četrtek, november 26, 2009

Evropska pot v odprti dostop

“Vse raziskovanje temelji na predhodnem delu in je odvisno od možnosti raziskovalcev pri dostopu in izmenjavi znanstvenih informacij.”  S tem uvodnim stavkom predstavlja informativni e-prospekt “Open Access Pilot in FP7” evropski triletni pilotni projekt iz sklopa FP7 z naslovom OpenAIRE (hvala dr. Kotarjevi za opozorilo o povezavi).  Iniciativa pokriva posredovanje informacij v odprtem dostopu na sedmih znanstvenih področjih po poti depozitnih arhivov (repozitorijev). V izvedbo projekta je med 38 partnerjev vključena tudi Univerza v Ljubljani.

Projekt je lani na pot pospremil tudi komisar EU za znanost in raziskave Janez Potočnik z besedami: “Lahek in prost dostop do novega znanja na strateških področjih je odločilen za  raziskovalno konkurenčnost. Ta pilot odprtega dostopa je pomemben korak na poti k doseganju “pete svoboščine”, prostega gibanja znanja med državami članicami, raziskovalci, industrijo in siceršnjo javnostjo.”

Ni komentarjev:

Objavite komentar