torek, junij 16, 2009

Pilotni projekt odprtega dostopa v EC FP7

Evropska komisija je zastavila obetaven projekt v katerem bi raziskovalne rezultate (poročila oz. članke) v nekaterih področjih 7. Okvirnega programa (FP7)  avtorji objavili v odprtem dostopu. K temu naj bi jih obvezovalo tudi določilo v podpisani pogodbi. Projekt je zasnovan pod geslom znanega Newtonovega izreka:
“If I have seen further it is by standing on the shoulders of giants.” (Isaac Newton, 1676), ki je pravzaprav ključna ideja celotnega gibanja Odprtega dostopa (Open Access).

Kot lahko preberemo v sporočilu EC, naj bi projekt obsegal področja  Energije, Zdravja, IKT, Raziskovalne infrastrukture, Znanosti v družbi ter Družboslovnih in humanističnih ved. Pogodba bo zavezovala avtorje, da bodo po svojih najboljših močeh zagotovili odrti dostop do svojih člankov v 6 ali 12 mesecih v institucionalnih ali v specializiranih odprtih arhivih (repozitorijih), pri čemer EC kasneje načrtuje tudi oblikovanje posebnega arhiva za ta namen. Avtor naj bi deponiral, glede na dogovor z založbo, ki bo članek objavila, bodisi končno verzijo po ocenjevanju (peer review) in tiskovni redakciji ali pa svoj manuskript dopolnjen z vsemi popravki iz ocenjevanja in redakcije.  EC bo avtorje s posebnimi navodili tudi poučila, kako naj dogovarjajo z založniki avtorske pravice, ki jim bodo zagotovile izpolnitev pogojev za sodelovanje v projektu.

Vsem, ki jih bo nova iniciativa prisilila, da se bodo bolj podrobno seznanili z odprtim dostopom, priporočam posebno spletno stran OASIS s priročniško sestavljenimi obsežnimi informacijami o tem vse pomembnejšem spletnem načinu informacijskega pretoka v znanosti.