sobota, maj 03, 2008

Terminologija odprtega dostopa

Oba "velika guruja" Odprtega dostopa, kot ju sam rad imenujem, Steven Harnad in Peter Suber, sta v eni od podrobnosti definicije odprtega dostopa imela nekoliko različni stališči. Iz njunega nedavnega skupnega, usklajenega stališča bo razvidno, kako sta zdaj razliki uredila:

"Pojem "odprti dostop" (OD) je v uporabi v vsaj dveh pomenih. Za nekatere je literatura v "OD" digitalna, spletno dostopna in brezplačna. Odstranjene so torej denarne omejitve ne pa omejitve v pravicah uporabe. Za druge zopet je literatura "OD" digitalna, spletna, brezplačna in brez nepotrebnih omejitev z avtorskimi ali licenčnimi pravicami. Omogoča namreč pravico ponovne rabe, ki presega t. i. "pošteno rabo" (fair use).

V dveh razlogih je splošni pojem OD postal dvoumen. Večina naših zgodb o uspehu omogoča OD v prvem smislu, medtem ko večina tudi velikih javnih izjav kot so budimpeška, iz Bethesde in berlinska (s skupno t. i. BBB definicijo OD) opisujejo OD v drugem smislu. 

Kot veste se s Stevanom Harnadom nisva strinjala v katerem smislu bi bilo pojem bolje uporabljati, on ima raje prvega, jaz drugega. Česar morda niste vedeli, da sva se sicer strinjala v vseh bistvenih in strateških vprašanjih in da je bila razlika zgolj v tej oznaki. Na videz v slepi ulici sva vendar našla soglasje v rešitvi, ki bo všeč vsakomur. Vsaj nama je všeč.

Zedinila sva se da uporabimo pojem  "šibki OD" (weak OA) v primeru odstranjene ovire pri plačevanju in pojem "močni OD" za odstranitev tako cenovnih kot omejitev v pravicah. Zame nova pojma predstavljata bistveno izboljšavo prejšnjega dvoumnega poimenovanja, Stevanu pa nova pojma pomenita izboljšavo, ker jasno povesta, da je šibki OD tudi oblika OD..."

Celotno njuno pisanje je dostopno na obeh njunih blogih (>1, >2). Poslej se bomo torej morali navaditi na še nekoliko podrobnejše opisovanje statusa posameznih virov v OD.

PS.: avtorja v najnovešem zapisu že ugotavljata, da morda izbrana pojma najbrž nista najbolj posrečena: pripisati jima je mogoče tudi pejoritivno konotacijo, ki bi lahko škodovala tistim, ki se šele odlločajo za vstop v OD. Zato že iščeta bolj nevtralne oznake in z uporabo novih imen še lahko počakamo.  

Ni komentarjev:

Objavite komentar