nedelja, september 15, 2013

Proverbiarium 315

Regnum regno non praescribit leges.
Kraljestvo ne predpisuje zakonov kraljestvu.

Requietus ager bene credita reddit.
Odpočita njiva dobro vrača kredite.

Rerum omnium magister usus.
Izkušnja je učitelj vsega.

Ni komentarjev:

Objavite komentar