nedelja, december 14, 2008

iBOL

iBOL je kratica za "The International Barcode of Life project", za projekt z izjemno obsežnim ciljem - zbrati in povezati knjižnice sekvenc in oblikovati tehnologijo za hitro in ceneno identifikacijo organizmov.  Naloga je podprta s predpostavko, da raznolikost v sekvencah v kratkih, standardiziranih genskih regijah (DNK črtnih kodah) omogoča tako identifikacijo znanih kot odkrivanje novih organizemskih vrst. Z vzpostavitvijo identifikacijskega sistema na temelju digitalnih DNK  nizov namesto s pomočjo analognih lastnosti, DNK črtno kodiranje ponuja  močno izboljšavo naših možnosti spremljanja biotske raznovrstnosti z vsemi njenimi globokimi socialnimi in ekonomskimi vplivi.

Ni komentarjev:

Objavite komentar