sobota, julij 04, 2015

Wikipedija v vrednotenju znanosti

Članek Teplitskiyja in sod., ki je odprtodostopen v arxiv-u, se na zanimiv način loteva vrednotenja Wikipedije (W.) v razširjanju objavljenega znanja. Faktor vpliva (IF) pomembno določa uporabo članka v W. vendar tudi njegova odprta dostopnost povečuje njegovo uporabo, imajo pa kupljivi članki z večjim IF večjo verjetnost pojavljanja v W. kot odprtodostopni. Vendarle pa avtorji opozarjajo na previdnost pri presoji svojih rezultatov, ker je seveda uporaba vira za namene W. različna kot je njegova uporaba s strani raziskovalcev-vrstnikov. Poudarjen pomen W. je v širjenju novega znanja tudi zunaj kroga njegovih ustvarjalcev in na nek način predstavlja W. medij, ki kot kontrabant nediskriminirano omogoča dostop do sicer kupljivih vsebin najširšemu občinstvu.

Ni komentarjev:

Objavite komentar