petek, junij 09, 2006

Blogi v tutorstvu

Na College of Arts and Sciences na univerzi Pennsylvania preskušajo zanimiv način tutorske podpore študentov ob uporabi blogov. Že kmalu naj bi za vsakega študenta ob vpisu na univerzitetni mreži registrirali njegov osebni blog, do katerih pa bi imela dostop poleg študenta le še njegov tutor in pa pooblaščeni univerzitetni sodelavec. Vpis v blog bi začel študent z izpolnitvijo splošnega vprašalnika o svojih intelektualnih interesih, pričakovanjih in učnih izkušnjah. Predstavil bi lahko svoje slabosti in prednosti. Tak način bi pomagal zlasti tutorjem, ki bi se na ta način lahko učinkovito seznanili s svojim varovancem. Sproti bi se z napredovanjem skozi učni proces na blogu pojavljale različne informacije s strani učne ustanove, zlasti v točkah, ko se naj bi študent karierno odločal, kot so izbira usmeritev ali pa želje po študiju v tujini ipd. Vpisov v blog študent ne bi mogel spreminjati, kontinuiteta vsebine pa bi kazala na napredovanje študenta.
Zlasti pedagoški strokovni svetovalci bi lahko s spremljanjem bloga, seveda ob skrbnem varovanju zasebnosti, presojali pojav različnih težav, tako učnih kot osebnostnih, kar pa naj bi ne bil poglavitni cilj blogov.
Ocenjevalci sodijo, da je ob takšnem konceptu dnevnika težko govoriti o blogu, za katerega v načelu velja, da je javnosti dostopna vsebina. Prej bi bilo mogoče to imenovati elektronski portfolijo. Vsekakor pa bi tak spletni material olajšal tekoče komuniciranje študenta s njegovim tutorjem. Po tej strani je to gotovo pobuda katere razvoj bo vredno spremljati.

1 komentar: