petek, april 06, 2007

Posredovanje znanja

Evropski komisar Janez Potočnik predlaga, da bi k štirim dobrinam, ki jim EU v svojih dokumentih zagotavlja prost pretok: za dobrine, storitve, kapital in delo, dodali peto: pretok znanja. "So far, so good", bi lahko vzkliknili. A P. Suber, ki nas v svojem blogu obvešča o komisarjevi "zeleni knjigi" The European Research Area: New Perspectives, ki je bila pravkar objavljena, z obžalovanjem ugotavlja, da je v njej zanemarjena podpora Odprtemu dostopu kot pomembni možnosti v nediskriminiranem posredovanju znanja. Odprtemu dostopu namenja komisar zgolj retorično vprašanje: "Is there a need for EU-level policies and practices to improve and ensure open access to and dissemination of raw data and peer-reviewed publications from publicly funded research results?" kar je lahko celo medvedja usluga gibanju, ki se otepa  z nasprotovanji močnih kapitalskih interesov svetovnih založnikov znastvene periodike. Res škoda, zlasti ker številni drugi nedavni dokumenti EU in stališča organov EU izraziteje poudarjajo pomen Odprtega dostopa.        

Ni komentarjev:

Objavite komentar