sreda, september 30, 2015

O odprti znanostiParalelno z razmahom in uveljavljanjem odprtega dostopa do znanstvenih publikacij se krepi tudi zavedanje pomena odprte znanosti, kot njegovega širšega okvira. Odprto znanost bi lahko poenostavljeno opredelili kot nediskriminatorno možnost dostopa do rezultatov javno financiranih raziskav, ki jih raziskovalci ponudijo v presojo širši kolegialni srenji. Praksa ima seveda starejše korenine v dvosmerni pisni kolegialni komunikaciji raziskovalcev, v izmenjavi izkušenj ob kolegialnih institucionalnih obiskih, v formalnih in manj formalnih razpravah na konferencah in na nek način tudi v kolegialni presoji objavi namenjenih raziskovalnih prispevkov v procesu njihove žurnalistične redakcije. Seveda pa je odprta znanost danes doživela nepojmljiv razcvet z uveljavitvijo sodobnih poti informacijske komunikacijske tehnologije. In če bi bil nekoliko lahkotnejši v razmišljanju in bi odprti dostop opisal kot udobnejšo pot do objavljenih, konzumiranih raziskovalnih rezultatov potem bi odprto znanost lahko označil kot novo, dodano vrednost, ki omogoča dodatno ovrednotenje eksperimentalno pridobljenih podatkov v razširjeni raziskovalni skupnosti z izjemnim inovativnim potencialom.  Dobrodošel je zato dokument, ki je nastal v okrilju OECD,  »Making Open Sciencea Reality« (in je seveda odprtodostopen) in ki v izčrpnem tekstu obdela različne pojavnosti tega, kar v uvodu avtorji opredelijo kot »sistem odprte znanosti«. (Hvala dr. Kotarjevi za posredovani link). 

Ni komentarjev:

Objavite komentar