petek, januar 05, 2007

Obvestila CTK, januar 2007

Iz CTK sem prejel naslednje sporočilo:

IEEE/IET Electronic Library (IEL)V letih 2005 in 2006 smo na Univerzi v Ljubljani imeli dostop do IEEE/ASPP, ki pokriva ca. 11 % vse vsebine na Xplore. V letu 2007 bo dostopna vsa vsebina. Dostop do IEEE/IET Electronic Library (IEL) za leto 2007 je aktiviran: http://www.ieee.org/products/onlinepubs/prod/iel_overview.html. Morebitna vprašanja v zvezi z IEEE/IET na e-naslov tatjana.intihar@ctk.uni-lj.si .
IEEE/IET Electronic Library (IEL) Kratek opis - Najobsežnejši referenčni vir na tem področju. IEL omogoča dostop do celih besedil IEEE in IET revij, razprav, zbornikov, IEEE standardov - skupno preko 1,4 mio dokumentov.

 • 2007 IEEE naslovi revij: 131
 • 2007 IEEE konferenčni zborniki: 600+
 • Aktivni in izbrani arhivski IEEE standardi: 1,600+
 • 2007 IET naslovi revij: 20
 • 2007 IET konferenčni zborniki/kolokviji/poročila seminarjev: 20
 • arhiv: od 1988 + nekateri naslovi od 1913
 • število dostopnih dokumentov v celem besedilu (od sept 2006): 1,400,000+
 • možnosti iskanja: različni načini iskanja po celi podatkovni zbirki
 • povzetki & zapisi citiranj: Uporablja INSPEC bibliografske zapise
 • Online vmesnik: IEEE Xplore
 • tehnično podporo zagotavlja: IEEE
 • hkratni uporabniki: 10 (6 na UL in 4 na UM)

IZOBRAŽEVANJE V NUK-u v januarju on februarju
Referalni center NUK-a sporoča, da bodo v januarju in februarju organizirali sledeče tečaje:

Tečaj "Uvod v iskanje po el. inf. virih" bo v torek, 9. januarja od 10. do 13. ure.Na tečaju predstavimo, kje in kako sploh dostopamo do virov, kakšni so pogoji dostopa, kako izberemo ustrezen vir za iskanje ter Mrežnik - odskočno desko do virov. V nadaljevanju prikažemo skupne značilnosti informacijskih virov in pojasnimo osnovna orodja iskanja. Predstavimo pojem bibliografskega zapisa, pregledovanje in vrste indeksov, uporabo tezavra, kdaj in kako uporabimo logične operatorje oziroma operatorje bližine, prikaz in izvoz zadetkov, iskalno zgodovino itn. Snov podajamo z demonstracijami v živo, udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj.

Tečaj "Osnove iskanja po internetu" bo v petek, 12. januarja od 10. do 13. ure. Predstavili bomo naslovni prostor interneta in kako nam pomaga pri iskanju, strukturo spletnih mest, kakšne iskalne strategije uporabimo pri iskanju po hierarhično urejenih seznamih virov, iskalnikih in meta iskalnikih, kakšne so prednosti in omejitve iskalnikov, posebnosti različnih seznamov virov in iskalnikov ter kje in kako izberemo ustrezen iskalnik ali seznam virov za poizvedbo.

Tečaj "Znanstvene bibliografije in citatni indeksi" bo v torek, 13. februarja od 10. do 13. ure. Na tečaju predstavimo značilnosti znanstvenih bibliografij, na praktičnih primerih demonstriramo posebnosti iskanja, uporabo tezavra itn. Zatem predstavimo, katere znanstvene bibliografije pokrivajo posamične discipline, nadaljujemo z orisom citatnih indeksov, na praktičnih primerih pokažemo specifičen pristop k iskanju literature - iskanje po citirani literaturi in različne možnosti uporabe. Tečaj sklenemo s praktičnim prikazom možnih poti do besedila člankov: tiskanih in elektronskih znanstvenih časopisov v Sloveniji ter medbibliotečne izposoje. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj.

Tečaj "Elektronski časopisi" bo v petek, 16. februarja od 10. do 13 ure.Na tečaju predstavimo naročniške servise z elektronskimi časopisi in tudi, kako najti prosto dostopne naslove. Na praktičnih primerih pokažemo, kako ugotovimo, kateri naslovi so dostopni v Sloveniji. V nadaljevanju pokažemo uporabo servisa, kako ugotovimo, pri katerih naslovih imamo dostop do besedil člankov, predstavimo različne možnosti iskanja - po besedilu, vsebinskih oznakah itn., značilnosti različnih formatov besedila člankov, prikaz in pošiljanje besedil po elektronski pošti. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj.

Tečaj "Iskanje knjig" bo v torek, 20. februarja od 10. do 13. ure.Na tečaju predstavimo obseg in značilnosti različnih informacijskih virov za iskanje knjig. Na praktičnih primerih pokažemo, kako poteka iskanje po virih. Predstavimo naslednje skupine informacijskih virov: knjigotrške kataloge, kataloge knjižnic, nacionalne bibliografije, knjigarne na internetu ter servise elektronskih knjig. Tečaj sklenemo s praktičnim prikazom možnih poti do knjig: v slovenskih knjižnicah ali preko medbibliotečne izposoje. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj.

Tečaji bodo potekali v računalniški učilnici NUK (klet).

Prijave sprejemajo na elektronski naslov referalni-center@nuk.uni-lj.si ali telefon 01/ 200 11 94 do zasedbe prostih mest. Pri prijavi navedite, na katere tečaje se prijavljate.

Miro Pušnik, Oddelek za razvoj in svetovanje CTK, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, tel. 01 476 37 33, 476 37 81

Ni komentarjev:

Objavite komentar