYjevi laboratoriji odločili, da bodo poslej krili stroške svojih raziskovalcev za objavljanje v ocenjevanih revijah PhysMath Central, založnika revij odprtega dostopa za področja fizike, matematike in računalništva.

Selitev revije

Tudi med založniki revij odprtega dostopa se dogajajo prestopi. Tako bo revijo Biomedical Digital Libraries, ki je doslej izhajala pod okriljem  BioMed Central (BMC) poslej mogoče najti v naboru revij Open Journal Systems iz okvira projektne skupine Public Knowledge Project (PKP) Univerze Stanford. Poslej avtorjem ne bo več treba plačevati prispevka za objavo, revija pa ostaja v odprtem dostopu.

O iskalnih orodjih

Na Recherchenblogu nas obveščajo, da je mogoče na posebnem portalu Univerze Berkeley z učnimi video materiali najti niz predavanj različnih gostujočih predavateljev o spletnih iskalnih orodjih

Več kot 3000 revij OD v DOAJ

Kot nam sporočajo iz portala DOAJ je zdaj pri njih registriranih že preko 3000 znanstvenih in strokovnih revij v odprtem dostopu (OD).

Proverbiarium 40

Ius est ars boni et aequi.
(Pravo je umetnost dobrega in pravičnega.)

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.
(Pravičnost je stalna in trajna pripravljenost vsakomur zagotoviti njegovo pravico.)

Google želi tekmovati z Wikipedijo

Google najavlja storitev Knol s katero želi konkurirati Wikipediji, z nekoliko spremenjenim režimom vnosa podatkov pa celo povečati njeno zanesljivost.

nedelja, december 09, 2007

30 Web 2.0 aplikacij

Phil Bradley v besedi in sliki predstavlja 30 uporabnejših Web 2.0 aplikacij. Bodite pozorni tudi na aplikacijo authorSTREAM, ki jo je uporabil za ta namen!

Prazniki in knjige 2

Knjigoljubcem bo morda všeč tudi tale ideja spletnega knjižnega sejma: bookfaironline.net.

SJR

SJR (SCImago Journal & Country Rank) je nova bibliometrična storitev, ki jo iz podatkov Elsevierjevega Scopusa pripravlja SCImago Research Group. V prostem dostopu nam ponuja bibliometrične indikatorje za znanstvene revije (za leta 1999 - 2006)  in po državah (za leta 1996 - 2006) : število publikacij, citatov, samocitatov, poprečno citiranost in h-indeks. Podatke si lahko prikličete tudi v Excelovih tabelah. (povzeto po Recherchenblogu.)

Proverbiarium 39

Multa vetustas lenit.
(Čas zaceli rane. Dobesedno: Starost marsikaj ublaži.)

Multi metiuntur, ut decipiant, multi quia decepti sunt.
(Mnogi lažejo, da bi prevarali, mnogi, ker so bili prevarani.)

Multi multa sciunt, nemo omnia.
(Množica ve veliko, nihče ne ve vsega.)

Multi sunt vocati, pauci vero electi.
(Mnogi so poklicani, redki izbrani.)

nedelja, december 02, 2007

Razgovori z znanstveniki na CBC

Bora obvešča, da je kanadski CBC pričel objavljati intervjuje z znanstveniki; deloma so na voljo v podcast obliki. 

Nagrade Edublog

Objavljeni so letošnji finalisti tekmovanja Edublog za najboljše izobraževalne bloge v 14 kategorijah. Vredno ogleda!!!

OCW za srednje šole

Potem ko se je MITjev projekt Open Course Ware (OCW) že dodobra uveljavil v visokošolskem izobraževanju , so zdaj pripravili še spletne vsebine za srednje šole - Highlights for High School.

Odprti dostop in EU

Minister in bloger prof. Žiga Turk se je hitro odzval na moj izziv in na svojem angleškem blogu komentiral zadnje dogovarjanje o dostopnosti do znanstvenih informacij v EU. Na njegov upravičeno kritičen zapis o "topogledni" evropski politiki je bil že deležen komentarja (M. Ulmer), ki je najbrž prišel iz logov založniškega kartela. Ob pripombi komentatorja, da pravzaprav raziskovalci sami slabo izkoriščajo možnosti odprtega dostopa, se je vendarle tudi mogoče zamisliti nad razlogi tega pojava. Nedvomno k temu prispeva tudi uveljavljen način ocenjevanja raziskovalne odličnosti, ki temelji na etabliranih modelih Thomson-ISIja in zdaj tudi Elsevierja, ne upošteva pa dovolj dodatnih kriterijev odmevnosti, ki jih že omogoča webometrika. O tem veliko piše v svojem blogu Harnad.    

Arhivska zbirka Naturalis

Digitalni akademski depozitni arhiv Naturalis je storitev nizozemskega National Museum of Natural History in omogoča iskanje znanstvenih publikacij v naravoslovju.

RSS do NAL novic

Ameriška nacionalna kmetijska knjižnica (NAL) odslej ponuja tudi RSS dostop do svojih novic. (Kdor je v zadregi ob izrazu RSS naj pokuka >sem.  In še dober nasvet: za zbiranje RSS novic vam priporočam Google Reader, ki ima tudi učinkovit način iskanja in prijavljanja novih RSS virov: Add Subscription).

Proverbiarium 38

Mea pila est.
(Zmagal sem. Dobesedno: Žoga je moja.)

Mea tenuitas ali
Mediocritas mea.
(Pogost vzklik (ne)skromnosti: "Moja malenkost".)

Medice, cura te ipsum.
(Pometaj pred svojim pragom. Dobesedno: Zdravnik, ozdravi samega sebe!)

Medico male est, si nemini male est.
(Za zdravnika je slabo, če nikomur ni slabo.)

Medicus curat, natura sanat.
(Zdravnik zdravi, naravi ozdravi.)