četrtek, junij 01, 2006

Plagiatorstvo

Prispevek v prvi junijski številki e-revije Inside Higher Education z naslovom »Student Plagiarism, Faculty Responsibility« v zaostrenem tonu predstavlja naraščajočo zaskrbljenost akademskih okolij v ZDA, ki jo povzroča problem t. i. plagiatorstva, torej nepooblaščene uporabe oz. konkretneje kraje z avtorjem identificiranih tekstov. Problem je posebno resen v podiplomskem študiju. Zanimiva je presoja ocenjevalcev problematike, ki za pojav pripisujejo enako odgovornost tako študentom plagiatorjem kot njihovim učiteljem. Presenetljiv je predlog, ko v posameznih primerih zahtevajo celo najostrejše ukrepe, kot je suspenz učiteljev. Nove tehnologije, na katerih temeljijo npr. spletnih viri, so na eni strani olajšali dostop do neizmernih virov tekstnega materiala, a na drugi strani vendarle omogočajo tudi lažje odkrivanje tega prestopništva. V kolikšni meri pa bo eno in drugo vplivalo na učinkovitost izrabe časa v učnem procesu oz. bo učni proces po potrebi preoblikovalo, je seveda drugo vprašanje. O problematiki sem pisal že tudi v tem blogu, ponavljam pa, da bo treba tudi v našem okolju najprej ukrepati v smeri poudarjenega opozarjanja študentov na tako, za akademsko okolje nevredno razvado in nato zaostriti postopke za njeno preganjanje. In tuja praksa opozarja, da je to predvsem naloga akademskih ustanov.

2 komentarja:

 1. Prav zaskrbljujoče je.

  Trenutno sem nadomestna predmetna učiteljica na eni od slovenskih osnovnih šol. V okviru pouka imamo tudi referate, na koncu katerih morajo učenci podati vire. Šokiral me je stavek učencev: "Viri: .... in internet / google, najdi.si".

  No, tudi jaz sem šokirala učence z vprašanjem: "Ali mi dovoliš, da prenesem (PowerPoint) predstavitev na svoj računalnik?" Ko sem jim pojasnila, da gre za njihovo avtorsko delo, so izjavili, da ni, saj so vse/večino pobrali iz interneta (ne napišejo pa niti naslova spletne strani, le: "vir: internet").

  Jezi me tudi to, da uporabljajo
  Wikipedijo kot osnovno, če ne že edino, gradivo. Po principu COPY + PASTE. Slovarja pa še niso imeli v roki. Tudi uporaba učbenika je večini nekaj neznanega. Kaj šele uporaba npr. drugih knjig, revij, časopisov.

  Porabila sem eno uro, da sem jim (laično) razložila, kako je z avtorstvom, kako naj (pravilno) citirajo literaturo in vire ter kako naj vrednotijo podatke na internetu.

  Lep pozdrav,
  Vesna

  OdgovoriIzbriši
 2. Mislim, da ste ravnali povsem pravilno. Problem je najbrž v vseh okoljih precejšen in ga bomo lahko razreševali le po obeh poteh; z izobraževanjem in v nadaljevanju tudi s sankcioniranjem. Tudi sam ugotavljam pri študentih, da se pogosto niti ne zavedajo za kako resen prestopek gre in tudi ne vedo, kako je mogoče velik del problema razrešiti s pravilnim navajanjem virov. In pri tem veliko njih v zgodnji fazi izobraževanja absolvirajo krajši pouk infomatike.
  Hvalevredno bi res bilo, ko bi danes že v srednji šoli učenci kar v največji meri osvojili osnovna znanja informacijske in "cyber" kulture, saj je uporaba računalnika že v tej fazi izobraževanja danes samoumevna.
  Kar zadeva Wikipedijo težko presojam kvaliteto vpisov v slovensko verzijo, ker jo komaj poznam. Nedavna primerjava angleške verzije Wik. z Enc. Britannico pa sploh ni bila tako neugodna!
  Lep pozdrav, Franc

  OdgovoriIzbriši