petek, junij 24, 2005

Vlak, ki ga poganja bioplin

Švedska je tudi sicer znana po svojem pozitivnem odnosu do uvajanja alternativnih energetskih virov. Tako so že pred časom pričeli z obsežnim preskušanjem uporabe bioplina kot goriva v avtobusnem mestnem potniškem prometu. Zdaj pa so svet presenetili s prvim potniškim vlakom, kjer kot pogonsko gorivo uporabljajo to mešanico metana in ogljikovega dioksida, ki nastaja ob mikrobni razgradnji organskih odpadkov v anaerobnem okolju. Danes najpogostejši proizvajalci tega energenta so anaerobni postopki čiščenja agroživilskih industrijskih odpadnih vod, pa biološka obdelava mulja, ki nastaja pri biološkem čiščenju komunalnih odplak, ponovno pa postaja aktualna tudi možnost, da bi za vzdrževanje procesa metanogeneze (tako namreč tudi pravimo temu biološkemu procesu), kot surovino uporabili načrtno gojeno rastlinsko biomaso. Zaskrbljujoče draženje fosilnih energentov, ki smo mu pravkar priča, vse bolj umika eno večjih omejitev pri uveljavljanju bioenergentov, namreč njihovo relativno visoko ceno.

Ni komentarjev:

Objavite komentar