sobota, september 23, 2006

FinnOA

V določenih trenutkih je v slovenski znanstveni srenji čutiti veliko spoštovanje in željo po posnemanju, celo sledenju finski znanstveni politiki in realnosti. Morda zato ne bo odveč, če predstavim delovno skupino, ki si na Finskem prizadeva uveljaviti Odprti dostop (OD). To je Finnish Open Access Working Group (FinnOA). Povzemam angleško verzijo njihove kratke  spletne predstavitve:

"FinnOA je neuradno telo, ki podpira uveljavitev odprtega dostopa do znanstvene literature na Finskem. Organizirali so se v aprilu leta 2003, člani pa so visokošolski učitelji, raziskovalci, znanstveni založniki in knjižničarji. Skupini predseduje prof. Bo-Christer Björk. (V Sloveniji ga poznamo kot tesnega sodelavca prof. Ž. Turka v EU projekti SciX).

Aktualni razvoj na Finskem:

Finska rektorska konferenca (FCUR) je podpisala Berlinsko deklaracijo.

FCUR se je 23. maja 2006 odločila podpisati Berlinsko deklaracijo za odprti dostop do znanja v znanosti in humanistiki. Konferenca je nevladno združenje, ki ga predstavljajo predstojniki 21 finskih univerz. (30. maj 2006)

Ministrstvo za izobraževanje financira novo infrastrukturno iniciativo odprtega dostopa na Finskem.

V aprilu 2006 je pričela z delom nova iniciativa, OA-JES. Koordinira jo FinnOA in predstavlja sodelavo Univerze Helsinki, Tehnološke univerze Helsinki, Finske nacionalne knjižnice in  Združenja finskih znanstvenih društev. Cilji iniciative so: 1) pomagati univerzam in raziskovalnim inštitutom pri oblikovanju institucionalnih odprtodostopnih arhivov; 2) seznanjati raziskovalce z odprtim dostopom kot delom raziskovalnega procesa in 3) zagotoviti v uporabi prijazno platformo za revije odprtega dostopa finskih znanstvenih društev. Ministrstvo za izobraževanje bo tudi financiralo digitalno infrastrukturno iniciativo na Univerzi Helsinki, ki bo pričela z delom 2007. Ima dva namena: 1) podpreti znanstveno publiciranje v odprtem dostopu po poti arhivskega servisa za raziskovalce in za znanstvene revije posameznih oddelkov in 2) ustvariti infrastrukturo, ki naj pomaga dostopu in shranjevanju primarnih raziskovalnih podatkov oddelkov. Namen je oskrbeti sodelavce z izčrpnim naborom orodij za publiciranje in odlaganje raziskovalnega materiala. (23. maj 2006).

Priporočilo o odprtem dostopu Ministrstva za izobraževanje

Priporočila, ki jih je oblikoval odbor za odprti dostop v znanstvenem publiciranju so naslovljena agencijam za financiranje raziskovanja, raziskovalnim oragnizacijam in znanstvenim založnikom.  Odbor priporoča, da visokošolske ustanove in raziskovalni inštituti vzpostavijo spletno dostopne arhive odprtega dostopa v katerih lahko raziskovalci odlagajo kopije svojih objav. Razen tega naj agencije za financiranje priznavajo avtorske stroške za objavo kot strošek raziskave, znanstvena društva pa naj ponudijo znanstvene članke iz svojih publikacij v odprti dostop kakor hitro je to mogoče. Več tem v dokumentu (PDF). (24. april 2005)."

Ni komentarjev:

Objavite komentar