četrtek, junij 24, 2010

Koristi Odprtega dostopa so širše kot le za avtorje

Študija agencije JISC izpod peresa Alme Swan želi prikazati  obseg koristi, ki jih prinaša neoviran dostop do znanstvenih informacij. Če so v zgodnjem obdobju odprtega dostopa njegovi zagovorniki vzpodbujali k njegovi uporabi predvsem avtorje s tem, da so jih prepričevali, kako bodo v odprtem dostopu njihova dela deležna večje odmevnosti med vrstniki, se danes utrjuje prepričanje, da so koristi tega koncepta precej širše. Omenjena študija ponuja argumente za tezo, da neoviran pretok znanja seveda prinaša pomembne koristi tako za ustanove, ki vzdržujejo odprtodostopne arhive, kot tudi za razvoj znanosti in družbe v celoti.    

Ni komentarjev:

Objavite komentar