sobota, junij 27, 2009

Ali še uporabljati Dejavnik vpliva

V preteklih letih se je ocenjevanje pisnega znanstvenega opusa močno uveljavilo kot merilo znanstvene odličnosti, sprva predvsem po zaslugi »Dejavnika vpliva« znanstvenih revij (»journal impact factor« - JIF), ki je bil utemeljen na citacijski analizi objav v Thomsonovi bazi ter publikaciji Journal Citation Reports in ga je zasnoval guru scientometrije E. Garfield. Če privzamem trditev iz članka, ki ga navajam v nadaljevanju, se: ”…JIF danes običajno uporablja kot merilo vpliva revij in z razširitvijo vpliva člankov, ki so jih revije objavile in z nadaljnjo razširitvijo vpliva avtorjev teh člankov, njihovih enot, celih univerz in celo držav”.

Pomisleki, neprimerna raba, pred katero je svaril že sam Garfield in vse bolj očitne pomanjkljivosti so veljavo dejavnika vpliva omajale toliko, da se je iskanje novih in zanesljivejših kazalcev znanstvene odličnosti zelo okrepilo. Ob poskusih izboljšave samega JIF je nato leta 2005 novo paradigmo napovedal H-indeks, temu pa sledijo številni poskusi izkoriščanja zlasti spletne prisotnosti znanstvene zapuščine za določanje znanstvenega vpliva, ki ga imajo publikacije na znanstveno srenjo. Odličen nedavni članek*) J. Bollena in sod. v reviji odprtega dostopa PLoS ONE, ob zanimivi predstavitvi problematike predstavlja tudi primerjalno analizo večjega nabora kazalcev znanstvenega vpliva. Najbrž bo dovolj, da vzpodbudim k branju članka, če v prevodu predstavim njegovo zaključno besedo:

Naši rezultati kažejo, da je pomen znanstvenega vpliva večdiomenzionalna konstrukcija,, ki je ni mogoče enostavno meriti z enim samim kazalcem, čeprav so nekateri ustreznejši kot drugi. Pogosto uporabljan dejavnik vpliva ni v središču ampak na periferiji te zgradbe in ga je zato potrebno uporabljati s previdnostjo.

Sicer pa svetujem še pregled večjega nabora člankov v reviji PLoS ONE, ki obravnavajo tematiko znanstvene politike

*) cit: Bollen J, Van de Sompel H, Hagberg A, Chute R (2009) A Principal Component Analysis of 39 Scientific Impact Measures. PLoS ONE 4(6): e6022. doi:10.1371/journal.pone.0006022

Ni komentarjev:

Objavite komentar