torek, december 08, 2015

Naši v tujini...

Čudim se in tudi povpraševal sem o tem že koleg(ic)e, ki o tem več vedo, čemu naš bibliografski sistem COBISS sistematično ne vključuje slovenskih raziskoval(k)(cev), ki trajno delujejo v tujini. Npr. tako, da bi zanje pripravljal osebne bibliografije. To bi bilo v dvostransko korist, domač(i)(e) raziskoval(ke)(ci) bi se tako gotovo lažje odločal(i)(e) za navezovanje kontaktov s tujimi raziskovalnimi ustanovami, kjer delujejo naši rojaki, zdomski raziskoval(ke)(ci) pa bi morda poskušali posredovati take stike v domačijsko okolje. In morda bi se kdaj kasneje kater(i)(a) celo odločil(a) za vrnitev v domovino.  

Ni komentarjev:

Objavite komentar