petek, junij 17, 2005

OA na nemških univerzah

Univerza Bielefeld je kot prva nemška visoka šola z resolucijo rektorata objavljeno 8. 6. 2005 uradno podprla Odprti dostop. S tem sledi Berlinski izjavi iz leta 2003 in njenemu nadaljevanju, sprejetem letos na sestanku Berlin 3 v britanskem Southamptonu. Univerza Bielefeld tako sledi številnim drugim nemškim ustanovam kot Družbi Max-Planck, Visokošolski rektorski konferenci, Nemški raziskovalni agenciji in v duhu berlinskih priporočil v resoluciji sporoča (cit.):
1. Rektorat Univerze Bielefeld s poudarkom poziva avtorje znanstvenih del na univerzi, da vse objavljene in znanstvene referirane članke (v obliki t. i. poodtisov – postprintov) kot kopije odložijo na znanstvenem depozitnem serverju univerze (BieSOn), če to ni v neskladju s pravnimi zadržki založb. To zadeva publikacije velikega dela založb, ki že zdaj omogočajo avtorjem samoarhiviranje.
2. Rektorat Univerze Bielefeld vzpodbuja in podpira univerzitetne raziskovalce k objavljanju v revijah odprtega dostopa.

Ni komentarjev:

Objavite komentar