petek, avgust 02, 2013

Kaj je to Haldane’s Sieve

Ob klasičnem presojanju ustreznosti in  tehtnosti znanstvenega teksta s pomočjo “kolegialne presoje” ali “ocenjevanja z vrstniki” (peer review), ki ga uporabljajo znanstvene revije, ko za to delo angažirajo posebne recenzente, se je s pojavom spletne komunikacije ponudila tudi možnost bolj množičnega ocenjevanja tekstov s pomočjo naključnih (seveda pa kompetentnih) bralcev. V uporabi je pojem “odprto ocenjevanje z vrstniki” (open peer review). Pri tem največkrat avtor objavi t.i. predtisk (preprint) na spletu in pričakuje odziv občestva profesionalnih kolegov. Za ta namen je posebno uporabno objavljanje na blogih, najbolj znan tak primer je komentiranje prispevkov na portalu ScienceBlogs. Druga možnost je, da avtorji odložijo svoje prispevke v t.i. “serverjih predtiskov” (preprint servers) oz. repozitorijih, npr. arXiv, PeerJ ali Figshare in potem svoje delo dooblikujejo na osnovi pripomb bralcev. Da bi avtorjem in bralcem olajšali iskanje relevantnih vsebin iz določenega področja so se na portalu Haldane’s Sieve odločili, da bodo bralcem omogočili zgolj komentiranje predtiskov iz področij populacijske in evolucijske genetike. Na blogerski platformi vzpostavijo link do preprinta (v glavnem uporabljajo segment repozitorija arXiv) in nato bralci v komentarjih dodajo svoje pripombe na objavljeno delo.   

Ni komentarjev:

Objavite komentar