petek, januar 11, 2008

Obvestila CTK, januar 2008

posredujem:

NOVOSTI NA PODROČJU INFORMACIJSKIH VIROV V LETU 2008

Uporabnikom UL je na voljo novi portal Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani. Med zbirkami pa so na voljo naslednje novosti: CSA Illustrata, Handbook of Magnetism and Advanced Magnetic Materials ter ASTM Passport to Steel Online.  

Portal Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani
Portal DiKUL
predstavlja enotno vstopno točko do elektronskih informacijskih virov Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani. Osrednji del portala je združevalni iskalnik, ki uporabnikom omogoča, da na enostaven način preiskujejo do 20 elektronskih informacijskih virov hkrati. Drug pomemben del  portala je  OpenURL povezovalnik, ki omogoča tvorbo ustreznih spletnih povezav do pripadajočih celotnih besedil in ostalih spremljajočih dokumentov. Portal vsebuje enoten Katalog informacijskih virov UL z opisi virov in možnosti dostopa, enoten A-Z seznam e-revij, zbirko Del UL ipd. V portalu si lahko uredite tudi osebni profil. Za oddaljen dostop do virov, vključenih v portal ter za uporabo osebnih profilov uporabite kar gesla za COBISS (enak postopek avtentikacije, kot ste ga dosedaj uporabljali za oddaljen dostop). Pomoč uporabnikom tel: 041 756 308, mailto:dikul-help@ctk.uni-lj.si.   

Spletne povezave: http://dikul.uni-lj.si, http://sfx.uni-lj.si/sfxlcl3/az/unilj

Springer e-Books
Od letos dalje je uporabnikom Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani na voljo skoraj 9000 elektronskih knjig iz zbirke Springer e-Books, ki sicer vsebuje okoli 23.000 elektronskih knjig. Knjige  so dostopne v portalu SpringerLink (http://www.springer.com/books). Hkrati lahko iščete po vsebini e-knjig in e-revij, lahko pa ločeno uporabljate le e-knjige. E-knjige so dostopne tudi v portalu DiKUL, pričakujemo pa tudi, da jih bomo v kratkem vnesli v vzajemni katalog COBIB.

Spletne povezave: http://www.springer.com/books

CSA Illustrata: Natural Sciences
V letu 2008 je za uporabnike Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani dostopna tudi večfunkcionalna bibliografska zbirka CSA Illustrata: Natural Sciences. Posebnost zbirke je, da poleg bibliografskih podatkov o literaturi omogoča dostop do grafičnih elementov v originalni velikosti iz vseh indeksiranih celotnih besedil, tudi iz tistih, do katerih sicer na Univerzi v Ljubljani nimamo dostopa. Grafični elementi, ki se pojavljajo v CSA Illustrata so različni: grafi, preglednice, ilustracije, fotografije, zemljevidi ipd. CSA Illustrata: Natural Sciences pokriva področja kmetijstva,  biologije, ekologije,  geologije, medicine, meteorologije, farmakologije, vodnih virov in drugo. V kratkem pričakujemo tudi zbirko CSA Illustrata:Technology.Spletne povezave: http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?username=vlj&access=vlj686&db=objectsclust-nats-set-c

Handbook of Magnetism and Advanced Magnetic Materials', Volumes 1 – 5
Od letos je uporabnikom Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani na voljo tudi Handbook of Magnetism and Advanced Magnetic Materials, ki je temeljni priročnik za področje magnetizma in magnetnih materialov.
Spletne povezave: http://mrw.interscience.wiley.com/emrw/9780470022184/hmm/toc

ASTM Passport to Steel Online
Faktografska podatkovna zbirka, ki vsebuje primerjalne podatke o oznakah za več kot 80.000 jekel v standardih ASTM, ASME, AFNOR, API, SAE, DIN, BSI, CEN, CSA, JIS, and ISO. Vsebuje tudi podatke o kemičnih in mehanskih lastnostih jekel.

Spletne povezave: http://enterprise.astm.org/

Nova verzija programa SciFinder Scholar 2007
V prihodnjem tednu bo nameščena je nova verzija programa SciFinder Scholar 2007, ki po novem omogoča iskanje po vsebini Chemical Abstracts in Medline 4 sočasnim uporabnikom z UL (prej 3). Zadnja inačica programa omogoča nekaj novih ukazov: Categorize, Save Answer Set, Combine Answer Set, Export Commercial Chemicals records into Microsoft® Excel Answer Sets, Explore from Substance Displays.

Spletne povezave: http://www.cas.org/products/sfacad/scholwhatsnew.html

DELA UNIVERZE V LJUBLJANI

V okviru portala Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani smo vzpostavili tudi začasno rešitev enotnega dostopa do različnih zbirk del UL. Kljub temu, da je to le začasna rešitev, vendarle to pomeni korak naprej pri iskanju in uporabi tovrstnega gradiva.

Spletne povezave: http://dikul.uni-lj.si/UNILJ/icon_slo/delaul.html

KNJIŽNE NOVOSTI, november-december 2007

Izšla je nova številka priljubljene e-publikacije CTK Knjižne novosti, ki prinaša novosti za november - december.

TEČAJI V CTK-ju V LETU 2008

V letu 2008 bomo uvedli nekatere nove izobraževalne oblike. Program si lahko ogledate na spletnem naslovu http://www.ctk.uni-lj.si/izobrazevanje/program-2008.pdf.

Vljudno vabljeni k uporabi virov in storitev CTK-ja ter Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani.

Miro Pušnik, Oddelek za razvoj in svetovanje CTK-ja, tel. 01 2003445

Ni komentarjev:

Objavite komentar